secundair logo knw 1

Beeld: Roman via Pixabay

Verdubbel het doel voor de binnenlandse productie van hernieuwbare waterstof in 2030 ten opzichte van wat eerder in het Klimaatakkoord is aangegeven. Deze ambitie wordt uitgesproken in de Routekaart Waterstof. Daarvoor is een snelle opschaling van de hele waterstofketen nodig.

De routekaart is vorige week door het Nationaal Waterstof Programma (NWP) overhandigd aan minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie. Hierin worden concrete doelen en acties tot 2030 beschreven en ook vooruitgeblikt op de periode daarna (zie infographic). Binnen het NWP dat voort is gekomen uit het Klimaatakkoord van 2019, werken overheid en bedrijfsleven samen.

Nederland kan en wil een belangrijke rol spelen in de mondiale waterstofmarkt, is het uitgangspunt. Ons land produceert momenteel een grote hoeveelheid waterstof uit aardgas, maar de samenstelling van deze productie gaat in de toekomst fundamenteel veranderen. Voor hernieuwbare elektrolyse zal er een grotere rol weggelegd zijn. Hernieuwbare en koolstofarme waterstof en derivaten dragen bij aan de verduurzaming van industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving en elektriciteitsopwekking.

Verdubbeling naar 6 tot 8 GW in 2030 bepleit
De ambitie in het Klimaatakkoord is om 3 à 4 gigawatt (GW) elektrolysevermogen in 2030 te realiseren. Volgens de deelnemers aan het NWP is echter een verdubbeling naar ongeveer 6 tot 8 GW in 2030 nodig, om zeker te zijn dat Nederland dan aan de Europese doelen voor verplichte toepassing van hernieuwbare waterstof voldoet. Daarom roepen zij het kabinet op het doel voor de productie van hernieuwbare waterstof vast te stellen op minimaal 80 petajoule.

Voor 2025 gaat het Klimaatakkoord uit van 500 megawatt (MW) elektrolysecapaciteit. In de routekaart wordt een verhoging naar 600 MW voorgesteld. Deze capaciteit moet in de jaren daarna lineair doorgroeien en aansluiten op de realisatie van wind- en zonneparken en het landelijke waterstoftransportnet.

Een belangrijk element is de ontwikkeling van een offshore waterstofnetwerk. Verder moeten andere kansrijke productiemethoden, zoals vergassing van restafval, pyrolyse en thermolyse, de komende jaren de kans krijgen om zich te bewijzen.

Er wordt nog een kanttekening gemaakt. Als de waterstofproductie niet ten koste mag gaan van directe elektrificatie en verduurzaming van bestaand elektriciteitsverbruik, moeten de productie of import van CO2-vrije elektriciteit omhoog zodat in de resterende elektriciteitsvraag kan worden voorzien.

Snelle opschaling van keten vereist
Dit alles vraagt om een snelle en significante opschaling van de gehele keten: productie, import., transport, distributie en gebruik. Volgens de routekaart heeft Nederland daarvoor een uitstekende uitgangspositie.

Hierbij wordt gewezen op de al opgedane ervaring met waterstof, de uitgebreide infrastructuur voor onder meer transport en opslag, de aanwezige industrie, de grootschalige uitrol van wind op zee en de gunstige ligging voor doorvoer. Voor de Nederlandse maakindustrie biedt de snelle groei van waterstofketens kansen op nationale en internationale markten. Die kunnen al snel in de miljarden euro’s lopen.

Routekaart Waterstof 2030 loep


DOELEN TOT EN MET 2025

De Routekaart Waterstof bevat zes overkoepelende doelen voor de periode 2022-2025 (met daarbij tal van acties voor het Rijk en NWP-deelnemers):
• Duidelijke doelen stellen voor waterstofproductie en -gebruik en het ontwikkelen van passende instrumenten.
• Zekerheid geven over de essentiële randvoorwaarden voor de import en doorvoer van waterstof.
• Zorgen voor een landelijk waterstoftransportnetwerk met bijbehorende opslag.
• Inzicht verkrijgen in (potentiële) waterstofverbruikers en het realiseren van condities voor de opschaling van waterstofgebruik.
• Voldoende aandacht geven aan innovatie voor de opschaling en toepassing van waterstof.
• De inpassing van waterstof in het energiesysteem bewaken en rekening houden met alternatieve verduurzamingsmogelijkheden.

LEES OOK
H2O Artikel: Nieuwe route naar de waterstofeconomie gaat via de rwzi
H2O Actueel: Waterstofcoalitie roept op om slim te investeren
H2O Actueel: Snelle ontwikkelingen en veel uitdagingen bij groene waterstof
 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.
Wat ik vooral interessant vind in dit artikel, is de min of meer terloopse opmerking dat het verlagen van de druk leidt tot een lager watergebruik. Ik ben erg benieuwd om hoeveel water het kan gaan als de waterdruk in heel Nederland wordt teruggebracht. 

Nu hopen dat het niet bij een oproep blijft, maar er ook gehoor aan wordt gegeven, duidelijk, ZO duidelijk een goede zaak.