secundair logo knw 1

Beeld: Roman via Pixabay

Verdubbel het doel voor de binnenlandse productie van hernieuwbare waterstof in 2030 ten opzichte van wat eerder in het Klimaatakkoord is aangegeven. Deze ambitie wordt uitgesproken in de Routekaart Waterstof. Daarvoor is een snelle opschaling van de hele waterstofketen nodig.

De routekaart is vorige week door het Nationaal Waterstof Programma (NWP) overhandigd aan minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie. Hierin worden concrete doelen en acties tot 2030 beschreven en ook vooruitgeblikt op de periode daarna (zie infographic). Binnen het NWP dat voort is gekomen uit het Klimaatakkoord van 2019, werken overheid en bedrijfsleven samen.

Nederland kan en wil een belangrijke rol spelen in de mondiale waterstofmarkt, is het uitgangspunt. Ons land produceert momenteel een grote hoeveelheid waterstof uit aardgas, maar de samenstelling van deze productie gaat in de toekomst fundamenteel veranderen. Voor hernieuwbare elektrolyse zal er een grotere rol weggelegd zijn. Hernieuwbare en koolstofarme waterstof en derivaten dragen bij aan de verduurzaming van industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving en elektriciteitsopwekking.

Verdubbeling naar 6 tot 8 GW in 2030 bepleit
De ambitie in het Klimaatakkoord is om 3 à 4 gigawatt (GW) elektrolysevermogen in 2030 te realiseren. Volgens de deelnemers aan het NWP is echter een verdubbeling naar ongeveer 6 tot 8 GW in 2030 nodig, om zeker te zijn dat Nederland dan aan de Europese doelen voor verplichte toepassing van hernieuwbare waterstof voldoet. Daarom roepen zij het kabinet op het doel voor de productie van hernieuwbare waterstof vast te stellen op minimaal 80 petajoule.

Voor 2025 gaat het Klimaatakkoord uit van 500 megawatt (MW) elektrolysecapaciteit. In de routekaart wordt een verhoging naar 600 MW voorgesteld. Deze capaciteit moet in de jaren daarna lineair doorgroeien en aansluiten op de realisatie van wind- en zonneparken en het landelijke waterstoftransportnet.

Een belangrijk element is de ontwikkeling van een offshore waterstofnetwerk. Verder moeten andere kansrijke productiemethoden, zoals vergassing van restafval, pyrolyse en thermolyse, de komende jaren de kans krijgen om zich te bewijzen.

Er wordt nog een kanttekening gemaakt. Als de waterstofproductie niet ten koste mag gaan van directe elektrificatie en verduurzaming van bestaand elektriciteitsverbruik, moeten de productie of import van CO2-vrije elektriciteit omhoog zodat in de resterende elektriciteitsvraag kan worden voorzien.

Snelle opschaling van keten vereist
Dit alles vraagt om een snelle en significante opschaling van de gehele keten: productie, import., transport, distributie en gebruik. Volgens de routekaart heeft Nederland daarvoor een uitstekende uitgangspositie.

Hierbij wordt gewezen op de al opgedane ervaring met waterstof, de uitgebreide infrastructuur voor onder meer transport en opslag, de aanwezige industrie, de grootschalige uitrol van wind op zee en de gunstige ligging voor doorvoer. Voor de Nederlandse maakindustrie biedt de snelle groei van waterstofketens kansen op nationale en internationale markten. Die kunnen al snel in de miljarden euro’s lopen.

Routekaart Waterstof 2030 loep


DOELEN TOT EN MET 2025

De Routekaart Waterstof bevat zes overkoepelende doelen voor de periode 2022-2025 (met daarbij tal van acties voor het Rijk en NWP-deelnemers):
• Duidelijke doelen stellen voor waterstofproductie en -gebruik en het ontwikkelen van passende instrumenten.
• Zekerheid geven over de essentiële randvoorwaarden voor de import en doorvoer van waterstof.
• Zorgen voor een landelijk waterstoftransportnetwerk met bijbehorende opslag.
• Inzicht verkrijgen in (potentiële) waterstofverbruikers en het realiseren van condities voor de opschaling van waterstofgebruik.
• Voldoende aandacht geven aan innovatie voor de opschaling en toepassing van waterstof.
• De inpassing van waterstof in het energiesysteem bewaken en rekening houden met alternatieve verduurzamingsmogelijkheden.

LEES OOK
H2O Artikel: Nieuwe route naar de waterstofeconomie gaat via de rwzi
H2O Actueel: Waterstofcoalitie roept op om slim te investeren
H2O Actueel: Snelle ontwikkelingen en veel uitdagingen bij groene waterstof
 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het CEC-programma van STOWA en NWO heeft een aantal technieken onderzocht. Bekijk dit filmpje over een combinatie van bio assay en massaspectrometer om verontreiniging snel te kunnen duiden uit de database: RoutinEDA
https://vimeo.com/712902086
Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning