0
0
0
s2smodern

De waterschappen kondigden in 2019 aan de muskusrat te willen terugdringen tot de grens. Het binnenland moet over ruim een decennia vrij van muskusratten zijn. Om deze doelstelling te realiseren, experimenteren de waterschappen met verschillende methoden om deze uitheemse soort op te sporen en te vangen. Een van de middelen die wordt getest, is de inzet van speurhonden.

Bestrijding van de muskusratten is belangrijk voor de waterschappen omdat de dieren door menselijk handelen in Nederland zijn beland en voor schade aan dijken en oevers zorgen en daarmee de waterveiligheid in het geding brengen. “Als een kade doorbreekt door de graverij van muskusratten, kan een polder onder water lopen. Dit kan leiden tot enorme schade en levensbedreigende situaties voor de bewoners,” zegt Arthur Lauman van de Unie van Waterschappen.

Nieuwe methoden
De populatie muskusratten in Nederland slinkt, vorig jaar werden er nog ongeveer 50.000 gevonden. Maar juist omdat de populatie terugloopt, is het moeilijker om de resterende exemplaren te pakken te krijgen. Daarom zoeken de waterschap, in een proef gecoördineerd door de Unie, naar nieuwe en aanvullende methoden.

Speurhonden
Afgelopen week waren in Zeeland bijvoorbeeld vier speurhonden te gast, die de muskusrattenbestrijders vergezelden tijdens hun werkzaamheden. De eerste ervaringen waren positief, vertelt Janneke la Gasse van waterschap Scheldestromen. “We hebben met de honden onder verschillende omstandigheden en op verschillende plekken gezocht. De honden gaven inderdaad een signaal op een aantal plekken waar wij de aanwezigheid van muskusratten vermoedden.”

Nuttige rol als helper
Als de honden aanslaan op een vers spoor van muskusratten, is het aan de bestrijders om de gebruikelijke werkwijze te hanteren en een val te zetten en de beesten te vangen. Volgens La Gasse waren de bestrijders enthousiast over de inzet van speurhonden als hulpmiddel. “Ze vonden het machtig mooi. We zullen de resultaten van de landelijke proef af moeten wachten, maar hun eerste indruk was dat de honden een hele nuttige rol als helper kunnen vervullen.”

Ook andere vangtechnieken getest
Naast de inzet van speurhonden wordt ook geëxperimenteerd met slimme vangkooien, e-dna en drones. “Dit jaar zijn de waterschappen nieuwe vangtechnieken aan het uittesten. Dit voorkomt bijvangst van andere dieren. En kan er worden bepaald of er muskusratten in het gebied zijn, en zo ja, waar ze zich bevinden. Hierdoor kan het aantal kooien verminderen,” zegt Arthur Lauman. De afgelopen maanden is in de verschillende bestrijdingsregio’s waarin waterschappen samenwerken, geëxperimenteerd. “De proef loopt tot eind dit jaar. Daarna hopen we met de resultaten van de evaluatie naar buiten te kunnen komen.”

 

MEER INFORMATIE
Opnieuw minder muskusratten gevangen, nu nog vijftigduizend
Muskusratten worden teruggedrongen tot de landsgrens

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de invoering van de WACC was destijds al bekend dat deze niet voldoende ruimte zou bieden bij een toename van de investeringsomvang. Dus de nu voorgestelde correctie is niet meer dan logisch. De noodzaak van een goede openbare drinkwatervoorziening voor de volksgezondheid staat immers niet ter discussie!
Op zichzelf zegt de overschrijding van risicogrenzen nog niets over de werkelijke risico's. Ook niet over cumulatie van risico's en wat voor effecten deze hebben op het aquatisch milieu. In zijn algemeenheid wordt verwezen naar onderzoek in het buitenland waaruit blijkt dat er effecten zijn op vissen (geslachtsverandering) en macrofaunagemeenschappen gerelateerd aan de aanwezigheid van effluent met medicijnresten. "Gezien de vergelijkbare gehalten van medicijnresten die in het Nederlandse oppervlaktewater worden gevonden, zijn die effecten ook in Nederland niet uit te sluiten". Zou juist daar niet meer onderzoek naar moeten worden gedaan?
In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.