Met de huidige normen voor thermisch gereinigde grond (TGG) kunnen er nog te veel zware metalen en zouten in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. Ook bevat de grond nog een te hoog gehalte aan schadelijke stoffen, zoals benzeen. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De gevonden concentraties leveren volgens de onderzoekers geen gevaar op voor de gezondheid van mensen. Toch adviseren ze de normen aan te passen, omdat deze stoffen wel schadelijk zijn voor het milieu.

Thermisch gereinigde grond is een mengsel van grond en andere materialen dat wordt verhit om organische verontreinigingen te verwijderen. Daarna kan de TGG opnieuw worden gebruikt.

De afgelopen jaren bleek dit gebruik een aantal keer tot milieuproblemen te leiden, bijvoorbeeld bij de Westdijk in Bunschoten en de zeedijk in Perkpolder. Voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was dat aanleiding om het RIVM te vragen de normen voor TGG te evalueren.

Specifieke eigenschappen
Om de risico’s te beperken heeft het ministerie in het verleden normen gesteld voor de hoeveelheid verontreinigingen die TGG mag bevatten. Dit normenkader is gebaseerd op de eigenschappen van gewone grond en houdt geen rekening met de specifieke eigenschappen van TGG, aldus de onderzoekers.

Zo bevat TGG geen organische stof meer, is de bodemstructuur veranderd en de zuurgraad laag. Het zijn juist deze eigenschappen die er volgens hen voor zorgen dat bij TGG meer verontreinigingen vrijkomen dan bij gewone grond.

Het RIVM adviseert het ministerie daarom bij de toetsing voor het gebruik van TGG wel met deze eigenschappen rekening te houden. In afwachting van nieuwe normen heeft het instituut alvast een eerste ‘toepassingskader’ ontwikkeld met handvatten om TGG veilig te kunnen gebruiken.

Bouwstoffen
Ook bij het hergebruik van andere materialen, zoals bouwstoffen, worden volgens het RIVM in de praktijk problemen geconstateerd. Breder onderzoek naar uitloging uit grond, bouw- en reststoffen en mogelijk nieuwe normen worden daarom aanbevolen.

 

MEER INFORMATIE
Onderzoeksrapport RIVM
H2O-bericht: Sanering Westdijk eind oktober van start

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooie indicator soorten voor de KRW: Pelikanen en Neushoorns
Weet de Rli wel hoeveel controle instanties er al op een boeren erf komen?
En hoeveel certificatie eisen ze al hebben? Is het verstandig om het zoveelste certificeringssysteem op te zetten en de bestaande schoenen weg te gooien....
Eens met insteek van Hans Middendorp. Droge voeten is geen vanzelfsprekendheid meer en verhogen van de waterschapslasten ligt voor de hand. Ook al gaat het om wateroverlast op straat; het watersysteem is immers een geheel. Waterschappen moeten m.i. wel veel vroeger betrokken worden bij strategische planvorming rond woningbouw e.d. zodat problemen met wateroverlast (en ook verdroging) vooraf beter voorkomen kunnen worden.
Heel bijzonder dat de Unie van Waterschappen om extra geld vraagt aan het Rijk voor klimaatadaptatie, terwijl de waterschappen juist hun onafhankelijkheid koesteren en ook hun eigen belasting heffen. Klimaatadaptatie is vooral waterbeheer, waarin ook hemelwateroverlast en verdroging structureel een plek moeten krijgen. Financiële dekking voor klimaatadaptieve maatregelen komt dan logischerwijs uit een opslag op de bestaande watersysteemheffing, of uit een nieuwe klimaatheffing door de waterschappen.
Hulde! We zijn op weg naar een waterbewuste samenleving daar ben ik van overtuigd. Het zal op alle schalen en niveaus moeten. Maar ik maak me zorgen, maak me druk maar vegeet niet te spelen. Ook Leonardo da Vinci raakte zo geinteresseerd in water omdat de problemen in zijn tijd met water heel groot waren en economieen (gemeenschappen in vrede) er aan ten over konden gaan. Maar toch speels volhouden. Ik ga sneeuw verzamelen met de kleinkinderen, misschien wel sneeuw maken. De mens moet blijven geloven dat hij inventief is en optimistisch mag zijn.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.