Met de huidige normen voor thermisch gereinigde grond (TGG) kunnen er nog te veel zware metalen en zouten in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. Ook bevat de grond nog een te hoog gehalte aan schadelijke stoffen, zoals benzeen. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De gevonden concentraties leveren volgens de onderzoekers geen gevaar op voor de gezondheid van mensen. Toch adviseren ze de normen aan te passen, omdat deze stoffen wel schadelijk zijn voor het milieu.

Thermisch gereinigde grond is een mengsel van grond en andere materialen dat wordt verhit om organische verontreinigingen te verwijderen. Daarna kan de TGG opnieuw worden gebruikt.

De afgelopen jaren bleek dit gebruik een aantal keer tot milieuproblemen te leiden, bijvoorbeeld bij de Westdijk in Bunschoten en de zeedijk in Perkpolder. Voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was dat aanleiding om het RIVM te vragen de normen voor TGG te evalueren.

Specifieke eigenschappen
Om de risico’s te beperken heeft het ministerie in het verleden normen gesteld voor de hoeveelheid verontreinigingen die TGG mag bevatten. Dit normenkader is gebaseerd op de eigenschappen van gewone grond en houdt geen rekening met de specifieke eigenschappen van TGG, aldus de onderzoekers.

Zo bevat TGG geen organische stof meer, is de bodemstructuur veranderd en de zuurgraad laag. Het zijn juist deze eigenschappen die er volgens hen voor zorgen dat bij TGG meer verontreinigingen vrijkomen dan bij gewone grond.

Het RIVM adviseert het ministerie daarom bij de toetsing voor het gebruik van TGG wel met deze eigenschappen rekening te houden. In afwachting van nieuwe normen heeft het instituut alvast een eerste ‘toepassingskader’ ontwikkeld met handvatten om TGG veilig te kunnen gebruiken.

Bouwstoffen
Ook bij het hergebruik van andere materialen, zoals bouwstoffen, worden volgens het RIVM in de praktijk problemen geconstateerd. Breder onderzoek naar uitloging uit grond, bouw- en reststoffen en mogelijk nieuwe normen worden daarom aanbevolen.

 

MEER INFORMATIE
Onderzoeksrapport RIVM
H2O-bericht: Sanering Westdijk eind oktober van start

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.
@Hans Middendorphey als jij het zo goed weet maak jij toch een blog aan?
De feiten kloppen niet, beroepsvissers zijn nog wel actief op de Westerschelde en zie ze regelmatig netten uitzetten voor de zeebaars.
Is Fluor ook te verwijderen met deze techniek?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!