Rijkswaterstaat heeft vanmorgen vroeg de stormvloedkering Ramspol bij Kampen gesloten om het achterland te beschermen tegen het hoogwater op het IJsselmeer. Ook de waterschappen zijn druk in touw vanwege de stormen Dudley en Eunice die vandaag en morgen over ons land trekken.

Nog geen drie weken na de zware noordwesterstorm Corrie teisteren vandaag en morgen de stormen Dudley en Eunice vooral het noordwesten van Nederland. Het KNMI waarschuwt voor zware tot zeer zware windstoten, tot circa 130 kilometer per uur, en heeft voor vrijdag code oranje afgegeven.

Volgens Rijkswaterstaat zorgen de storm en de neerslag in combinatie met het waterpeil op het IJsselmeer voor opstuwing van water en daarmee verhoogde waterstanden in de regio. Door de heersende windrichting kan er niet gespuid worden bij de Afsluitdijk.

Vanmorgen rond vijf uur begon Rijkswaterstaat daarom met het opblazen van de Ramspolkering om het achterland tegen hoogwater te beschermen. Het scheepvaartverkeer op het Ramsdiep is hierdoor tijdelijk gestremd. Hoe lang de kering gesloten blijft, was nog niet te voorspellen.

Gemalen
Omdat ook het water in het Meppelerdiep flink was gestegen, heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta het gemaal Zedemuden in Zwartsluis aangezet. Met drie pompen met een totale capaciteit van 124 kubieke meter per seconde is dit het grootste gemaal van het waterschap en het op een na grootste (na IJmuiden) van Nederland.

De andere waterschappen rond het IJsselmeer en langs de kust zijn eveneens alert. Waterschap Zuiderzeeland zet dag en nacht dijkopzichters in om de dijken langs het IJsselmeer, Markermeer en Ketelmeer te bewaken. Zij houden het waterpeil in de gaten en letten op of er rommel aanspoelt die schade aan de dijk kan aanrichten.

Wetterskip Fryslân heeft het Hooglandgemaal in Stavoren en gemaal De Heining bij Marrum ingezet om de waterstand op de boezem te verlagen. Door de harde wind uit westelijke richting lukt het volgens het Wetterskip niet goed om het water via de sluizen Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp op het Lauwersmeer te spuien. De sluizen bij Goingarijp en Broek zijn gesloten om lokale hoge waterstanden door opwaaiing tegen te gaan.

Coupures
Waterschap Noorderzijlvest voert het overtollige water vanuit Groningen wel af naar het Lauwersmeer, om het vandaar op zee te spuien. Vanmorgen werd besloten om de eerder aangekondigde sluiting van de coupures bij Delfzijl vooralsnog niet door te laten gaan. De waterstand rond het middaguur leek namelijk onder de norm van 3.00 NAP te blijven.

Hunze en Aa’s voerde de afgelopen dagen al extra water af naar zee via de kleine zeesluis in Farmsum. Mogelijk wordt daarnaast het gemaal Rozema in Termunterzijl nog ingezet.

Kust
De Noord-Hollandse kust lijkt storm Dudley redelijk goed doorstaan te hebben, meldde het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier rond de middag. De harde westenwind heeft de zee de kust opgestuwd, maar dat heeft slechts ‘mondjesmaat’ geleid tot duinafslag.

Het hoogheemraadschap verwacht dat storm Eunice ‘venijniger’ zal zijn en voor forse duinafslag zal zorgen, ook omdat het water dan inmiddels meerdere dagen is opgestuwd. Maar de duinen langs de Noord-Hollandse en Texelse kust zijn robuust en kunnen dit soort stormen weerstaan, aldus het schap.

Als de waterstand daartoe aanleiding geeft, zal Hollands Noorderkwartier een aantal schuiven in de uitstroom van gemalen en inlaten sluiten om te voorkomen dat zeewater het land instroomt. De keersluis naar de Broekerhaven in Stede Broec is reeds gesloten vanwege opstuwing op het Markermeer naar de kust van West-Friesland.

Waterschap Hollandse Delta en het Hoogheemraadschap van Delfland verwachten dat extra maatregelen niet nodig zijn. Ze rekenen op lagere waterstanden dan tijdens storm Corrie. Vrijdagmiddag rond half vier zal de zee op zijn hoogst zijn, maar zal de waterstand bij Hoek van Holland dankzij de zuidwestenwind waarschijnlijk toch niet boven de 2.05 NAP uit komen

 

MEER INFORMATIE
H2O-bericht: Grote waterkeringen dicht vanwege storm Corrie

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Zijn waterschappen nog wel van deze tijd?
Interessant artikel van Stephan Kuks over de toekomst van de waterschappen. Zelf vraag ik mij af of de waterschappen wel in staat zijn om antwoord te geven op de grote maatschappelijke vragen, die ook hij noemt. Hij zegt: "Nu wordt het tijd dat waterschappen duidelijk maken dat er vanuit water en bodem grenzen zijn, en dat de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van Nederland hierop moeten worden aangepast.” Dat lijkt op het oog een logische uitspraak, maar de grote vraag is of het huidige waterschap deze vraag wel inhoud kan geven. En niet vanwege dat het waterschap niet deskundig zou zijn, maar meer vanwege de samenstelling van het bestuur en dat het mandaat op de genoemde onderwerpen zeer beperkt is.
En natuurlijk, prachtig als Kuks vindt dat de waterschappen duidelijk stelling moeten nemen in het maatschappelijk debat over de toekomst van ons land, maar welke stelling dan? Het belang van de boeren? Het belang van de natuur? Het belang van woningbouw? Deze discussie hoort in eerste instantie thuis op het allerhoogste politieke niveau. Daar heeft men het de afgelopen decennia lelijk laten liggen, maar dat betekent niet dat nu het waterschap aan bod is. En natuurlijk voor het waterbeheer zijn de waterschappen de ogen en de oren van de samenleving. De waterschappen zijn bij uitstek degenen die van onderop knelpunten en ideeën kunnen aandragen om het beleid op provinciaal en nationaal niveau effectief vorm te geven. Maar ik moet er niet aan denken dat de waterschappen dat in die breedheid zelf zouden moeten gaan oppakken.
En om dan ook maar tegelijk tegen een heilig huis aan te schoppen, we zouden ons zelfs kunnen afvragen of waterschappen en het functioneren ervan nog wel van deze tijd is. Zeker als het gaat om ruimtelijke ordening en klimaat heeften provinciaal bestuur veel meer mandaat en dus veel meer slagkracht. Wat mij betreft zou het waterbeheer zo overgeheveld kunnen worden naar de provincie en zouden waterschappen omgevormd kunnen worden tot uitvoeringsorganisaties die het dagelijks waterbeheer doen. De RWZI’s zouden nutsbedrijf kunnen worden. Zeker zij zouden daarmee grote stappen kunnen maken in de efficiency van de waterzuivering.
Wat bedoel ik daarmee? In de afgelopen 10 tot 20 jaar zijn de RWZI ’s zich steeds meer gaan toeleggen op terugwinning van grondstoffen(fosfaat, cellulose, biogas, etc). Maar een grote doorbaak met substantieel resultaat heb ik tot nu toe niet echt gezien, misschien met uitzondering van een aantal initiatieven, zoals Waterstromen. Het succes van een goede afzet van reststromen wordt bepaald door kwantiteit en kwaliteit.
Eind vorige eeuw werd in de autobranche de organisatie Autorecycling Nederland opgericht. Ik was daarbij betrokken. Doel was om een hoger hergebruik te realiseren bij demontage van auto’s. Voor het ophalen een paar rubber strips per bedrijf was namelijk nooit veel belangstelling vanwege de geringe baten. Maar als je als verwerkingsbedrijf bij alle autodemontagebedrijven rubber kan ophalen, wordt het ineens interessant. Ook voor het autodemontage bedrijf, sommig restafval kreeg ineens een positieve geldwaarde.
Dat kan ook zomaar voor de RWZI’s gelden. Als ze met z’n allen gaan samenwerken en op landelijk niveau collectief contracten gaan afsluiten met afnemers dan kan dat voor beide partijen interessant worden. Bijvoorbeeld voor struviet. Zeker nu de totale gevolgen van kunstmest steeds meer onder het vergrootglas komen, zou struviet een geweldige vervanger kunnen zijn.
En een centrale organisatie, zoals ARN bij de autosector heeft nog meer voordelen. Je kunt een veel directere samenwerking met partijen als Wetsus en KWR tot stand brengen, waarbij uit een deel van de opbrengsten van de restproducten onderzoek gefinancierd kan worden om nog effectiever en efficiënter te worden met de terugwinning. Je zou dan ook kunnen kijken in hoeverre je samenwerkingen zou kunnen aangaan met bedrijven, die nu hun afvalwater moeten voorzuiveren. Bij Waterstromen werd zo’n samenwerking al tot stand gebracht met een voedselproducent en een leerlooier.
En als het echt succesvol zou worden, zou het zelfs kunnen leiden tot lagere belastingen(verontreinigingsheffing). Wat mij betreft is er wel één belangrijke voorwaarde aan verbonden, namelijk dat het zuiveren van communaal afvalwater altijd een publieke aangelegenheid blijft.
Klinkt goed! Maar waarom wordt dit niet bij alle waterschappen ingevoerd? Dan ontstaan er meer mogelijkheden tegen lagere prijzen.
Afsluiten van de Nieuwe Waterweg met zeesluizen (Plan Spaargaren) zal de riviersedimentstroom naar het zuidwesten voeren. Daar is behoefte aan sediment. Het baggeren in de binnengelegen (oude) Rotterdamse havens wordt daardoor tot een minimum beperkt. Zeewaartse afhandeling van schepen (containertransferia) op de Maasvlakten maken tevens dat de Nieuwe Waterweg mag verondiepen. Binnenvaartschepen hebben immers een geringe diepgang. Bovendien wordt het rivierpeil dankzij zeesluizen meer beheersbaar.

Wil Borm
Adviesgroep Borm & Huijgens - integraal waterbeheer
Interessant artikel en mooi initiatief.. wel jammer dat er meerdere keren over waterpomp gesproken wordt terwijl het warmtepomp is.
Redactie: dank, is gecorrigeerd.
Energetisch mooi maar hoe worden de kosten binnen de perken gehouden, zodat de “gewone” burger het nog kan betalen? Hoe bedrijfszeker is de installatie en het net?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!