secundair logo knw 1

De stormvloedkering Ramspol bij Kampen, die het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit | Foto Rijkswaterstaat,

Rijkswaterstaat heeft vanmorgen vroeg de stormvloedkering Ramspol bij Kampen gesloten om het achterland te beschermen tegen het hoogwater op het IJsselmeer. Ook de waterschappen zijn druk in touw vanwege de stormen Dudley en Eunice die vandaag en morgen over ons land trekken.

Nog geen drie weken na de zware noordwesterstorm Corrie teisteren vandaag en morgen de stormen Dudley en Eunice vooral het noordwesten van Nederland. Het KNMI waarschuwt voor zware tot zeer zware windstoten, tot circa 130 kilometer per uur, en heeft voor vrijdag code oranje afgegeven.

Volgens Rijkswaterstaat zorgen de storm en de neerslag in combinatie met het waterpeil op het IJsselmeer voor opstuwing van water en daarmee verhoogde waterstanden in de regio. Door de heersende windrichting kan er niet gespuid worden bij de Afsluitdijk.

Vanmorgen rond vijf uur begon Rijkswaterstaat daarom met het opblazen van de Ramspolkering om het achterland tegen hoogwater te beschermen. Het scheepvaartverkeer op het Ramsdiep is hierdoor tijdelijk gestremd. Hoe lang de kering gesloten blijft, was nog niet te voorspellen.

Gemalen
Omdat ook het water in het Meppelerdiep flink was gestegen, heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta het gemaal Zedemuden in Zwartsluis aangezet. Met drie pompen met een totale capaciteit van 124 kubieke meter per seconde is dit het grootste gemaal van het waterschap en het op een na grootste (na IJmuiden) van Nederland.

De andere waterschappen rond het IJsselmeer en langs de kust zijn eveneens alert. Waterschap Zuiderzeeland zet dag en nacht dijkopzichters in om de dijken langs het IJsselmeer, Markermeer en Ketelmeer te bewaken. Zij houden het waterpeil in de gaten en letten op of er rommel aanspoelt die schade aan de dijk kan aanrichten.

Wetterskip Fryslân heeft het Hooglandgemaal in Stavoren en gemaal De Heining bij Marrum ingezet om de waterstand op de boezem te verlagen. Door de harde wind uit westelijke richting lukt het volgens het Wetterskip niet goed om het water via de sluizen Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp op het Lauwersmeer te spuien. De sluizen bij Goingarijp en Broek zijn gesloten om lokale hoge waterstanden door opwaaiing tegen te gaan.

Coupures
Waterschap Noorderzijlvest voert het overtollige water vanuit Groningen wel af naar het Lauwersmeer, om het vandaar op zee te spuien. Vanmorgen werd besloten om de eerder aangekondigde sluiting van de coupures bij Delfzijl vooralsnog niet door te laten gaan. De waterstand rond het middaguur leek namelijk onder de norm van 3.00 NAP te blijven.

Hunze en Aa’s voerde de afgelopen dagen al extra water af naar zee via de kleine zeesluis in Farmsum. Mogelijk wordt daarnaast het gemaal Rozema in Termunterzijl nog ingezet.

Kust
De Noord-Hollandse kust lijkt storm Dudley redelijk goed doorstaan te hebben, meldde het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier rond de middag. De harde westenwind heeft de zee de kust opgestuwd, maar dat heeft slechts ‘mondjesmaat’ geleid tot duinafslag.

Het hoogheemraadschap verwacht dat storm Eunice ‘venijniger’ zal zijn en voor forse duinafslag zal zorgen, ook omdat het water dan inmiddels meerdere dagen is opgestuwd. Maar de duinen langs de Noord-Hollandse en Texelse kust zijn robuust en kunnen dit soort stormen weerstaan, aldus het schap.

Als de waterstand daartoe aanleiding geeft, zal Hollands Noorderkwartier een aantal schuiven in de uitstroom van gemalen en inlaten sluiten om te voorkomen dat zeewater het land instroomt. De keersluis naar de Broekerhaven in Stede Broec is reeds gesloten vanwege opstuwing op het Markermeer naar de kust van West-Friesland.

Waterschap Hollandse Delta en het Hoogheemraadschap van Delfland verwachten dat extra maatregelen niet nodig zijn. Ze rekenen op lagere waterstanden dan tijdens storm Corrie. Vrijdagmiddag rond half vier zal de zee op zijn hoogst zijn, maar zal de waterstand bij Hoek van Holland dankzij de zuidwestenwind waarschijnlijk toch niet boven de 2.05 NAP uit komen

 

MEER INFORMATIE
H2O-bericht: Grote waterkeringen dicht vanwege storm Corrie

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.