0
0
0
s2smodern

De koers van het waterbeleid voor het IJsselmeergebied hoeft nu niet te worden gewijzigd. In verband met de klimaatverandering is het wel aan te bevelen om het beleid aan te vullen en aan te scherpen. Dat blijkt uit de Integrale Studie Waterveiligheid en Peilbeheer (ISWP) van Rijkswaterstaat.

De studie richt zich op de lange termijn. De vraag is: hoe kunnen na 2050 de effecten van klimaatverandering en zeespiegelstijging worden opgevangen in het waterbeleid van het IJsselmeergebied? De werkgroep ISWP van Rijkswaterstaat doet hierover een aantal aanbevelingen. De studie is verricht in opdracht van het directoraat-generaal Water en Bodem van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Minister Cora van Nieuwenhuizen licht de uitkomst toe in een brief die ze vandaag aan de Tweede Kamer stuurde. “De Deltabeslissing IJsselmeergebied uit 2014 wordt door de studie in hoofdlijnen herbevestigd en geeft daarbij aanvullend aanbevelingen voor de lange termijn. ISWP werpt geen nieuw licht op nu lopende projecten of maatregelen.”

Verder schrijft de minister dat in de komende tijd wordt gekeken naar het besluitvormingsproces. “Zo kunnen aanbevelingen mogelijk al worden meegenomen in de lopende herijking van de Deltabeslissingen, wanneer er voldoende informatie over de gevolgen beschikbaar is. Wanneer meer informatie nodig is, kunnen aanbevelingen pas bij een volgende herijking of later doorwerken.”

Geen stijging van winterpeil
Alle aanbevelingen in ISWP hebben betrekking op de periode na 2050. Het advies is om vast te houden aan de keuze dat het gemiddeld winterpeil van het IJsselmeer niet stijgt. Daarbij beveelt de werkgroep aan om niet te morrelen aan de beleidsmatige speelruimte (maximale stijging die kan plaatsvinden na 2050) van 30 centimeter, maar wel als aanvulling een eventuele peilstijging binnen de speelruimte geleidelijk door te voeren. Zo heeft de omgeving tijd voor aanpassing.

Een andere aanbeveling is om te kiezen voor een gematigde beheersing van de meerpeilpieken in het IJsselmeer (soms overschrijding mogelijk). Ook wordt voor het IJsselmeer geadviseerd het uitgangspunt te hanteren dat er na 2050 spuicapaciteit beschikbaar zal zijn. Bij de herijking van de Deltabeslissingen in 2039 kan dan een definitieve keuze worden gemaakt. In het ISWP is ook een aantal aanbevelingen voor het Markermeer en Veluwemeer opgenomen.

Zekerheid voor omgeving
De werkgroep pleit ervoor de aanbevelingen mee te nemen in de eerste zesjaarlijkse herijking van de Deltabeslissingen in 2021 en ze vervolgens elke zes jaar te herijken. Wel wordt eraan toegevoegd om bij aanpassing van beslissingen de doorwerking daarvan pas na 25 jaar te laten plaatsvinden, behalve als een aanpassing dringend nodig is. Dat biedt voor 25 jaar maximale zekerheid aan de omgeving.

 

MEER INFORMATIE
Eindrapport ISWP IJsselmeergebied
Tweede Kamerbrief van minister
Bericht over voorjaarsopzet peil

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Een progressieve kostenprijs per afgetapte hoeveelheid water zou een oplossing kunnen zijn. De eerste..m3 het goedkoopst en bij veel verbruik de aanvullende kub's water duurder maken.
Dat is toch de omgekeerde wereld? Waarom verbiedt het waterschap het gebruik van schadelijke stoffen zoals gewasbeschermingsmiddelen niet gewoon?
Zou het kunnen zijn dat de overlevingstijd van het virus in het rioolsysteem gevoelig is voor temperatuur?
Nu te temperatuur gestaag stijgt kan dat grote invloed hebben.
Mooi inzicht, complimenten!
Aangezien de behoefte naar verwachting redelijk universeel is over Nederland, zou ik een best practise verwachten qua risicomanagement vanuit de bedrijfswaarden matrix. Ik ben benieuwd in hoeverre zo'n standaardisering is ingedaald.
"...in China een oppervlak van 24 km2 [5]. In de toekomst zullen zonneparken van deze grootte naar verwachting ook in Nederland te zien zijn."
Nou nee. Zonneparken van 2.400 ha komen er NOOIT in Nederland want dat is ruimtelijk onacceptabel. Ik denk dat het bij 200 ha wel ophoudt. Ik denk ook dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen drijvende systemen op natuurlijke waterpartijen (waar onderzoek gewenst is) en systemen op water zonder natuurwaarden zoals nieuw aangelegde zandputten/grindgaten, koelwater/industriewaterbekkens, slibreservoirs, drinkwaterbekkens en overloopgebieden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.