secundair logo knw 1

Het zomerpeil van het IJsselmeer mag fluctueren binnen een bandbreedte van maximaal twintig centimeter I foto: Ines Groen / Pixabay

Voor de uitvoering van het flexibel peilbesluit in het IJsselmeergebied is een protocol opgesteld. Hierin zijn de sturingscriteria binnen het operationeel flexibel peilbeheer opgenomen. Dat maakt in maart de voorjaarsopzet van het peil in het IJsselmeer en Markermeer mogelijk.

Het flexibel peilbesluit is sinds juni vorig jaar van kracht. Daardoor is het vaste peil verlaten en mag het zomerpeil in het IJsselmeer en Markermeer fluctueren binnen een bandbreedte van maximaal twintig centimeter. De voorwaarden zijn nu geregeld in een sturingsprotocol. Rijkswaterstaat en de betrokken regionale waterbeheerders beschikken hiermee over een praktische handleiding voor de uitvoering van het nieuwe peilbesluit.

Het flexibele zomerpeil geeft Rijkswaterstaat - de beheerder van de meren in het IJsselmeergebied - de ruimte om beter in te spelen op de veranderende klimaatomstandigheden. Er wordt een extra buffer van 400 miljoen kubieke meter zoet water gecreëerd, waardoor de zoetwatervoorziening ook bij zeer grote droogte gewaarborgd is. Daarnaast ontstaat door het langzaam uitzakken van het peil tussen maart en september een natuurlijker peilverloop. Dat heeft een gunstig effect op de natuur.

Het protocol geldt alleen voor normale omstandigheden, dus niet bij een calamiteit of crisis. Het document bevat de sturingsprincipes voor het operationeel peilbeheer in het IJsselmeer, het Markermeer en de Veluwerandmeren. Een belangrijk onderdeel is de voorjaarsopzet van het peil. Nu het protocol is vastgesteld, kan Rijkswaterstaat het peil van het IJsselmeer tussen begin en half maart opzetten naar 10 centimeter onder NAP. Bij het Markermeer wordt hiervoor de hele maand uitgetrokken.

Het kan echter zijn dat de voorjaarsopzet bijvoorbeeld wordt gestopt of helemaal niet plaatsvindt. Dan moeten er goede redenen zijn vanuit het oogpunt van waterveiligheid en voorkomen van ernstige wateroverlast. Bij het sturingscriterium voor waterveiligheid gaat het om mogelijke waterveiligheidsrisico’s op basis van meerdaagse weersverwachtingen. Het sturingscriterium voor ernstige dreigende wateroverlast bevat verschillende indicatoren voor dreigende regionale wateroverlast voor waterschappen met vrij afvoerende watersystemen. Dit betreft de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, Drents Overijsselse Delta en Vallei en Veluwe.

Bij de uitvoering van het protocol is ‘lerend implementeren’ het uitgangspunt. Daarom is na de jaarlijkse evaluatie bijstelling mogelijk. Er worden in de nabije toekomst pompen op de Afsluitdijk geplaatst. Deze nieuwe situatie zal dan worden verwerkt in het protocol.

 

MEER INFORMATIE
Rijkswaterstaat over het protocol
Protocol operationeel flexibel peilbesluit
Artikel over flexibel peilbesluit 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.