secundair logo knw 1

V.l.n.r. Gosse Tjalsma (RWS), Henk Staghouwer (Provincie Groningen), Cora van Nieuwenhuizen (I&W), Jaap Siemons (Provincie Groningen) en Alex Steenbergen (RWS) bij het startsein voor de proef. Foto RWS

Overtollig slib in de Eems-Dollard wordt straks bij wijze van proef aan de waterkant opgevangen. Zo ontstaan er kwelders die als rust- en broedplaats voor vogels kunnen dienen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaf gisteren het startsein voor de zogenoemde buitendijkse slibsedimentatie. Samen met minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) maakt zij 10 miljoen euro vrij voor de proef.

Het geld komt uit de Programmatische Aanpak Grote Wateren, die de beide bewindsvrouwen vorig jaar startten om de waterkwaliteit van grote wateren in ons land te verbeteren. Daarvoor is tot en met 2032 248 miljoen euro beschikbaar, bovenop de al eerder gereserveerde 95 miljoen euro. Ook bijvoorbeeld het Grevelingenmeer profiteert hiervan.

De Eems-Dollard in Oost-Groningen is een uniek stuk natuur waar zoet en zout water samenkomen. Het gebied ligt echter dicht bij twee belangrijke industriegebieden in Nederland (de Eemshaven en Delfzijl) en in Duitsland (Emden). Daardoor is de natuur flink verstoord. Er zit te veel slib in het water en er zijn te weinig geleidelijke overgangen tussen zoet en zout water en tussen water en land.

Veertien projecten
Het Programma Eems-Dollard 2050, waar de proef met de slibsedimentatie deel van uitmaakt, moet ervoor zorgen dat dit verstoorde evenwicht over ruim dertig jaar weer is hersteld. Het telt in totaal veertien projecten, die zich deels richten op hergebruik van het slib.

Zo is er een pilot waarbij een dunne laag wordt aangebracht op zandgronden om de productiviteit te verbeteren en wordt er klei van gemaakt die geschikt is voor het versterken van dijken.

De proef met de slibsedimentatie is de enige die zich buitendijks afspeelt, zegt Alex Steenbergen van Rijkswaterstaat (RWS) Noord-Nederland. RWS voert de proef uit samen met onder andere ecologen en grondeigenaren. Dat gebeurt in eerste instantie tussen de Punt van Reide en Nieuwe Statenzijl.

Onderzocht wordt of het vastleggen van slib aan de randen van de waterkant leidt tot minder slib in het water. De kwelders die zo ontstaan vormen geleidelijke overgangen tussen zoet en zout water en tussen land en water, waardoor er meer geschikte broed- en rustplaatsen beschikbaar komen voor vogels.

Verkenning
Veel is nog onduidelijk, verklaart Steenbergen. ''We beginnen nu pas met de verkenning. Daar moet uiteindelijk een voorkeursalternatief uitrollen en dan volgt hopelijk in 2022 de realisatie met een aantal proefvlakken.’’

Zo kan hij nog niet zeggen of de bestaande kwelders worden opgehoogd met het slib of dat er nieuwe worden gevormd. Omdat de Eems-Dollard een Natura2000-gebied is, moet de proef voldoen aan veel voorwaarden. En er moet draagvlak voor zijn bij de verschillende eigenaren. ''Het is geen sinecure’’, aldus Steenbergen.

Het Programma Eems-Dollard 2050 is een samenwerkingsverband van de provincie Groningen, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, lokale overheden, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven uit de regio.

Onlangs ondertekenden Nederland en Duitsland een gezamenlijk ‘streefbeeld’, waarin ze de uitgangspunten voor een ecologische strategie voor het zogeheten sedimentmanagement in de Eems-Dollard hebben vastgelegd. Ook vanuit Duitsland bestaat volgens Steenbergen veel belangstelling voor de proef met buitendijkse slibsedimentatie.

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Website Programma Eems-Dollard 2050
Nederland en Niedersachsen eens over aanpak slib in Eems-Dollard
Kabinet trekt extra geld uit voor grote waterprojecten

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.