secundair logo knw 1

Slechte waterkwaliteit Grevelingenmeer (Beeldbank Rijkswaterstaat)

De Brouwersdam in het Grevelingenmeer krijgt een grote doorlaat en er wordt geïnvesteerd in extra zuivering van ongewenste chemische stoffen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat zijn twee van de maatregelen die het kabinet neemt om knelpunten in grote waterprojecten aan te pakken.

Hierover hebben de ministers Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Voor de maatregelen trekt het kabinet een extra bedrag van 275 miljoen euro uit. De ministers kondigen aan dat de Grevelingen en Eems-Dollard worden aangepakt. De toelichting van Van Nieuwenhuizen: “We hebben Nederland veiliger gemaakt tegen de gevaren van hoog water. De komende jaren gaan we samen gericht investeren om ook de waterkwaliteit en de natuur in de grote wateren weer op peil te brengen. Met maatregelen die eb en vloed mogelijk maken, komt er weer genoeg zuurstof in de Grevelingen en verbeteren we de biodiversiteit.”

Er is een bedrag van 75 miljoen euro beschikbaar om een grote doorlaat in de Brouwersdam te maken. De Grevelingen is een kleine vijftig jaar geleden afgesloten in het kader van de Deltawerken en daaronder heeft de waterkwaliteit ernstig geleden. Het natuurlijke ecosysteem is aangetast door een gebrek aan zuurstof. Er zit weliswaar een kleine doorlaatsluis in de dam, maar die zorgt maar voor weinig doorstroming.

Door een veel grotere doorlaat naar de Noordzee wordt het water in het meer doorlopend ververst. Ook worden aanvullende maatregelen genomen, zoals het ophogen van zandbanken voor broedvogels. Daardoor kunnen de natuur en het onderwaterleven zich herstellen. Het kabinet gaat samen met de provincie Zeeland nog onderzoeken of de doorlaat kan worden gecombineerd met een getijdencentrale, vanwege het veel grotere verschil tussen eb en vloed. Morgen bezoeken de twee bewindslieden het gebied om poolshoogte te nemen.

Het kabinet besteedt een bedrag van 16 miljoen euro aan het verbeteren van het water in het Groningse natuurgebied Eems-Dollard. Dit is nu erg troebel. Er worden kwelders aangelegd, die ervoor zorgen dat slib wordt afgevangen. Hierdoor vermindert de vertroebeling van het water en ontstaat een nieuw leefgebied voor dieren.

Verder investeert het kabinet in extra zuivering bij rioolwaterzuiveringsinstallaties om te voorkomen dat medicijnresten, microplastics en andere ongewenste chemische stoffen in de natuur en het water terechtkomen. Er wordt 70 miljoen euro uitgetrokken voor bronmaatregelen en extra zuivering. Daarnaast gebruikt het kabinet 10 miljoen euro voor monitoring en onderzoek als onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Het gaat vooral om diverse nieuwe chemische stoffen die een bedreiging kunnen vormen voor de waterkwaliteit en om het inzichtelijk maken van de resterende opgaven om te voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water.

Er worden maatregelen uitgewerkt om de milieueffecten van landbouw op natuur en waterkwaliteit te verminderen. Een bedrag van 60 miljoen euro gaat naar de uitvoering van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Dit wordt onder meer gebruikt om kennis over goede landbouwpraktijk te verspreiden, bijvoorbeeld via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. In het landelijk gebied zijn er grote structurele veranderingsopgaven – onder andere voor water – die vragen om een integrale, regiospecifieke benadering. Hiervoor stelt het kabinet vanuit het extra potje 40 miljoen euro beschikbaar.

Lees meer in de brief van de ministers.

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom dure, complexe en onderhouds intensieve ondergrondse oplossingen stimuleren als je water ook bovengronds kunt opvangen?
Begin eerst maar met het Veluwe meer en de randmeren uit te diepen en baggeren....perfecte opslagbuffer voor overvloed aan water.
@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.