De Brouwersdam in het Grevelingenmeer krijgt een grote doorlaat en er wordt geïnvesteerd in extra zuivering van ongewenste chemische stoffen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat zijn twee van de maatregelen die het kabinet neemt om knelpunten in grote waterprojecten aan te pakken.

Hierover hebben de ministers Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Voor de maatregelen trekt het kabinet een extra bedrag van 275 miljoen euro uit. De ministers kondigen aan dat de Grevelingen en Eems-Dollard worden aangepakt. De toelichting van Van Nieuwenhuizen: “We hebben Nederland veiliger gemaakt tegen de gevaren van hoog water. De komende jaren gaan we samen gericht investeren om ook de waterkwaliteit en de natuur in de grote wateren weer op peil te brengen. Met maatregelen die eb en vloed mogelijk maken, komt er weer genoeg zuurstof in de Grevelingen en verbeteren we de biodiversiteit.”

Er is een bedrag van 75 miljoen euro beschikbaar om een grote doorlaat in de Brouwersdam te maken. De Grevelingen is een kleine vijftig jaar geleden afgesloten in het kader van de Deltawerken en daaronder heeft de waterkwaliteit ernstig geleden. Het natuurlijke ecosysteem is aangetast door een gebrek aan zuurstof. Er zit weliswaar een kleine doorlaatsluis in de dam, maar die zorgt maar voor weinig doorstroming.

Door een veel grotere doorlaat naar de Noordzee wordt het water in het meer doorlopend ververst. Ook worden aanvullende maatregelen genomen, zoals het ophogen van zandbanken voor broedvogels. Daardoor kunnen de natuur en het onderwaterleven zich herstellen. Het kabinet gaat samen met de provincie Zeeland nog onderzoeken of de doorlaat kan worden gecombineerd met een getijdencentrale, vanwege het veel grotere verschil tussen eb en vloed. Morgen bezoeken de twee bewindslieden het gebied om poolshoogte te nemen.

Het kabinet besteedt een bedrag van 16 miljoen euro aan het verbeteren van het water in het Groningse natuurgebied Eems-Dollard. Dit is nu erg troebel. Er worden kwelders aangelegd, die ervoor zorgen dat slib wordt afgevangen. Hierdoor vermindert de vertroebeling van het water en ontstaat een nieuw leefgebied voor dieren.

Verder investeert het kabinet in extra zuivering bij rioolwaterzuiveringsinstallaties om te voorkomen dat medicijnresten, microplastics en andere ongewenste chemische stoffen in de natuur en het water terechtkomen. Er wordt 70 miljoen euro uitgetrokken voor bronmaatregelen en extra zuivering. Daarnaast gebruikt het kabinet 10 miljoen euro voor monitoring en onderzoek als onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Het gaat vooral om diverse nieuwe chemische stoffen die een bedreiging kunnen vormen voor de waterkwaliteit en om het inzichtelijk maken van de resterende opgaven om te voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water.

Er worden maatregelen uitgewerkt om de milieueffecten van landbouw op natuur en waterkwaliteit te verminderen. Een bedrag van 60 miljoen euro gaat naar de uitvoering van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Dit wordt onder meer gebruikt om kennis over goede landbouwpraktijk te verspreiden, bijvoorbeeld via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. In het landelijk gebied zijn er grote structurele veranderingsopgaven – onder andere voor water – die vragen om een integrale, regiospecifieke benadering. Hiervoor stelt het kabinet vanuit het extra potje 40 miljoen euro beschikbaar.

Lees meer in de brief van de ministers.

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Michiel Doude van TroostwijkZeespiegelstijging is wereldwijd al 33cm per eeuw (3,3 mm/y) maar complex verdeeld. (zie afbeelding ref - https://sealevel.nasa.gov/understanding-sea-level/regional-sea-level/overview ).
Voor de Nederlandse kust is een versnelling aangetoond.
Het is eigenlijk heel simpel: als de aarde warmer wordt wordt ook de oceaan warmer en warmer water zet uit. Smelt van landijs versterkt het geheel en ook dat zit eraan te komen. Doordat wij relatief dicht bij een grote ijsmassa zitten is er ook nog het vingerafdruk effect: de zeespiegelstijging wordt gedempt omdat er minder water wordt aangetrokken met een kleinere ijsmassa. Ook dat effect is aangetoond.
https://climate.nasa.gov/news/2626/evidence-of-sea-level-fingerprints/
En dan ook nog landspiegeldaling, verhoogde rivier afvoeren en piekneerslag (droge neerslag want direct afgevoerd) plus de zomerdroogtes...
Geen reden tot paniek, daar schiet je niks meer op: wel voor een meer urgente aanpak in samenhang. Nederland is erg kwetsbaar en een groot incident is voldoende om ons kaartenhuis te doen omvallen.
Bekijk deze informatieve presentatie over "landspiegelstijging en levende landschappen" van prof Kleinhans.
https://youtu.be/8MHifaE62gw
Dit is een gaaf statement. Ben benieuwd naar de smaak van het biertje.
Het is mijn ervaring dat als je de dikke stengels onder een knoop op zeg 30 cm hoogte afknipt, de stengel opvult met paar procentige glyfosaat, alles in de directe omgeving aan plant mee gaat. Je dood dan via de wortel ipv het blad en er naast spuiten...
Heet water, electrocutie, afdekken, allemaal leuk, maar beperkt effectief en mega duur.
Over zulke grote hoeveelheden gif hebben we het nou ook weer niet......
De zeespiegelstijging is onder de 20 cm per eeuw.
Er is geen reden aan te nemen dat hier een versnelling in gaande is. Artikel lijkt iets verergering te suggereren. Dat lijkt dan dus niet zo.
Oprukkend zout blijft daarmee een belangrijk aandachtspunt, geen reden tot paniek.
Dries Buitenwerf Eindelijk, het d-woord viel
Watertekort: In Nederland is het de gewoonte om water altijd vanaf oppervlakte te infiltreren in de bodem, nu weten we als we altijd een richting door een filter gaan dat dit filter dichtslaat en we steeds minder water via deze route naar het diepere grondwater zullen stromen. Als we willen voorkomen dat het diepere zoete grondwater vervolgens door zeewater wordt aangevuld zullen we dus in Oost Nederland het grondwater van onderaf moeten aanvullen cq ipv 100 m boven afpomphoogte infiltreren op 100 m onder afpomp hoogte in moeten pompen. Water dat onder druk op deze diepte (boven het zoute grondwater) wordt toegevoerd zal geen verstopping creëren en zout water wegdrukken. De weg naar boven gaat heel traag omdat het water afhankelijk van de soortelijke massa verschillen meest horizontaal zal bewegen. Als er vervolgens 100 m hoger water wordt opgepompt, zal er minder zeewater naar binnen worden getrokken.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!