De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelt 5,5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar klimaatrobuuste watersystemen en klimaatrobuust waterbeheer op landschapsschaal. De financiering is bedoeld voor interdisciplinaire, publiek-private consortia.

stephan toby 180 vk Stephan Toby“Dit onderwerp is natuurlijk super actueel”, zegt Stephan Toby. Hij is beleidsmedewerker bij NWO en projectleider voor deze call, zoals de uitnodiging om onderzoeksvoorstellen in te dienen wordt genoemd. “Klimaatverandering zet ons huidige watersysteem onder druk. Denk aan de droogte in 2018 of de overstromingen deze zomer.”

Volgens Toby roept de klimaatverandering vragen op in de maatschappij en is het ook aan wetenschappers om antwoorden te formuleren. “Voor een transformatie naar een robuust en veerkrachtig watersysteem en een waterrobuust landschap zijn kennis en innovatieve oplossingen nodig. Vorig jaar hadden we een call met een vergelijkbaar onderwerp, maar met een kleinere onderzoeksschaal.”

Onderzoeken naar klimaatrobuuste watersystemen die voor deze NWO-financiering in aanmerking willen komen, dienen het landschap als samenhangend geheel te bekijken. “Hoe we het waterbeheer in de toekomst aanpakken is geen lokale vraag, maar beslaat grotere gebieden. Daarbij zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan de hoge zandgronden of de polders”, legt Toby uit.

Consortium
Andere voorwaarde om in aanmerking te komen voor financiering is het vormen van een consortium. Het zijn wetenschappers die de aanvraag indienen, maar wel met nauwe ondersteuning van in elk geval private partijen, die ook als co-financier optreden. “Bijkomend doel van dit soort calls is echt om wetenschappelijk onderzoek in de praktijk toe te passen. Daarom vragen we wetenschappers om partners te zoeken, in zowel de publieke als private hoek. De call komt voort uit de Kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel en is dus interessant voor de land- en tuinbouwsector. Maar ook publieke partijen als waterschappen en waterbedrijven kunnen trouwens deel uit maken van een consortium.”

De call richt zich op uitdagingen op het gebied van waterbeheer die op de lange termijn wellicht niet binnen het huidige systeem opgevangen kunnen worden. ”Bij interventies in het watersysteem spelen vaak tegenstrijdige belangen van water- en landschapsgebruikers die moeten worden gewogen. Daar is een interdisciplinaire aanpak voor nodig. Naast bètawetenschappers dienen bij de onderzoeksaanvraag ook wetenschappers betrokken te zijn uit de gamma-, bijvoorbeeld juristen of psychologen, of alphahoek, bijvoorbeeld historici.”

In januari organiseert NWO een online evenement om onderzoekers met elkaar, en partijen die deel willen nemen aan een consortium in contact te brengen. Eind maart dienen de vooraanvragen te worden ingediend, waarna een commissie van experts een eerste advies uitbrengt. In september is dan de deadline voor de volledige aanvraag, inclusief cofinanciering. Toby: “Die aanvragen zal de commissie dan eind 2022 beoordelen, zodat de geselecteerde onderzoeken begin 2023 van start kunnen gaan. Er is 5,5 miljoen euro beschikbaar. Per project is er maximaal 1,8 miljoen euro zodat er budget voor zeker drie onderzoeken is.”

 

MEER INFORMATIE
NWO-bericht KIC-call gelanceerd op het gebied van klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!