secundair logo knw 1

Waterinfo Rijkswaterstaat over IJsselmeergebied (stand van 12 uur) met waterhoogte (cm), windkracht (Bft) en debiet (m3/s). Rood is extreem hoog water.

De waterstand in het IJsselmeer zal naar verwachting iets dalen, omdat de mogelijkheden om water te spuien naar de Waddenzee toenemen, schrijft Rijkswaterstaat. Maar veel zal de daling niet zijn, want vanuit regionale systemen en de IJssel zal weer meer water worden aangevoerd - de waterstand in de Rijn bereikt bij Lobith in de nacht van zondag op maandag opnieuw een piek.

De nationale regenton is nog altijd tot de rand gevuld. Spuien kon de afgelopen weken maar mondjesmaat door hoge waterstanden in de Waddenzee (aanhoudende harde wind, stormen Pia en Henk). Het onderstreept de noodzaak van de bouw van een pompgemaal bij Den Oever, dat nu wordt gerealiseerd door bouwconsortium Levvel. Het gemaal, dat in 2025 klaar moet zijn, bestaat uit twee keer drie pompen, die op vol vermogen 300.000 liter water per seconde uit het IJsselmeer kunnen afvoeren. 

Rijkswaterstaat laat het pompgemaal plaatsen met het oog op de toekomst en de voorziene zeespiegelstijging. "Naar verwachting zijn de pompen tot 2030 nog niet vaak nodig", staat op de website van Rijkswaterstaat over de renovatie van de Afsluitdijk. 

Voor het Markermeer worden de komende dagen nog geen spuimogelijkheden verwacht richting het IJsselmeer, schrijft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De waterstand in het Markermeer blijft daardoor zeer hoog. “We bevinden ons nog steeds in alarmfase 1 voor het IJsselmeer en Markermeer.”

Rijn
Rijkswaterstaat verwacht dat het peil in de Rijn stijgt naar 14.50 meter boven NAP. “Dit is vergelijkbaar met de waterstand die eind december 2023 werd bereikt (14.52 m boven NAP). Het gaat hier om waterstanden die gemiddeld eens in de 5 jaar voorkomen.” 

De Maas bereikte donderdag haar piek bij St. Pieter. Waterschap Limburg gaat ervanuit dat de komende dagen de afvoer verder daalt. Dat geldt ook voor de Roer. “Vanuit Duitsland komt er steeds minder water onze provincie binnen. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat de Roer nog gaat stijgen.”

Het Limburgse waterschap zette de bypass bij Neer in om ervoor te zorgen dat het water uit de Neerbeek buiten de dijk en het dorp om richting de Maas stroomt. 

Nooddam
Vandaag begint Rijkswaterstaat met de bouw van een nooddam bij de Stuwweg in Maastricht, daar waar vorige week de bekleding van de overlaat wegspoelde. Voor de herstelwerkzaamheden worden twee Chinookhelikopters van Defensie ingezet; ze laten zestig netten met elk 4.000 kilo breuksteen in het water zakken om het geslagen gat te dichten. Daardoor neemt de stroomsnelheid van het water af, wat de bouw van de nooddam even verderop moet vergemakkelijken.

De Vecht in Overijssel bereikt vandaag de hoogste stand. “Deze laatste golf op de Vecht wordt lang niet zo hoog als afgelopen week en we verwachten geen problemen”, schrijft Vechtstromen. 

In het werkgebied van het oostelijke waterschap zijn de waterpeilen op de Regge, Dinkel en Drents Kanalensysteem aan het dalen. “Nu het water zakt zijn wij inmiddels ook gestart met verschillende inspecties en werkzaamheden om schades aan stuwen, gemalen, dijken, keringen en oevers, veroorzaakt door het hoge water, te herstellen.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).