secundair logo knw 1

Evacuatie in Valkenburg

De gemeenten, de provincie en het waterschap in Limburg roepen op tot een actieplan water om inwoners, woningen, landbouwpercelen en (economische) infrastructuur te beschermen tegen de gevolgen van de extreme aanvoer van water.

Patrick van der Broeck 180 Patrick van der Broeck“We moeten niet meer praten over wateroverlast, maar waterveiligheid,” zegt Patrick van der Broeck, dijkgraaf van Waterschap Limburg. “De gebeurtenissen van anderhalve week geleden zijn toch echt wel een wake-up call geweest. Klimaatverandering noopt ons om versneld samen te werken aan de waterveiligheid in Limburg, met alle partners in de provincie en ook met partners in België en Duitsland.”

Volgens Van der Broeck kreeg Limburg eerder deze maand te maken met een drievoudige crisis: historische regenval gevolgd door historische afvoer in de beken en daarna in de Maas. “Dit crisis-drieluik heeft aangetoond dat we een programma op moeten zetten om onze inwoners, economie en infrastructuur te beschermen. Daarbij moet we voorbij onze eigen gemeente- of provinciegrenzen kijken. Water houdt nu eenmaal niet op bij een grens en maatregelen in het ene dorp, kunnen kilometers verderop nog effect hebben.”

Integrale aanpak
Van der Broeck pleit voor een integrale aanpak waarbij een voorbeeld wordt genomen aan het Ruimte voor de Rivier-project Ooijen-Wanssum. “Daar hebben we zoveel geleerd over manieren van samenwerken en gebiedsontwikkeling. Want bij Ooijen-Wanssum is niet alleen ruimte voor de rivier gecreëerd, maar ook gewerkt aan de ontwikkeling van de economie. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is wat mij betreft een mooi voorbeeld voor de manier waarop we Limburg klaar kunnen maken voor de toekomst.”

De Limburgse dijkgraaf denkt dat er ongeveer een jaar nodig zal zijn voor het plan is opgesteld. “Dit zijn langjarige trajecten, waarbij eerst de lokale en regionale bestuurders en vervolgens ook de inwoners de noodzaak moeten verinnerlijken om samen stappen te zetten. De urgentie is hoog. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven om gewoon maar weer over te gaan tot de orde van de dag.”

Bij een integraal waterbeschermingsplan heeft Limburg de rijksoverheid hard nodig, denkt Van den Broeck. “De oplossingen zijn weliswaar regionaal te vinden, maar een aanpak als deze is organisatorisch en financieel te groot voor de regio alleen. Het is uiteindelijk een nationale opgave om de beekdalen in Limburg en elders in het land voldoende klimaatrobuust te krijgen.”

 

MEER INFORMATIE
H2O Actueel: ‘Pieken afvlakken en vertragen met klimaatbestendig beekdal’
H2O Actueel: Peter Glas: de weerbaarheid moet omhoog, de kwetsbaarheid omlaag

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom dure, complexe en onderhouds intensieve ondergrondse oplossingen stimuleren als je water ook bovengronds kunt opvangen?
Begin eerst maar met het Veluwe meer en de randmeren uit te diepen en baggeren....perfecte opslagbuffer voor overvloed aan water.
@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.