secundair logo knw 1

Evacuatie in Valkenburg

De gemeenten, de provincie en het waterschap in Limburg roepen op tot een actieplan water om inwoners, woningen, landbouwpercelen en (economische) infrastructuur te beschermen tegen de gevolgen van de extreme aanvoer van water.

Patrick van der Broeck 180 Patrick van der Broeck“We moeten niet meer praten over wateroverlast, maar waterveiligheid,” zegt Patrick van der Broeck, dijkgraaf van Waterschap Limburg. “De gebeurtenissen van anderhalve week geleden zijn toch echt wel een wake-up call geweest. Klimaatverandering noopt ons om versneld samen te werken aan de waterveiligheid in Limburg, met alle partners in de provincie en ook met partners in België en Duitsland.”

Volgens Van der Broeck kreeg Limburg eerder deze maand te maken met een drievoudige crisis: historische regenval gevolgd door historische afvoer in de beken en daarna in de Maas. “Dit crisis-drieluik heeft aangetoond dat we een programma op moeten zetten om onze inwoners, economie en infrastructuur te beschermen. Daarbij moet we voorbij onze eigen gemeente- of provinciegrenzen kijken. Water houdt nu eenmaal niet op bij een grens en maatregelen in het ene dorp, kunnen kilometers verderop nog effect hebben.”

Integrale aanpak
Van der Broeck pleit voor een integrale aanpak waarbij een voorbeeld wordt genomen aan het Ruimte voor de Rivier-project Ooijen-Wanssum. “Daar hebben we zoveel geleerd over manieren van samenwerken en gebiedsontwikkeling. Want bij Ooijen-Wanssum is niet alleen ruimte voor de rivier gecreëerd, maar ook gewerkt aan de ontwikkeling van de economie. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is wat mij betreft een mooi voorbeeld voor de manier waarop we Limburg klaar kunnen maken voor de toekomst.”

De Limburgse dijkgraaf denkt dat er ongeveer een jaar nodig zal zijn voor het plan is opgesteld. “Dit zijn langjarige trajecten, waarbij eerst de lokale en regionale bestuurders en vervolgens ook de inwoners de noodzaak moeten verinnerlijken om samen stappen te zetten. De urgentie is hoog. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven om gewoon maar weer over te gaan tot de orde van de dag.”

Bij een integraal waterbeschermingsplan heeft Limburg de rijksoverheid hard nodig, denkt Van den Broeck. “De oplossingen zijn weliswaar regionaal te vinden, maar een aanpak als deze is organisatorisch en financieel te groot voor de regio alleen. Het is uiteindelijk een nationale opgave om de beekdalen in Limburg en elders in het land voldoende klimaatrobuust te krijgen.”

 

MEER INFORMATIE
H2O Actueel: ‘Pieken afvlakken en vertragen met klimaatbestendig beekdal’
H2O Actueel: Peter Glas: de weerbaarheid moet omhoog, de kwetsbaarheid omlaag

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?