secundair logo knw 1

De hittestresskaart van Utrecht, met in rood de plekken waar het meer dan 46 graden kan worden.

Na een risicoscan voor wateroverlast brengt BlueLabel nu een digitale hittestresskaart op de markt. Daarop kunnen inwoners, gemeenten en bijvoorbeeld woningcorporaties per adres zien wat de impact van warm weer is.

De hittestresskaart voldoet aan de nieuwe gestandaardiseerde methodiek zoals beschreven door het RIVM. Dit is volgens BlueDeal een zeer complexe methode die veel dataverwerking vraagt.

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie wil dat alle gemeenten uiterlijk dit jaar een stresstest hebben uitgevoerd voor de vier klimaatthema’s: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Op grond daarvan kunnen zij beleid maken zodat ons land in 2050 ‘robuust en klimaatbestendig’ is ingericht.

''Van gemeenten krijgen wij steeds vaker te horen dat meer dan de helft van de bebouwing tot de private sector behoort’’, zegt projectleider Hanneke Schuurmans van BlueLabel. ''We zullen het echt samen moeten doen.’’

Gevoelstemperatuur
BlueLabel is een initiatief van verzekeraar Achmea en de adviesbureaus Royal HaskoningDHV en Nelen en Schuurmans. Voor de digitale service is gebruikgemaakt van gedetailleerde data over Nederland. In maart vorig jaar lanceerde BlueLabel een risicoscan voor wateroverlast, later volgen nog instrumenten voor droogte en overstroming.

De hittestresskaart toont voor elk adres de impact op de leefomgeving bij warm weer, uitgedrukt in de gevoelstemperatuur. Zo spelen wind, straling, temperatuur, groen en schaduw en ook de aanwezigheid van water een grote rol bij de berekening van de hittestress. Meetdatum is 1 juli 2015.

Vervolgens is op basis van deze kaart aan elk gebouw een label toegekend, van A tot en met E. Dat geeft aan hoe veel hittestress er is in een straal van 10 meter rond elke woning, flat of bedrijfspand.

Bewustwording
''Het gaat ons om bewustwording’’, aldus Schuurmans. ''Dat is een belangrijke stap op weg naar een klimaatbestendige leefomgeving. Aan de hand van deze kaart zie je in een oogopslag waar maatregelen noodzakelijk zijn. Daarnaast is het belangrijk dat klimaatexperts en bijvoorbeeld woningcorporaties dezelfde taal spreken.’’

Vanaf vrijdag is de hittestresskaart via de website van BlueLabel voor iedereen tijdelijk te raadplegen. De initiatiefnemers hopen dat gemeenten met hen in zee gaan en de dienst voor hun inwoners beschikbaar stellen. Ook willen ze graag samenwerken met woningcorporaties en aannemers, zodat die de risico’s kunnen meewegen bij bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe wijk. Behalve een burgerportaal is er ook een beleidsdashboard.

Eerder kwam adviesbureau Sweco al met een ‘klimaatlabel’ op straatniveau, waarmee inwoners kunnen zien hoeveel risico hun straat loopt op overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte.

 

MEER INFORMATIE
Website BlueLabel
Nieuwe methodiek volgens het RIVM
Rotterdam gebruikt als eerste gemeente risicoscan BlueLabel
Klimaatlabel maakt inwoners duidelijk welk risico hun straat loopt

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....