secundair logo knw 1

De aftrap van de bedrijfsbezoeken werd opgeluisterd met een demonstratie bemonstering. Foto HHNK

Om meer zicht op de lozingen van probleemstoffen te krijgen, zijn het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en drie omgevingsdiensten in de regio deze week begonnen met bedrijfsbezoeken. Het is de start van een driejarig programma waarin de ‘bronaanpak’ centraal staat.

In dat programma werken 28 gemeentes, drinkwaterbedrijf PWN, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, de drie omgevingsdiensten in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal en HHNK samen. Met zo’n gezamenlijke bronaanpak lopen de partijen volgens het hoogheemraadschap voorop in Nederland.

Ze willen de grip op de lozingen van probleemstoffen versterken en bedrijven aanmoedigen door gewenst lozingsgedrag te stimuleren, ongewenst lozingsgedrag te ontmoedigen en waar nodig handhavend op te treden.

"Bedrijven weten niet altijd wat er komt kijken bij het zuiveren van het door hen geloosde afvalwater", schrijft HHNK op de website. "Het geven van goede informatie zal naar verwachting helpen."

Verhoogde kans
Vanaf deze week bezoeken het hoogheemraadschap en de omgevingsdiensten allereerst negentig bedrijven waar een verhoogde kans is op lozing van stoffen die kunnen leiden tot verstoppingen of die bij de rioolwaterzuivering lastig te verwijderen zijn, zoals PFAS, zware metalen, medicijnresten, dioxines en gewasbeschermingsmiddelen.

Deze tweede categorie vormt een risico voor de waterkwaliteit en daarmee voor het behalen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), waarvoor het waterschap verantwoordelijk is.

"We hebben een selectie gemaakt van relevante bedrijven, ingedeeld in branches", vertelt beleidsadviseur Robin Bos van HHNK. "Per branche is een stoffenlijst samengesteld. Voor de bedrijfsbezoeken is een gezamenlijke checklist en een uniforme werkwijze ontworpen en er is een instructie geweest voor het nemen van monsters."

Vervolgprogramma
De partijen beschouwen de (onaangekondigde) bedrijfsbezoeken als een pilot, die meer zicht moet bieden op de problematiek. Op basis van de resultaten wordt het vervolgprogramma verder uitgewerkt.

"Bij relevante bedrijven zal worden gecontroleerd op lozingen op het riool en waar nodig zal er gehandhaafd worden en worden vergunningen herzien", aldus Bos.

De drie omgevingsdiensten, die de milieutaken van de gemeenten en de provincie uitvoeren, hebben voor deze pilot een subsidie van in totaal 250.000 euro ontvangen vanuit het Interbestuurlijk Programma versterking VTH taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!