secundair logo knw 1

De aftrap van de bedrijfsbezoeken werd opgeluisterd met een demonstratie bemonstering. Foto HHNK

Om meer zicht op de lozingen van probleemstoffen te krijgen, zijn het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en drie omgevingsdiensten in de regio deze week begonnen met bedrijfsbezoeken. Het is de start van een driejarig programma waarin de ‘bronaanpak’ centraal staat.

In dat programma werken 28 gemeentes, drinkwaterbedrijf PWN, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, de drie omgevingsdiensten in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal en HHNK samen. Met zo’n gezamenlijke bronaanpak lopen de partijen volgens het hoogheemraadschap voorop in Nederland.

Ze willen de grip op de lozingen van probleemstoffen versterken en bedrijven aanmoedigen door gewenst lozingsgedrag te stimuleren, ongewenst lozingsgedrag te ontmoedigen en waar nodig handhavend op te treden.

"Bedrijven weten niet altijd wat er komt kijken bij het zuiveren van het door hen geloosde afvalwater", schrijft HHNK op de website. "Het geven van goede informatie zal naar verwachting helpen."

Verhoogde kans
Vanaf deze week bezoeken het hoogheemraadschap en de omgevingsdiensten allereerst negentig bedrijven waar een verhoogde kans is op lozing van stoffen die kunnen leiden tot verstoppingen of die bij de rioolwaterzuivering lastig te verwijderen zijn, zoals PFAS, zware metalen, medicijnresten, dioxines en gewasbeschermingsmiddelen.

Deze tweede categorie vormt een risico voor de waterkwaliteit en daarmee voor het behalen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), waarvoor het waterschap verantwoordelijk is.

"We hebben een selectie gemaakt van relevante bedrijven, ingedeeld in branches", vertelt beleidsadviseur Robin Bos van HHNK. "Per branche is een stoffenlijst samengesteld. Voor de bedrijfsbezoeken is een gezamenlijke checklist en een uniforme werkwijze ontworpen en er is een instructie geweest voor het nemen van monsters."

Vervolgprogramma
De partijen beschouwen de (onaangekondigde) bedrijfsbezoeken als een pilot, die meer zicht moet bieden op de problematiek. Op basis van de resultaten wordt het vervolgprogramma verder uitgewerkt.

"Bij relevante bedrijven zal worden gecontroleerd op lozingen op het riool en waar nodig zal er gehandhaafd worden en worden vergunningen herzien", aldus Bos.

De drie omgevingsdiensten, die de milieutaken van de gemeenten en de provincie uitvoeren, hebben voor deze pilot een subsidie van in totaal 250.000 euro ontvangen vanuit het Interbestuurlijk Programma versterking VTH taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...