0
0
0
s2sdefault

Omdat het droogteseizoen op 1 april begint, heeft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) het startbericht van de droogtemonitor uitgebracht. In vrijwel alle opzichten is de situatie normaal of redelijk normaal voor de tijd van het jaar.

De grondwaterstanden waren eind februari redelijk op peil na een winter die aan de natte kant was. Er viel in de wintermaanden landelijk gemiddeld 223 millimeter neerslag tegen 204 millimeter normaal. Nu is er echter al een tijdje sprake van een drogere periode. Op de meeste plekken zijn de grondwaterstanden nog gemiddeld voor de eerste weken van de lente. Daarentegen zijn ze op een aantal plekken op de hogere zandgronden in vooral Oost- en Zuid-Nederland laag tot zeer laag.

De LCW geeft deze toelichting: “In het najaar van 2020 was de grondwatervoorraad lager dan normaal, als gevolg van het relatief droge voorjaar en zomer van 2020. In het oosten en zuiden van Nederland is het grondwater tijdens de winterperiode van 2020/2021 grotendeels aangevuld, waardoor de grondwaterstanden zijn gestegen. Vanwege de recente droge weken vertonen de grondwaterstanden momenteel een dalende trend. De komende twee weken wordt weinig neerslag van betekenis verwacht, terwijl de verdamping toeneemt.”

Maatregelen om water vast te houden
Diverse waterschappen hebben de waterpeilen opgezet en nemen maatregelen om water vast te houden. Dat is voor natuur en landbouw van belang gezien de dalende grondwaterstanden, laat de LCW weten.. “De komende periode is een cruciale tijd, onder andere voor weidevogels die een hoge grondwaterstand nodig hebben in de tijd dat de kuikens uitkomen.”

Voor alle buitenteelten is de startsituatie normaal. “Als gevolg van de korte, droge vorstperiode (in februari, red.) is de grondstructuur van de toplaag in het gehele land veel beter dan vorig jaar. Naar verwachting hoeft niet beregend te worden voor het fijn maken van de grond of voor opkomst van de gezaaide gewassen. Alleen voor geplante (groente)gewassen is een startwatergift, zoals normaal, nodig om de planten aan de groei te krijgen. Bij droog weer zullen groentetelers op de zandgronden de komende weken die gewassen periodiek gaan beregenen om de groei erin te houden”, aldus de LCW.

Afvoer grote rivieren normaal
Over de afvoeren van de grote rivieren is weinig bijzonders te vertellen. De afvoer van de Rijn bij Lobith ligt met ongeveer 1.800 kubieke meter per seconde momenteel iets onder gemiddelde waarden, terwijl de afvoer van de Maas bij St. Pieter met circa 215 kubieke meter per seconde normaal is. Het LCW-criterium voor eind maart is in beide gevallen aanzienlijk lager.

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling gaat ook in op de zoutgehaltes in wateren. “De chloridegehaltes in het benedenrivierengebied, de Zeeuwse Delta, Amsterdam-Rijnkanaal en IJsselmeergebied zijn normaal tot laag voor de tijd van het jaar. Op het Volkerak-Zoommeer is het chloridegehalte (bij Bathse Brug) lager dan 450 mg Cl/l, de maximale streefwaarde voor het groeiseizoen.”

Situatie intensief gemonitord
Rijkswaterstaat en de waterschappen monitoren dagelijks de situatie vanwege mogelijke problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit. Dit gebeurt volgens de LCW intensiever gedurende het droogteseizoen van april tot oktober, omdat er een grote kans op watertekorten bestaat door het groeiseizoen en stijgende temperaturen. Tijdens de zes maanden zullen er zo’n tien tot twintig droogtemonitoren verschijnen, afhankelijk van de ernst van de problematiek.

Grondwatersituatie Noord Brabant eind maart 2021
De grondwaterstanden in Noord-Brabant op 30 maart. In historisch perspectief zijn zij op sommige plekken laag (oranje) of zeer laag (rood). Bron: Hydronet / Droogtemonitor LCW

 

MEER INFORMATIE
Startbericht LCW droogteseizoen 2021
Bericht van Rijkswaterstaat
H2O Actueel: grondwaterstanden in februari
H2O Actueel: einde droogteseizoen 2020

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Jos Peters · 6 months ago
    Beste waterschappers, als jullie de waterpeilen pas per 1 april opzetten, dan beginnen we het groeiseizoen dus met een nagenoeg leeg watersysteem. Het opzetten van de peilen moet minstens een maand eerder. En ja, dat kan plaatselijk enige natschade geven. Accepteren we dat niet, dan moeten we in mei en juni niet 'huilie-huilie' doen over droogte. Dan hebben we dat deels zelf veroorzaakt.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.