0
0
0
s2smodern

Het nieuwe droogteseizoen is van start gegaan met in de meeste gebieden gemiddelde grondwatervoorraden. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling heeft vooral de overvloedige regenval in februari en begin maart hiervoor gezorgd. Ook de afvoeren van de Rijn en Maas zijn normaal voor de tijd van het jaar.

Het droogteseizoen begon vandaag en duurt tot en met 30 september. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) van de waterbeheerders heeft daarom de eerste droogtemonitor van 2020 uitgebracht, waarin de uitgangstoestand in beeld is gebracht. De situatie is volgens de LCW normaal. De commissie laat weten de volgende droogtemonitor op 7 mei uit te brengen, tenzij er een aanleiding is om dat eerder te doen.

Herstel van grondwaterstanden
Er bestonden vorig jaar nog veel zorgen over de grondwaterstanden. Door grote neerslagtekorten waren deze standen laag tot zeer laag in delen van Nederland, met name in Brabant, Limburg, Twente en de Achterhoek. In de herfst en de winter viel er echter zoveel neerslag – vooral in de zeer natte periode van februari en de eerste week van maart – dat de grondwatervoorraden goed zijn aangevuld.

De grondwaterstanden stegen in februari lokaal zelfs naar hoge tot zeer hoge waarden ten opzichte van het langjarig gemiddelde. In maart daalden ze weer wat. In de meeste gebieden is de grondwatervoorraad nu gemiddeld voor de tijd van het jaar. Dat geldt niet overal. In onder meer delen van de Veluwe en het gebied van Waterschap De Dommel vormen de grondwaterstanden een aandachtspunt, aldus de LCW. Hier zijn zij nog aan de lage kant of aan het dalen naar een lager niveau dan normaal.

Afvoeren grote rivieren normaal
De afvoeren van de Rijn en de Maas liggen rond normale waarden voor 1 april. De afvoer van de Rijn bij Lobith is nu rond de 2000 kubieke meter per seconde en die van de Maas bij Sint Pieter rond 275 meter per seconde. Deze waarden liggen ruim boven de attenderingsniveaus van de LCW. 
Ondanks vrijwel geen neerslag in het stroomgebied wordt in de komende periode nog voldoende water aangevoerd. De LCW vermeldt dat de grote rivieren in het najaar en de winter in het algemeen een hogere afvoer dan normaal hadden.

Geen problemen bij drinkwatervoorziening
De buffercapaciteit is op peil bij de drinkwaterbedrijven, die voor het drinkwater gebruikmaken van oppervlaktewater. Dit geldt voor de spaarbekkens en geïnfiltreerd (duin)water. Er is hierdoor een overbruggingsvermogen, als innamestops nodig mochten zijn. De LCW verwacht in ieder geval de komende weken ook geen problemen bij de drinkwatervoorziening uit grondwater, omdat de grondwaterstanden zijn genormaliseerd.

Wat betreft de verziltingsproblematiek: de chloridegehaltes zijn normaal tot laag voor de tijd van het jaar in het benedenrivierengebied, de Zeeuwse Delta, het Amsterdam-Rijnkanaal en het IJsselmeergebied. Het chloridegehalte op het Volkerak-Zoommeer is bij Bathse Brug omlaag gebracht tot onder de maximale streefwaarde voor het groeiseizoen.

 

MEER INFORMATIE
Eerste droogtemonitor in 2020
Unie van Waterschappen hierover
KNMI over start droogteseizoen
Nieuwspagina droogte en watertekort
Laatste droogtemonitor in 2019 (3-9)
H2O-blog: Droogte, een echt probleem?
Lessen uit voorgaande droge jaren 

 

-advertentie-

 

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de invoering van de WACC was destijds al bekend dat deze niet voldoende ruimte zou bieden bij een toename van de investeringsomvang. Dus de nu voorgestelde correctie is niet meer dan logisch. De noodzaak van een goede openbare drinkwatervoorziening voor de volksgezondheid staat immers niet ter discussie!
Op zichzelf zegt de overschrijding van risicogrenzen nog niets over de werkelijke risico's. Ook niet over cumulatie van risico's en wat voor effecten deze hebben op het aquatisch milieu. In zijn algemeenheid wordt verwezen naar onderzoek in het buitenland waaruit blijkt dat er effecten zijn op vissen (geslachtsverandering) en macrofaunagemeenschappen gerelateerd aan de aanwezigheid van effluent met medicijnresten. "Gezien de vergelijkbare gehalten van medicijnresten die in het Nederlandse oppervlaktewater worden gevonden, zijn die effecten ook in Nederland niet uit te sluiten". Zou juist daar niet meer onderzoek naar moeten worden gedaan?
In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.