Het nieuwe droogteseizoen is van start gegaan met in de meeste gebieden gemiddelde grondwatervoorraden. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling heeft vooral de overvloedige regenval in februari en begin maart hiervoor gezorgd. Ook de afvoeren van de Rijn en Maas zijn normaal voor de tijd van het jaar.

Het droogteseizoen begon vandaag en duurt tot en met 30 september. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) van de waterbeheerders heeft daarom de eerste droogtemonitor van 2020 uitgebracht, waarin de uitgangstoestand in beeld is gebracht. De situatie is volgens de LCW normaal. De commissie laat weten de volgende droogtemonitor op 7 mei uit te brengen, tenzij er een aanleiding is om dat eerder te doen.

Herstel van grondwaterstanden
Er bestonden vorig jaar nog veel zorgen over de grondwaterstanden. Door grote neerslagtekorten waren deze standen laag tot zeer laag in delen van Nederland, met name in Brabant, Limburg, Twente en de Achterhoek. In de herfst en de winter viel er echter zoveel neerslag – vooral in de zeer natte periode van februari en de eerste week van maart – dat de grondwatervoorraden goed zijn aangevuld.

De grondwaterstanden stegen in februari lokaal zelfs naar hoge tot zeer hoge waarden ten opzichte van het langjarig gemiddelde. In maart daalden ze weer wat. In de meeste gebieden is de grondwatervoorraad nu gemiddeld voor de tijd van het jaar. Dat geldt niet overal. In onder meer delen van de Veluwe en het gebied van Waterschap De Dommel vormen de grondwaterstanden een aandachtspunt, aldus de LCW. Hier zijn zij nog aan de lage kant of aan het dalen naar een lager niveau dan normaal.

Afvoeren grote rivieren normaal
De afvoeren van de Rijn en de Maas liggen rond normale waarden voor 1 april. De afvoer van de Rijn bij Lobith is nu rond de 2000 kubieke meter per seconde en die van de Maas bij Sint Pieter rond 275 meter per seconde. Deze waarden liggen ruim boven de attenderingsniveaus van de LCW. 
Ondanks vrijwel geen neerslag in het stroomgebied wordt in de komende periode nog voldoende water aangevoerd. De LCW vermeldt dat de grote rivieren in het najaar en de winter in het algemeen een hogere afvoer dan normaal hadden.

Geen problemen bij drinkwatervoorziening
De buffercapaciteit is op peil bij de drinkwaterbedrijven, die voor het drinkwater gebruikmaken van oppervlaktewater. Dit geldt voor de spaarbekkens en geïnfiltreerd (duin)water. Er is hierdoor een overbruggingsvermogen, als innamestops nodig mochten zijn. De LCW verwacht in ieder geval de komende weken ook geen problemen bij de drinkwatervoorziening uit grondwater, omdat de grondwaterstanden zijn genormaliseerd.

Wat betreft de verziltingsproblematiek: de chloridegehaltes zijn normaal tot laag voor de tijd van het jaar in het benedenrivierengebied, de Zeeuwse Delta, het Amsterdam-Rijnkanaal en het IJsselmeergebied. Het chloridegehalte op het Volkerak-Zoommeer is bij Bathse Brug omlaag gebracht tot onder de maximale streefwaarde voor het groeiseizoen.

 

MEER INFORMATIE
Eerste droogtemonitor in 2020
Unie van Waterschappen hierover
KNMI over start droogteseizoen
Nieuwspagina droogte en watertekort
Laatste droogtemonitor in 2019 (3-9)
H2O-blog: Droogte, een echt probleem?
Lessen uit voorgaande droge jaren 

 

-advertentie-

 

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!