secundair logo knw 1

De vele regen in de winter leidde een aantal keren tot hoogwater in de grote rivieren.

Het nieuwe droogteseizoen is van start gegaan met in de meeste gebieden gemiddelde grondwatervoorraden. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling heeft vooral de overvloedige regenval in februari en begin maart hiervoor gezorgd. Ook de afvoeren van de Rijn en Maas zijn normaal voor de tijd van het jaar.

Het droogteseizoen begon vandaag en duurt tot en met 30 september. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) van de waterbeheerders heeft daarom de eerste droogtemonitor van 2020 uitgebracht, waarin de uitgangstoestand in beeld is gebracht. De situatie is volgens de LCW normaal. De commissie laat weten de volgende droogtemonitor op 7 mei uit te brengen, tenzij er een aanleiding is om dat eerder te doen.

Herstel van grondwaterstanden
Er bestonden vorig jaar nog veel zorgen over de grondwaterstanden. Door grote neerslagtekorten waren deze standen laag tot zeer laag in delen van Nederland, met name in Brabant, Limburg, Twente en de Achterhoek. In de herfst en de winter viel er echter zoveel neerslag – vooral in de zeer natte periode van februari en de eerste week van maart – dat de grondwatervoorraden goed zijn aangevuld.

De grondwaterstanden stegen in februari lokaal zelfs naar hoge tot zeer hoge waarden ten opzichte van het langjarig gemiddelde. In maart daalden ze weer wat. In de meeste gebieden is de grondwatervoorraad nu gemiddeld voor de tijd van het jaar. Dat geldt niet overal. In onder meer delen van de Veluwe en het gebied van Waterschap De Dommel vormen de grondwaterstanden een aandachtspunt, aldus de LCW. Hier zijn zij nog aan de lage kant of aan het dalen naar een lager niveau dan normaal.

Afvoeren grote rivieren normaal
De afvoeren van de Rijn en de Maas liggen rond normale waarden voor 1 april. De afvoer van de Rijn bij Lobith is nu rond de 2000 kubieke meter per seconde en die van de Maas bij Sint Pieter rond 275 meter per seconde. Deze waarden liggen ruim boven de attenderingsniveaus van de LCW. 
Ondanks vrijwel geen neerslag in het stroomgebied wordt in de komende periode nog voldoende water aangevoerd. De LCW vermeldt dat de grote rivieren in het najaar en de winter in het algemeen een hogere afvoer dan normaal hadden.

Geen problemen bij drinkwatervoorziening
De buffercapaciteit is op peil bij de drinkwaterbedrijven, die voor het drinkwater gebruikmaken van oppervlaktewater. Dit geldt voor de spaarbekkens en geïnfiltreerd (duin)water. Er is hierdoor een overbruggingsvermogen, als innamestops nodig mochten zijn. De LCW verwacht in ieder geval de komende weken ook geen problemen bij de drinkwatervoorziening uit grondwater, omdat de grondwaterstanden zijn genormaliseerd.

Wat betreft de verziltingsproblematiek: de chloridegehaltes zijn normaal tot laag voor de tijd van het jaar in het benedenrivierengebied, de Zeeuwse Delta, het Amsterdam-Rijnkanaal en het IJsselmeergebied. Het chloridegehalte op het Volkerak-Zoommeer is bij Bathse Brug omlaag gebracht tot onder de maximale streefwaarde voor het groeiseizoen.

 

MEER INFORMATIE
Eerste droogtemonitor in 2020
Unie van Waterschappen hierover
KNMI over start droogteseizoen
Nieuwspagina droogte en watertekort
Laatste droogtemonitor in 2019 (3-9)
H2O-blog: Droogte, een echt probleem?
Lessen uit voorgaande droge jaren 

 

-advertentie-

 

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?