secundair logo knw 1

Rioolwater stroomde vorig jaar meer dan 300.000 uur lang in de meest waardevolle natuurgebieden van Engeland en Wales. Dat stelt Unearthed, het onderzoekbureau van milieuorganisatie Greenpeace.

Met behulp van kaartanalyse heeft Unearthed bijna 1.200 riooloverstorten geïdentificeerd die vorig jaar loosden in of vlakbij beschermde natuurgebieden. Unearthed gebruikte lozingsgegevens van de waterbedrijven om elke pijp te identificeren die loosde binnen 50 m van een beschermd natuurgebied dat door het Department for Environment, Food & Rural Affairs (Defra) is gedefinieerd als een gebied van ‘hoge prioriteit’.

Daarbij keken de onderzoekers naar beschermde gebieden in Engeland en Wales, waaronder internationaal belangrijke habitats met zeldzame of bedreigde soorten. "Dit zijn niet zomaar gebieden”, zei Megan Corton Scott, campagnevoerder van Greenpeace UK, tegen de zender ITV News. "Dit zijn gebieden waarvan de regering al heeft vastgesteld dat ze kwetsbaar zijn en speciale bescherming nodig hebben."

Engeland en Wales
Uit het Greenpace-onderzoek blijkt dat er over de hele lengte van Engeland en Wales beschermde natuurgebieden zijn die elk jaar worden getroffen door duizenden uren riooloverstort. Het Lake District in Cumbria is een van de ergst getroffen gebieden. Vorig jaar stroomde er meer dan 6.600 uur lang rioolwater in de rivier de Derwent en in het speciale beschermde gebied Bassenthwaite Lake.

In Wales werd gedurende meer dan 125.000 uur rioolwater geloosd in beschermde gebieden. De rivier de Usk, die door de bergachtige Brecon Beacons stroomt en waarin de Atlantische zalm en otters leven, kreeg vorig jaar meer dan 9.700 uur rioolwater te verwerken, aldus Unearthed.

Groot probleem
De overstort van riolen, die bij overlast zijn toegestaan, vormt al vele jaren een groot probleem in Groot-Brittannië. Het rioolwater met verontreinigende stoffen als bacteriën, zware metalen, chemicaliën, geneesmiddelen, recreatieve drugs en voedingsstoffen, verstoort ecosystemen en brengt schade toe aan de biodiversiteit.

Daar komt bij dat lozing van ongezuiverd rioolwater lang niet de enige bron van vervuiling is die in waterwegen terechtkomt, aldus Unearthed. “Grote hoeveelheden voedingsstoffen en meststoffen komen via landbouwactiviteiten in oppervlaktewateren terecht en waterzuiveringsinstallaties verwijderen niet alle voedingsstoffen of chemicaliën uit de afvoer van afvalwater voordat ze het in het milieu lozen.”

Het leidt tot grote natuurschade. Het meest zichtbare en extreme effect is de vorming van dichte algenbloei, uiteindelijk resulterend in dode zones, waarin de meeste soorten niet kunnen overleven.

Weerstand
De vervuiling door de overstort roept steeds meer weerstand op in Groot-Brittannië. Waterbedrijven wordt het verwijt gemaakt dat ze onvoldoende hebben geïnvesteerd in verbetering van de infrastructuur voor de afvoer en zuivering van afvalwater, waardoor rivieren, plassen, meren en ook de zee worden vervuild. Daar komt bij dat door het steeds extremere weer het aantal overstorten toeneemt.

In reactie op de vervuiling door de toenemende overstorten lanceerde de regering het Environmental Improvement Plan (EIP), waar schoon water onderdeel van is. Volgens het plan moeten Britse waterbedrijven tot 2050 de lozing van ongezuiverd water terugdringen, een opdracht die een investering van 56 miljard pond vergt. De overstorten moeten tegen 2050 verdwenen zijn. In kwetsbare gebieden moet dat in 2035 gerealiseerd zijn. De waterbedrijven hebben een investeringsprogramma opgesteld van 10 miljard pond.

Niet accuraat
De plannen worden bekritiseerd door actievoerders en natuurbeschermingsorganisaties. Zij betogen dat de plannen niet accuraat zijn; de vervuiling van beschermde gebieden door de lozingen gaat nog veel te lang door.

Guy Linley-Adams, advocaat bij Wildfish, een organisatie die campagne voert voor de bescherming van vissen en hun leefomgeving en een rechtszaak heeft aangespannen tegen de plannen van de regering, zegt in een reactie tegen Unearthed dat schaden van beschermde gebieden een ‘duidelijke schending’ is van zowel de Kaderrichtlijn Water als de Habitatrichtlijn, beide EU-wetten die het Verenigd Koninkrijk heeft behouden na de Brexit.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom dure, complexe en onderhouds intensieve ondergrondse oplossingen stimuleren als je water ook bovengronds kunt opvangen?
Begin eerst maar met het Veluwe meer en de randmeren uit te diepen en baggeren....perfecte opslagbuffer voor overvloed aan water.
@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.