De weerzin tegen lozing van ongezuiverd afvalwater in rivieren en zee in Engeland is nu zo groot dat lokale politici en actievoerders in regio’s als Oxfordshire, de Cotswolds en Cumbria bepleiten dat nieuwe woningen pas bewoond worden als de zuiveringsinstallaties zijn aangepast en de verwerking van extra afvalwater aankunnen.

De meeste rioleringssystemen in Engeland zijn overbelast waardoor veel afvalwater ongezuiverd wordt geloosd in rivieren en de zee. In 2021 gebeurde dat 375.000 keer. Vorige zomer leidden grootschalige lozingen van ongezuiverd rioolwater tot groot ongenoegen en niet alleen onder Britten maar ook onder Fransen, die de Britse vervuiling op hun stranden aantroffen.

Op het Britse platteland leiden de lozingen tot steeds grotere vervuiling van rivieren en andere waterlopen. Dat dat niet langer wordt geaccepteerd blijkt uit de lokale acties tegen het in gebruik nemen van nieuwe woningen om zo extra belasting van het rioolstelsel te voorkomen.

In de protesten zijn de waterbedrijven de gebeten hond. Ze krijgen het verwijt dat ze onvoldoende hebben geïnvesteerd om het verouderde Britse rioolstelsel up to date te houden.

In het Britse rioolsysteem wordt afvalwater van huishoudelijke en industriële activiteiten met regenwater gezamenlijk afgevoerd naar waterzuiveringen. Als het stelsel overbelast raakt wordt overtollig afvalwater via overstorten afgevoerd naar natuurlijke waterlopen. Dat is toegestaan, maar dat de toegenomen lozingen worden toegeschreven aan extremer weer als gevolg van klimaatveranderingen, wordt steeds meer in twijfel getrokken omdat ook in droge periodes afvalwater wordt geloosd via de overstorten, waarvan er 14.346 zijn in Engeland.

De twijfels worden bevestigd door recent onderzoek van het Imperial College in Londen waaruit blijkt dat de zuiveringen onvoldoende capaciteit hebben om de toegenomen afvalwaterstromen te verwerken, ook als er geen extreme regenval is. “Onze bevindingen tonen aan dat de chronische ondercapaciteit van de Engelse afvalwatersystemen een fundamentele oorzaak is van de toegenomen frequentie en duur van de overstorten”, zegt hoofdonderzoeker Nick Voulvoulis tegen de nieuwswebsite Phys.org.

In reactie op de vervuiling door de toenemende overstorten lanceerde de regering het Environmental Improvement Plan (EIP), waar schoon water onderdeel van is. Volgens het plan moeten Britse waterbedrijven tot 2050 de lozing van ongezuiverd water terugdringen, een opdracht die een investering van 56 miljard pond vergt. De overstorten moeten tegen 2050 verdwenen zijn. In kwetsbare gebieden moet dat in 2035 gerealiseerd zijn.

Briste milieugroepen reageren sceptisch op de plannen omdat gedetailleerde doelstellingen ontbreken en er twijfels zijn over de financiering.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!