secundair logo knw 1

Water wordt geloosd in de Theems

De weerzin tegen lozing van ongezuiverd afvalwater in rivieren en zee in Engeland is nu zo groot dat lokale politici en actievoerders in regio’s als Oxfordshire, de Cotswolds en Cumbria bepleiten dat nieuwe woningen pas bewoond worden als de zuiveringsinstallaties zijn aangepast en de verwerking van extra afvalwater aankunnen.

De meeste rioleringssystemen in Engeland zijn overbelast waardoor veel afvalwater ongezuiverd wordt geloosd in rivieren en de zee. In 2021 gebeurde dat 375.000 keer. Vorige zomer leidden grootschalige lozingen van ongezuiverd rioolwater tot groot ongenoegen en niet alleen onder Britten maar ook onder Fransen, die de Britse vervuiling op hun stranden aantroffen.

Op het Britse platteland leiden de lozingen tot steeds grotere vervuiling van rivieren en andere waterlopen. Dat dat niet langer wordt geaccepteerd blijkt uit de lokale acties tegen het in gebruik nemen van nieuwe woningen om zo extra belasting van het rioolstelsel te voorkomen.

In de protesten zijn de waterbedrijven de gebeten hond. Ze krijgen het verwijt dat ze onvoldoende hebben geïnvesteerd om het verouderde Britse rioolstelsel up to date te houden.

In het Britse rioolsysteem wordt afvalwater van huishoudelijke en industriële activiteiten met regenwater gezamenlijk afgevoerd naar waterzuiveringen. Als het stelsel overbelast raakt wordt overtollig afvalwater via overstorten afgevoerd naar natuurlijke waterlopen. Dat is toegestaan, maar dat de toegenomen lozingen worden toegeschreven aan extremer weer als gevolg van klimaatveranderingen, wordt steeds meer in twijfel getrokken - ook in droge periodes wordt afvalwater geloosd via de overstorten, waarvan er 14.346 zijn in Engeland.

De twijfels worden bevestigd door recent onderzoek van het Imperial College in Londen waaruit blijkt dat de zuiveringen onvoldoende capaciteit hebben om de toegenomen afvalwaterstromen te verwerken, ook als er geen extreme regenval is. “Onze bevindingen tonen aan dat de chronische ondercapaciteit van de Engelse afvalwatersystemen een fundamentele oorzaak is van de toegenomen frequentie en duur van de overstorten”, zegt hoofdonderzoeker Nick Voulvoulis tegen de nieuwswebsite Phys.org.

In reactie op de vervuiling door de toenemende overstorten lanceerde de regering het Environmental Improvement Plan (EIP), waar schoon water onderdeel van is. Volgens het plan moeten Britse waterbedrijven tot 2050 de lozing van ongezuiverd water terugdringen, een opdracht die een investering van 56 miljard pond vergt. De overstorten moeten tegen 2050 verdwenen zijn. In kwetsbare gebieden moet dat in 2035 gerealiseerd zijn.

Briste milieugroepen reageren sceptisch op de plannen omdat gedetailleerde doelstellingen ontbreken en er twijfels zijn over de financiering.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...