secundair logo knw 1

Foto: Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft groen licht gegeven voor een verdere behandeling van de onderwerpen op waterterrein. Dit geldt ook voor het wetsvoorstel voor de aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen. De Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstructuur heeft dat vandaag niet controversieel verklaard.

Na de val van het kabinet-Rutte IV in juli is voor alle beleidsterreinen de procedure voor het controversieel verklaren van onderwerpen in werking gezet. De commissies van de Tweede Kamer stelden hiervoor vorige week de lijst samen. Het bleek om weinig onderwerpen te gaan en op waterterrein niet één. Daarin heeft de plenaire stemming in de Kamer van gisteren (12 september) geen verandering gebracht.

Verdere politieke behandeling bij waterthema’s
Met de wateronderwerpen kan nu verder worden gegaan zonder dat op een nieuw kabinet hoeft te worden gewacht. Daarmee ontstaat er geen vertraging op belangrijke waterthema’s, aldus de Unie van Waterschappen in een bericht. “De waterschappen zijn blij dat de behandeling van deze thema’s doorgaat de komende tijd.”

Dit geldt onder meer voor de dossiers rondom de Kaderrichtlijn Water (KRW), het mestbeleid en het register voor zeer zorgwekkende stoffen. Zo wijst de Unie erop dat het veel inspanning kost om de Europese KRW-doelstellingen te behalen. “Het is daarom belangrijk dat de politieke behandeling doorgaat.”

Ook groen licht voor wetsvoorstel belastingstelsel
Een wat apart verhaal is het wetsvoorstel voor het aanpassen van het belastingstelsel van de waterschappen. Omdat het voorstel begin september door het kabinet aan de Tweede Kamer is gestuurd, kon dit vorige week nog niet mee. 
De Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstructuur heeft zich er pas vandaag over kunnen buigen.

Het resultaat is dat ook bij dit wetsvoorstel de behandeling kan worden voortgezet. De Unie van Waterschappen had hierop eerder ook aangedrongen. Want de urgente knelpunten in het belastingstelsel van de waterschappen moeten op zo kort mogelijke termijn worden opgelost, aldus de Unie. Op 10 oktober kunnen Kamerleden hun punten voor het wetsvoorstel inbrengen. De Unie zal daarvoor input leveren.

Nadere invulling van KRW-impulsprogramma mogelijk
Vewin gaf in juli aan het van essentieel belang te vinden dat met volle kracht wordt doorgewerkt aan drie onderwerpen: het actieprogramma voor de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen, het impulsprogramma voor de Kaderrichtlijn Water en de aanpassing van de WACC-regelgeving (de vermogenskostenvoet) zodat deze beter aansluit bij de financieringspraktijk waarmee drinkwaterbedrijven moeten werken. Ook bij deze onderwerpen is verdere behandeling in de Tweede Kamer mogelijk.

De vereniging van waterbedrijven noemt in een bericht de kabinetsreactie op het recente advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over de KRW en de nadere invulling van het KRW-impulsprogramma. Vewin vindt het een goede zaak dat het demissionaire kabinet kan doorgaan met deze invulling.

Volgens Vewin zou met uitstel de doelen van de KRW voor 2027 niet worden bereikt. De vereniging hoopt dat er in het impulsprogramma specifieke aandacht komt voor het halen van de KRW-doelen bij bronnen voor drinkwater. 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...