secundair logo knw 1

Sproeien | Foto Unsplash/Paul Moody

In Brabant geldt vanaf vandaag een meldingsplicht voor het gebruik van kleine grondwaterputten. De verplichting geldt zowel voor inwoners en bedrijven, laten de Brabantse waterschappen weten. Bij Aa en Maas is er nog sprake van een verzoek. De waterschappen roepen alle gebruikers van kleine grondwaterputten op hun put te melden.

Het gaat om putten die maximaal 10 kubieke meter per uur oppompen. Voor deze kleine grondwaterputten of -onttrekkingen bestaat nu alleen een meldplicht in beschermde gebieden. Voor grote grondwatergebruikers gelden al jaren regels en een vergunningplicht, ongeacht waar het grondwater wordt opgepompt.

Afgelopen voorjaar kondigden de waterschappen aan dat ze ook het gebruik van kleine grondwaterputten in kaart willen brengen. Er werd een ontwerpbesluit opgesteld voor de nieuwe regels, met het doel om ze deze zomer nog in te laten gaan.

Doel is om inzicht te krijgen in ál het grondwatergebruik in Noord-Brabant, schrijven de waterschappen. “Het grondwatersysteem is uit evenwicht. Met elkaar halen we in Brabant steeds meer grondwater uit de grond, dan erin komt. En dat moeten we veranderen.”

Om het grondwatersysteem in Brabant beter bestand te maken tegen droogte en waterschaarste, moet er jaarlijks ‘tot wel’ 100 miljoen m3 per jaar minder grondwater worden onttrokken, schreef de adviescommissie droogte vorig jaar in het adviesrapport ‘Zonder water, geen later’. De commissie adviseerde onder meer om het slaan van grondputten – ongeacht de grootte – vergunningsplichtig te maken en het gebruik van het grondwater te belasten, een maatregel die ook zou moeten gelden voor bestaande beregeningsputten.

Het advies wordt nu deels ingevuld. Voor het maken van een nieuwe put is voortaan een vergunning nodig, schrijven de drie waterschappen. Dat geldt ook bij vervanging van een bestaande kleine put. Vergunningen worden beperkt afgegeven. Zo wordt de groei van nieuwe putten afgeremd, schrijven de waterschappen, die nog geen maatregelen aankondigen om het grondwatergebruik ook te gaan belasten.

De meldplicht gaat in op 1 september 2023, maar melden kan tót 1 september 2024. 

 

UPDATE 6 SEPTEMBER
Waterschap Aa en Maas laat weten dat er in zijn werkgebied geen sprake is van een meldingsplicht. "We willen wel graag dat mensen hun put bij ons melden om meer inzicht te krijgen, maar bij Aa en Maas is het geen plicht maar een verzoek om te melden." Dit is aangepast.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!