secundair logo knw 1

De Europese Commissie stelt voor om toelating van glyfosaat op de Europese markt met tien jaar te verlengen. Het is nu aan de lidstaten om een oordeel uit te spreken over het voorstel. In de Tweede Kamer is vorig week een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin de minister van Landbouw Piet Adema wordt opgeroepen om tegen de verlenging te stemmen.

Glyfosaat is de actieve stof in het veel gebruikte onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. De toxiciteit van de stof voor mens en milieu wordt al jaren onderzocht, maar er zijn geen eensluidende conclusies. Volgens tegenstanders is de stof schadelijk voor de gezondheid en wordt ze in verband gebracht met kanker en de ziekte van Parkinson. De stof zou bovendien een negatief effect hebben op het waterleven en de biodiversiteit.

Toch stelt de Europese Commissie voor om de vergunning met tien jaar te verlengen. Ze baseert zich daarvoor onder andere op studies van het Europees Agentschap voor de Voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) naar de schadelijkheid van de stof. EFSA liet afgelopen zomer weten geen aanleiding te zien de toelating van glyfosaat te verbieden.

De uitkomsten van de Europese studies nemen de zorg over de gevolgen voor gezondheid en natuur niet weg, wat onder meer blijkt uit de aangenomen motie in de Tweede Kamer om tegen verlenging te stemmen.

De vergunning voor gebruik van glyfosaat in de Europese Unie loopt op 15 december af. Als de EU-landen instemmen met het verlengingsvoorstel van de commissie, kunnen lidstaten zelf nog wel besluiten bepaalde bestrijdingsmiddelen die glyfosaat als bestandsdeel bevatten, te weren of het gebruik ervan aan banden te leggen.

De Europese Commissie stelt aan de toelating wel enkele voorwaarden. Zo moeten er speciale spuitstukken gebruikt worden en moet er ook een bufferstrook van 5 tot 10 meter aangehouden worden. Ook moeten lidstaten bij het toelaten van bestrijdingsmiddelen rekening houden met lokale omstandigheden, zoals grondwaterstanden, om te voorkomen dat het middel zich in water verspreidt.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!