0
0
0
s2sdefault

Binnen de Europese Unie is in 14,1 procent van het grondwater de nitraatconcentratie hoger dan de grenswaarde voor drinkwater. Dat blijkt uit een nieuw verslag van de Europese Commissie over de uitvoering van de Nitraatrichtlijn. Nederland en België behoren tot de lidstaten die dringend extra maatregelen moeten nemen in verband met de verontreiniging vanuit de landbouw, stelt de commissie.

De nitraatconcentraties in zowel oppervlakte- als grondwater zijn volgens het gisteren verschenen verslag fors gedaald in de EU sinds de invoering van Nitraatrichtlijn in 1991. Maar de nutriëntenverontreiniging door de landbouw is voor veel landen nog steeds een punt van ernstige zorg. Zo verloopt de afgelopen tien jaar de verbetering van de grondwaterkwaliteit slechts zeer langzaam. 

Overbemesting blijft in veel delen van de Europese Unie een probleem. Dit vereist in de meeste lidstaten strengere maatregelen op nationaal en regionaal niveau. Virginijus Sinkevičius, commissaris voor Milieu, Visserij en Oceanen, zegt hierover: “Het tempo van de verandering is onvoldoende om schade aan de menselijke gezondheid te voorkomen en kwetsbare ecosystemen te behouden. In overeenstemming met de Europese Green Deal is er nu dringender actie nodig om een duurzame landbouw te realiseren en onze kostbare watervoorziening te beschermen.”

Veel oppervlaktewateren eutroof
De publicatie van de Europese Commissie is gebaseerd op gegevens uit de jaren 2016 tot en met 2019. Gedurende deze periode is in 14,1 procent van het grondwater de in verband met drinkwater vastgestelde norm voor nitraatconcentratie overschreden. In België (Vlaams Gewest), Duitsland, Luxemburg, Malta, Portugal en Spanje worden in een groot aantal grondwatermeetstations nog steeds niveaus boven het maximum van 50 milligram nitraat per liter geregistreerd.

Heel wat oppervlaktewateren kampen met een overmaat aan nutriënten. Binnen de Europese Unie worden 36 procent van de rivieren, 32 procent van de meren, 31 procent van het kustwater, 32 procent van het overgangswater en 81 procent van de mariene wateren aangemerkt als eutroof. Acht landen springen eruit wat betreft hun grote aantal eutrofe wateren: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Letland, Luxemburg, Polen en Tsjechië.

Grote uitdaging voor Nederland
De meeste lidstaten en landbouwers hebben aanzienlijke inspanningen verricht voor de beperking van de nitraatverontreiniging in wateren, meldt de Europese Commissie. Maar dit is ontoereikend om de doelen van de Nitraatrichtlijn te behalen.

Voor twaalf landen is de uitdaging het grootst. Zij kampen op hun gehele grondgebied met slechte waterkwaliteit en hebben een systematisch probleem met het beheer van nutriëntenverliezen vanuit de landbouw. Dit geldt voor Nederland en verder nog voor België (Vlaams Gewest), Denemarken, Duitsland, Finland, Hongarije, Letland, Luxemburg, Malta, Polen, Spanje en Tsjechië. Zeven lidstaten hebben hotspots waar de verontreiniging onvoldoende wordt aangepakt: Bulgarije, Cyprus, Estland, Frankrijk, Italië, Portugal en Roemenië.

Extra maatregelen nodig
De Europese Commissie vindt daarom dat sommige lidstaten dringend extra maatregelen moeten nemen om de doelen van de Nitraatrichtlijn te verwezenlijken. Nederland behoort tot dit rijtje, evenals België, Duitsland, Luxemburg, Spanje en Tsjechië. Zij zijn het verst verwijderd van de doelen, aldus het verslag. Demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit presenteerde onlangs het ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn, waarin ingrijpende maatregelen staan als verplichte duurzame bouwplannen voor de teelt en bredere bufferstroken langs watergangen. De boerenorganisaties hebben hierop veel kritiek.

De Europese Commissie kondigt versterkte acties aan om de uitvoering en handhaving van de Nitraatrichtlijn te verbeteren. Zo komt de commissie in 2022 met een actieplan voor geïntegreerd nutriëntenbeheer. Ook wordt met diverse initiatieven innovaties gestimuleerd. De Commissie ziet het nemen van zulke acties als een voorwaarde om het nutriëntenverlies tegen 2030 met 50 procent te verminderen. Deze halvering is vastgesteld in het kader van de Europese Green Deal.

Nitraatconcentratie in grondwaterJaargemiddelde nitraatconcentraties in grondwater in de periode 2016-2019 I bron: verslag Europese Commissie


MEER INFORMATIE
Verslag van Europese Commissie
H2O Actueel: ontwerp 7e actieprogramma
H2O Actueel: uitspoeling nitraat toegenomen

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.