secundair logo knw 1

Hoog water de IJssel | Foto blueice

De kans op overstromingen langs de kust neemt met factor vijf toe, terwijl de welvaart met dezelfde snelheid daalt. Dat is het toekomstperspectief voor Europa als het wereldwijd niet lukt de temperatuurstijging te beperken tot 2 graden, aldus een onderzoek in opdracht van de Europese Commissie.

Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie onderzocht uitgebreid welke gevolgen de klimaatverandering voor dit werelddeel met zich meebrengt. De resultaten zijn gebundeld in het rapport ‘Climate impacts in Europe’, dat op 12 november is gepubliceerd.

Ze bevestigen volgens de Unie van Waterschappen het belang van klimaatadaptatie. Afgelopen dinsdag tekenden de Nederlandse waterschappen, provincies, gemeenten en het Rijk het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie. Ze spreken daarin af gezamenlijk 600 miljoen extra euro uit te trekken voor maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken.

Hitteslachtoffers
Op de klimaattop in Cancun in 2010 is voor het eerst afgesproken om de wereldtemperatuur niet verder te laten stijgen dan 2 graden boven de temperatuur uit het pre-industriële tijdperk.

Als dat niet lukt, zal Europa veel vaker te maken krijgen met extremere weersomstandigheden, die ook grote economische gevolgen met zich meebrengen, waarschuwen de onderzoekers.

Zo voorspellen ze 132.000 hitteslachtoffers en een daling van de arbeidsproductiviteit van 10 tot 15 procent. Rivieren die overstromen veroorzaken schade die kan oplopen tot 17,5 biljoen euro per jaar. Vanwege de stijgende zeespiegel veroorzaken overstromingen langs de kust ook veel schade. De energiebehoefte voor verwarming daalt weliswaar, maar die voor verkoeling gaat hard omhoog.

Zuid-Europa
De onderzoekers maken een onderscheid tussen Noord- en Zuid-Europa. De zuidelijke landen, en dan vooral die aan de Middellandse Zee, worden het hardst getroffen, verwachten zij. Droogte, bosbranden en een groot tekort aan water bedreigen hier het bestaan.

De gevolgen van klimaatverandering zijn niet alleen in economische verliezen uit te drukken, benadrukken de onderzoekers ook. De totale kosten zijn volgens hen nog veel hoger.

Het goede nieuws is dat de schade behoorlijk beperkt kan blijven als het lukt om de temperatuur niet meer dan 2 graden te laten stijgen. Ook die scenario’s zijn onderzocht.

 

MEER INFORMATIE
Rapport Climate impacts in Europe
Bericht Unie van Waterschappen
Bericht over Bestuursakkoord Klimaatadaptatie

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.