0
0
0
s2smodern

De kans op overstromingen langs de kust neemt met factor vijf toe, terwijl de welvaart met dezelfde snelheid daalt. Dat is het toekomstperspectief voor Europa als het wereldwijd niet lukt de temperatuurstijging te beperken tot 2 graden, aldus een onderzoek in opdracht van de Europese Commissie.

Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie onderzocht uitgebreid welke gevolgen de klimaatverandering voor dit werelddeel met zich meebrengt. De resultaten zijn gebundeld in het rapport ‘Climate impacts in Europe’, dat op 12 november is gepubliceerd.

Ze bevestigen volgens de Unie van Waterschappen het belang van klimaatadaptatie. Afgelopen dinsdag tekenden de Nederlandse waterschappen, provincies, gemeenten en het Rijk het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie. Ze spreken daarin af gezamenlijk 600 miljoen extra euro uit te trekken voor maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken.

Hitteslachtoffers
Op de klimaattop in Cancun in 2010 is voor het eerst afgesproken om de wereldtemperatuur niet verder te laten stijgen dan 2 graden boven de temperatuur uit het pre-industriële tijdperk.

Als dat niet lukt, zal Europa veel vaker te maken krijgen met extremere weersomstandigheden, die ook grote economische gevolgen met zich meebrengen, waarschuwen de onderzoekers.

Zo voorspellen ze 132.000 hitteslachtoffers en een daling van de arbeidsproductiviteit van 10 tot 15 procent. Rivieren die overstromen veroorzaken schade die kan oplopen tot 17,5 biljoen euro per jaar. Vanwege de stijgende zeespiegel veroorzaken overstromingen langs de kust ook veel schade. De energiebehoefte voor verwarming daalt weliswaar, maar die voor verkoeling gaat hard omhoog.

Zuid-Europa
De onderzoekers maken een onderscheid tussen Noord- en Zuid-Europa. De zuidelijke landen, en dan vooral die aan de Middellandse Zee, worden het hardst getroffen, verwachten zij. Droogte, bosbranden en een groot tekort aan water bedreigen hier het bestaan.

De gevolgen van klimaatverandering zijn niet alleen in economische verliezen uit te drukken, benadrukken de onderzoekers ook. De totale kosten zijn volgens hen nog veel hoger.

Het goede nieuws is dat de schade behoorlijk beperkt kan blijven als het lukt om de temperatuur niet meer dan 2 graden te laten stijgen. Ook die scenario’s zijn onderzocht.

 

MEER INFORMATIE
Rapport Climate impacts in Europe
Bericht Unie van Waterschappen
Bericht over Bestuursakkoord Klimaatadaptatie

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....
De door Patrick Jansen gevraagde koerswijziging is geen wens maar een 'must'. Lastig is dat dit niet van de ene op de andere dag te realiseren is. Maar we moeten wel nú beginnen, anders verandert er niets. Het begint met de mindset!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.