secundair logo knw 1

Bestuurders en minister bij het bord van het nieuwe project Paddenpol

Bij het Overijsselse Herxen zal in het kader van het programma Integraal Riviermanagement (IRM) 13 hectare nieuwe riviernatuur ontstaan. De IJsseldijk wordt daartoe verlegd. De verplaatsing is onderdeel van het dijkversterkingsproject Zwolle-Olst en geldt als voorbeeldproject van het IRM. In de integrale aanpak wordt, aldus de plannenmakers, waterveiligheid gecombineerd met ontwikkeling van natuur, verbetering van de waterkwaliteit, meer recreatie en ook zal er sprake zijn van een - geringe - waterstandsverlaging.

Het dijkdeel bij Herxen zou gelijk de rest van het dijktraject van 28,9 kilometer tussen Olst en Zwolle (afgekeurd op piping, binnenwaartse stabiliteit, bekleding en hier en daar op hoogte), worden versterkt binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Dat voornemen werd op initiatief van het Rijk, de provincies Overijssel en Gelderland en Staatsbosbeheer ingeruild voor een integrale aanpak met het doel om waterveiligheid te combineren met extra riviernatuur en meer ruimte voor de IJssel.

De plannenmakers wisten daarbij: het is nu of nooit, vertelt Dianne Hogendoorn, riviertakcoördinator van de provincie Overijssel. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta ging overstag en deed mee.

Na uitvoerig overleg, veel onderzoek en onderhandelingen met betrokkenen over onder andere de aankoop van de benodigde grond van landbouwbedrijf De Paddenpol (een bepalende randvoorwaarde), groeide het initiatief uit tot een pilotproject van het IRM, het eerste dat op korte termijn tot uitvoering wordt gebracht, zeggen de intiatiefnemers.

Vandaag werd het project bekrachtigd door de deelnemende partijen. Naast bestuurders van de gemeente Olst-Wijhe, provincies, HWBP en waterschap was demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen naar Herxen afgereisd om namens het departement Infrastructuur en Waterstaat de handtekening te zetten.  

Ruim 20 miljoen euro
De kosten van het project worden geraamd op 20,6 miljoen euro. WDOD betaalt 8 miljoen euro, gelijk het bedrag dat het zou hebben ingebracht bij versterking van het bestaande dijkdeel dat nu wordt verlegd. Naast een bijdrage van de twee provincies (Overijssel 2 miljoen euro, Gelderland 0,5 miljoen euro) wordt de dijkverleggingspot verder gevuld met bijdragen uit het Programmatische Aanpak Grote Wateren, Kaderrichtlijn Water en het programma Integraal Riviermanagement.

Herxen Kaarjte Paddenpol 900b Project Paddenpol. 1 de verplaatste dijk, 2 de bestaande dijk die wordt verlaagd tot zomerdijk, 3 de nieuwe nevengeul

Het plan is om in 2023 te beginnen met de uitvoering van het project Paddenpol. De bestaande dijk wordt afgegraven en krijgt de functie van zomerdijk. Er komt tevens een nevengeul, die door de zomerdijk loopt en waarvan de doorgang wordt gereguleerd met een klepduiker. Door de uitbreiding van het buitendijkse gebied en de aanleg van de nevengeul wordt de waterstand van de IJssel met enkele centimeters verlaagd. Dit biedt ruimte om elders langs de IJssel andere natuurmaatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld een ooibos, vertelt Hogendoorn.

Het nieuwe gebied moet leiden tot nieuwe riviernatuur. In hoeverre dat lukt, is af te meten aan de vestiging van gidssoorten, vertelt Hogendoorn. De initiatiefnemers kijken dan onder meer naar de zwarte ooievaar. Hogendoorn: “Als die hier komt, dan weet je dat ook andere soorten zich hier gaan vestigen.” De zwarte ooievaar, geen broedvogel in Nederland, eet met name vis en amfibieën en is hoofdzakelijk te vinden in ondiepe plassen in besloten landschappen, waarmee de nieuwe te ontwikkelen riviernatuur bij Herxen is geschetst.

 

MEER INFORMATIE
H2O Premium: Ligt het Programma Integraal Rivier Management op koers?

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!