secundair logo knw 1

De grondwatermeter, het bijgeplaatste infopanel en een schaalmodel met dwarsdoorsnede | Foto's Lonneke Schilte

In het werkgebied van het Brabantse waterschap De Dommel worden de komende maanden 11 publieksgrondwatermeters geplaatst om aandacht te vragen voor de grondwaterproblematiek. De eerste van de nieuwe grondwatermeters is onlangs onthuld bij de Kapel van de Heilige Eik in Oirschot.

“De Dommel heeft een gevoelige ligging als het gaat om de grondwaterstanden”, legt Lonneke Schilte, droogtecoördinator bij het waterschap uit. “Het gebied loopt enkele tientallen meters af, dus water stroomt vanzelf het gebied uit.”

De bodem van het gebied is zandgrond. Dat maakt het extra gevoelig voor droogte omdat het maar weinig water vast kan houden. “Het grondwater wordt aangevuld met regen, maar dat moet wel de kans krijgen in de bodem te zakken. Klimaatverandering – met bijvoorbeeld heftige piekbuien als gevolg – maakt nog moeilijker voor het waterschap om het water vast te houden.”

Lonneke SchilteLonneke SchilteOok voor de drinkwatervoorziening is het gebied van de Dommel grotendeels afhankelijk van grondwater volgens Schilte. “In Brabant onttrekken we relatief veel grondwater. We halen er meer uit dan erbij komt. Grondwatergebruik en –aanvulling is niet in balans. Over de hele linie zien we dan ook een daling van het grondwaterpeil.”

Dat kan leiden tot verdroging en heeft gevolgen voor de natuur en voor de landbouw. Om het publiek hierover te informeren werkt Waterschap De Dommel aan een bredere publiekscampagne met onder andere filmpjes op social media en nu dus ook de elf nieuwe grondwatermeters. “Ze komen verspreid door het gebied op plekken waar veel mensen komen. De meters hebben drie kleuren – blauw, groen en rood, en maken zo snel inzichtelijk of het grondwaterpeil op die locatie hoog, normaal of laag staat voor de tijd van het jaar.”

Deze kennis zou, zo hoopt het waterschap, moeten bijdrage aan de bewustwording van het publiek. Het bieden van een handelingsperspectief is de volgende stap. “Denk daarbij aan het zuinig omgaan met water tot het vergroenen van tuinen. Maar we hebben ook een oproep gedaan – en die staat nog tot september volgend jaar open - om kleine onttrekkingen te melden. Daar wordt al goed op gereageerd. Gelukkig, want dat helpt ons om beter inzicht te krijgen in wat er met ons grondwater gebeurt."

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....