secundair logo knw 1

Het Britse Office for Environmental Protection zegt dat de regering en regelgevende instanties in Engeland mogelijk de wet hebben overtreden door toe te staan dat waterbedrijven vaker ongezuiverd rioolwater lozen in waterlopen dan volgens de wet mag. De nieuwe milieuwaakhond wil dat de regels worden nageleefd en zal zich zonodig inzetten om ze te verbeteren.

Een en ander blijkt uit een persverklaring van het bureau. De Office for Environmental Protection (OEP) is na de Brexit opgericht om de handhavingsbevoegdheden van de Europese Commissie over te nemen. Het nieuwe bureau voor de milieubescherming staat te boek als onafhankelijk.

Na een klacht van belangenorganisatie Wildfish is het bureau vorig jaar juli een onderzoek begonnen naar het nakomen van de regels die gelden voor riooloverstorten in Groot-Brittannië.

Lozingen van ongezuiverd rioolwater uit overstorten zijn volgens de wet alleen toegestaan in uitzonderlijke omstandigheden, zoals ongewoon hevige regenval. Maar in de praktijk komen ze veel vaker voor, blijkens onderzoeken van maatschappelijk organisaties en artikelen in de media waarin de schadelijke gevolgen van de overstorten voor mens en milieu worden beschreven.

De kritiek op de sterk vervuilende lozingen zwelt dan ook aan, wat ertoe heeft geleid dat de regering het Environmental Improvement Plan (EIP) lanceerde en dat de waterbedrijven een investeringsplan hebben aangekondigd om de lozingen door overstorten terug te dringen.

Schieten tekort
Los van deze intenties schieten volgens Wildfish regelgevende instanties tekort in hun plicht om de wet te handhaven. En daarin lijkt de organisatie nu gelijk te krijgen van de nieuwe milieuwaakhond in Groot-Brittannië.

OEP stelt op basis van zijn onderzoek dat het Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra), de Environment Agency (EA) en de Water Services Regulation Authority (Ofwat), de milieuwetgeving ‘mogelijk niet naleven’ en daarmee toestaan dat waterbedrijven vaker ongezuiverd rioolwater lozen dan volgens de wet mag.

In een toelichting schetst OEP dat er ‘mogelijk’ sprake is van een verkeerde interpretatie van de wet, wat ertoe heeft geleid dat de door de overheid uitgegeven richtlijnen en het vergunningenstelsel voor riooloverstorten, toestaan dat vaker onbehandeld rioolwater wordt geloosd dan de wet toestaat. En dit zonder risico op sancties. “Dit heeft geleid tot de mogelijke overtredingen die we hebben vastgesteld.”

Intenties
Helen Venn van OEP zegt in de persverklaring dat de milieuwaakhond erkent dat ‘dat er al veel wordt gedaan om het probleem van onbehandeld rioolwater aan te pakken’. “En we verwelkomen de intentie van overheidsmaatregelen zoals het Plan voor Water en de doelstellingen voor stormoverstorten, evenals de toezeggingen om meer te investeren.”

Maar zei ze ook dat OEP er zeker van wil zijn dat ‘deze maatregelen en investeringen zo effectief mogelijk zijn’. “Een regelgevend systeem dat werkt zoals de wet het voorschrijft, zal hier een belangrijke bijdrage aan leveren.”

De milieuwaakhond heeft de drie instanties twee maanden de tijd gegeven om te reageren op het onderzoek. Als uit de reacties blijkt dat er inderdaad ‘tekortkomingen zijn geweest’, zal OEP ‘proberen de regelgeving te verbeteren om een verbetering van de waterkwaliteit op lange termijn te bereiken’. 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/