secundair logo knw 1

De Loosdrechtse Plassen maken deel uit van de Oostelijke Vechtplassen. Foto AGV

Het is een teleurstellend resultaat voor Natuurmonumenten en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV): ondanks hun inspanningen is het aantal waterplanten in de Oostelijke Vechtplassen de afgelopen jaren hard achteruitgegaan. Dat blijkt uit een toets die Natuurmonumenten elke zes jaar uitvoert.

Dat is zorgelijk, stellen de organisaties, die vrezen voor het definitief verdwijnen van soorten en leefgebieden, niet alleen van waterplanten maar ook van waterdieren. De oorzaak is een sterk verslechterde waterkwaliteit in het laagveengebied.

Vergeleken met de vorige meting, in 2015, is in 99 procent van het water in de Vechtplassen de kwaliteit van de natuur verslechterd. Vooral waterplanten die dit gebied uniek maken, zoals de krabbenscheer, zijn sterk in aantal verminderd. Ook is bijna 70 procent van de kranswiergebieden in kwaliteit achteruitgegaan.

Natuurmonumenten wijst op het voedselrijke water dat vanuit (voormalige) landbouwgebieden, steden en dorpen of de Vecht in de natuurgebieden terechtkomt. Daardoor wordt het water troebel en ontstaat een gebrek aan licht.

Verdroging
In de Oostelijke Vechtplassen komt bovendien steeds minder grondwater vanuit de hooggelegen Utrechtse Heuvelrug naar boven ‘kwellen’. Dat komt onder andere door sterk toegenomen bebouwing en de toename van grondwateronttrekkingen. Hierdoor verdroogt de Heuvelrug en komt er minder kwelwater uit, dat juist goed is voor veel waterplanten.

Om deze verdroging tegen te gaan, wil het waterschap samen met de provincies en gemeenten onderzoeken hoe meer regenwater de grond in kan zakken. Met de Aanpak Oostelijke Vechtplassen probeert AGV overheden, agrarische bedrijven, recreatieondernemingen en andere partijen al te laten nadenken over de gevolgen van hun handelen voor het watersysteem. Het waterschap legt ook installaties aan die fosfaten onttrekken aan het water.

Petitie
Zorgen voor schoon water en daarmee gezonde waternatuur lukt volgens AGV en Natuurmonumenten alleen samen en met meer regie van de Rijksoverheid. Daarom trekken de organisaties aan de bel.

Ook elders in het land voldoen de oppervlaktewateren bij lange na nog niet aan de Europese doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), benadrukken ze. Natuurmonumenten deed daarom begin deze maand al een appel op minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat om alles op alles te zetten om deze doelen voor de deadline in 2027 te halen. Ook is ze een petitie gestart.

 

LEES OOK
H2O-bericht: Kans steeds groter dat waterkwaliteitsbeleid bij de rechter onderuit wordt gehaald

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.