Het is een teleurstellend resultaat voor Natuurmonumenten en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV): ondanks hun inspanningen is het aantal waterplanten in de Oostelijke Vechtplassen de afgelopen jaren hard achteruitgegaan. Dat blijkt uit een toets die Natuurmonumenten elke zes jaar uitvoert.

Dat is zorgelijk, stellen de organisaties, die vrezen voor het definitief verdwijnen van soorten en leefgebieden, niet alleen van waterplanten maar ook van waterdieren. De oorzaak is een sterk verslechterde waterkwaliteit in het laagveengebied.

Vergeleken met de vorige meting, in 2015, is in 99 procent van het water in de Vechtplassen de kwaliteit van de natuur verslechterd. Vooral waterplanten die dit gebied uniek maken, zoals de krabbenscheer, zijn sterk in aantal verminderd. Ook is bijna 70 procent van de kranswiergebieden in kwaliteit achteruitgegaan.

Natuurmonumenten wijst op het voedselrijke water dat vanuit (voormalige) landbouwgebieden, steden en dorpen of de Vecht in de natuurgebieden terechtkomt. Daardoor wordt het water troebel en ontstaat een gebrek aan licht.

Verdroging
In de Oostelijke Vechtplassen komt bovendien steeds minder grondwater vanuit de hooggelegen Utrechtse Heuvelrug naar boven ‘kwellen’. Dat komt onder andere door sterk toegenomen bebouwing en de toename van grondwateronttrekkingen. Hierdoor verdroogt de Heuvelrug en komt er minder kwelwater uit, dat juist goed is voor veel waterplanten.

Om deze verdroging tegen te gaan, wil het waterschap samen met de provincies en gemeenten onderzoeken hoe meer regenwater de grond in kan zakken. Met de Aanpak Oostelijke Vechtplassen probeert AGV overheden, agrarische bedrijven, recreatieondernemingen en andere partijen al te laten nadenken over de gevolgen van hun handelen voor het watersysteem. Het waterschap legt ook installaties aan die fosfaten onttrekken aan het water.

Petitie
Zorgen voor schoon water en daarmee gezonde waternatuur lukt volgens AGV en Natuurmonumenten alleen samen en met meer regie van de Rijksoverheid. Daarom trekken de organisaties aan de bel.

Ook elders in het land voldoen de oppervlaktewateren bij lange na nog niet aan de Europese doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), benadrukken ze. Natuurmonumenten deed daarom begin deze maand al een appel op minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat om alles op alles te zetten om deze doelen voor de deadline in 2027 te halen. Ook is ze een petitie gestart.

 

LEES OOK
H2O-bericht: Kans steeds groter dat waterkwaliteitsbeleid bij de rechter onderuit wordt gehaald

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!