secundair logo knw 1

De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid Holland heeft de Provinciale Staten en het college van Gedeputeerden geadviseerd de productie van Chemours stil te leggen. Het advies komt voorafgaand aan de woensdag geplande vergadering van de Provinciale Staten van Zuid Holland over dit onderwerp.

De Chemours (voormalig DuPont) fabriek in Dordrecht is al jarenlang onderwerp van discussie vanwege de uitstoot van Pfas (een verzamelnaam van chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt en niet van nature voorkomen in het milieu) en andere mogelijk giftige stoffen. Begin deze maand deden ruim 3000 mensen aangifte tegen Chemours, nadat uit een uitzending van het TV-programma Zembla bleek dat het concern jarenlang gezondheidsrisico’s zou hebben verzwegen.

De onafhankelijke Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) adviseert het provinciebestuur gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die de kwaliteit van de leefomgeving raken, waaronder water, milieu en economie. De commissie bestaat uit 13 externe deskundigen, onder voorzitterschap van Adrienne Vriesendorp-Dutilh, voormalig wethouder in Wassenaar.

De PAL laat weten het provinciebestuur te ondersteunen in het streven de uitstoot door Chemours van PFAS naar nul terug te dringen en zo tegemoet te komen aan de grote zorgen van de omwonenden. Vanuit het voorzorgsprincipe wil de adviescommissie echter “dat de productie van Chemours stil wordt gelegd, totdat is aangetoond dat de uitstoot van PFAS nul is.”

Daarnaast stelt de commissie voor om de lozingen van Chemours van PFAS in de lucht, de bodem en het water continue te monitoren en de gezondheidsrisico’s van PFAS in beeld te brengen en voor de samenleving inzichtelijk te maken.

Verder vooruitkijkend wil de PAL dat de provincie een hechte coalitie vormt met de rijksoverheid, gemeenten, milieudiensten en watersector rond de uitstoot van schadelijke stoffen. Ook zou de provinciale drinkwaterverordening moeten worden herzien, waarbij geen lozingsvergunningen worden afgegeven voor stoffen waarvan de gezondheidseffecten onbekend zijn. Het laatste advies van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit is een onderzoek naar het ontstaan van de situatie rondom Chemours te starten, dit om herhaling te voorkomen.

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....