secundair logo knw 1

Wat is Water Matters?

Water Matters is een speciaal (kennis-)magazine, dat verschijnt als bijlage van vakblad H2O. Het verschijnt twee keer per jaar en bevat artikelen die geschreven zijn door waterprofessionals. Het doel van Water Matters is een overzicht te bieden van hoogwaardige, nieuwe kennis in de watersector, kennis die waarschijnlijk op korte of langere termijn in de praktijk toepasbaar zal zijn.

Artikelen in Water Matters geven voor een breed publiek een beeld van onderzoek dat is uitgevoerd en van de resultaten die dit heeft opgeleverd. De inhoud ervan wordt (zie hieronder) beoordeeld door een redactieraad. Daarnaast worden artikelen door de eindredactie van H2O beoordeeld op leesbaarheid/begrijpelijkheid en waar nodig in overleg met auteurs bewerkt.

Water Matters verschijnt in het Nederlands (print) en in het Engels (digitaal). De uitgave van Water Matters wordt mogelijk gemaakt door vier partijen in de Nederlandse watersector: Deltares, KWR Watercycle Research Institute, Royal HaskoningDHV en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).

Bij de selectie van artikelen voor publicatie selecteert de redactieraad uitsluitend op basis van kwaliteit en relevantie. Auteurs die niet verbonden zijn aan de Founding Partners zijn van harte uitgenodigd bijdragen aan te leveren volgens onderstaande auteursinstructies. Bij publicatie van een artikel dat niet door één van de Founding Partners is (mede)ondertekend, kan de redactieraad aan de auteurs een vergoeding vragen van € 350,-- voor de kosten van vertaling en handling. Is deze bepaling van toepassing, dan wordt dit auteurs tijdig gemeld.

Abstracts
- Auteurs dienen (bij voorkeur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) een korte samenvatting (abstract) in van het artikel dat hen voor ogen staat. Zo’n abstract moet de redactieraad een goed inzicht geven in de inhoud van het te schrijven artikel (dus geen geheimtaal gebruiken) en in elk geval antwoord geven op drie vragen:

1) wat is de kernvraag (meestal de onderzoeksvraag) die in het artikel wordt behandeld?
2) wat is in hoofdlijnen het antwoord op die vraag?
3) wat is de betekenis hiervan voor de praktijk?

- De redactieraad van Water Matters beoordeelt voor elk nummer de ingediende abstracts. Een goedgekeurd abstract (eventueel aangevuld met aanwijzingen vanuit de redactieraad van het kenniskatern) vormt voor de indieners de basis voor het schrijven van het artikel.

- De tekst van het artikel wordt in eerste instantie inhoudelijk beoordeeld door (een van de leden van) de redactieraad van het kenniskatern; inhoudelijk commentaar wordt doorgegeven aan de auteur(s) met het verzoek het artikel – indien nodig – inhoudelijk aan te passen.

- De tekst wordt vervolgens redactioneel bewerkt door een eindredacteur van H2O. De definitieve tekst wordt voorgelegd en goedgekeurd door de auteur(s)

Tekstinstructies
- Artikelen worden aangeleverd in Word; gebruik geen opmaakinstructies, dus uitsluitend platte tekst.

- Afbeeldingen niet opnemen in het Word-document, maar los aanleveren, bij voorkeur in jpg-formaat en in hoge resolutie! Aanleveren in Nederlandse én Engelstalige versie.

- Artikelen hebben een lengte van 1.600 tot 1.650 woorden (inclusief intro, kaders, koppen en dergelijke). De eindredacteur van H2O kan behulpzaam zijn bij het inkorten van artikelen.

- Artikelen mogen diepgang hebben, maar moeten qua woord- en taalgebruik begrijpelijk zijn voor elke geïnteresseerde waterprofessional. De redactie is waar nodig behulpzaam bij het vergroten van de begrijpbaarheid van artikelen. Gebruik zo weinig mogelijk afkortingen, verklaar afkortingen als deze noodzakelijk zijn, altijd. Gebruik geen formules, tenzij deze absoluut onmisbaar zijn.

- Afbeeldingen, tabellen, grafieken moeten snel begrijpbaar zijn voor elke geïnteresseerde waterprofessional en een beperkt aantal verbanden in beeld brengen. Ze moeten iets toevoegen wat niet eenvoudig in tekst kan worden uitgelegd of de tekst ook daadwerkelijk ondersteunen.Vaak zullen artikelen geen tabellen of grafieken nodig hebben. Indien wel, dan maximaal twee per artikel.

- Artikelen kunnen door maximaal vijf auteurs worden ondertekend. Van elke auteur graag een goede portretfoto (let op het bestandsformaat; graag minimaal 1 mb, 300 dpi, geen vakantiefoto’s)- Artikelen bestaan in het kenniskatern tenminste uit de volgende elementen:

a) Intro, waarin de kernvraag wordt samengevat
b) Platte tekst (het eigenlijke artikel)
c) Samenvatting (het artikel samengevat in 100-150 woorden)
d) Opsomming van de namen van de auteurs (voor- en achternaam - met weglating van titulatuur -, organisatie die men vertegenwoordigt)
e) Indien nodig: kort overzicht van gebruikte bronnen (houd dit zeer beperkt, gezien het karakter van het kenniskatern – het is geen wetenschappelijk tijdschrift – en de doelgroep); geen verwijzingen vanuit de tekst van het artikel naar de literatuur.

Contact
Tip: voor het verzenden van grote bestanden zijn gratis programma’s te gebruiken, zoals WeTransfer.