Informatie KNW lidmaatschap

De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigende leden.

Opzegging van het lidmaatschap kan door een schriftelijke kennisgeving per post of e-mail aan het KNW bureau. Een verenigingsjaar en een lidmaatschap zijn voor 12 maanden en kent een opzegtermijn van 1 maand. Bijvoorbeeld: U bent lid geworden op 1 mei 2017 dus het lidmaatschap loopt tot 1 mei 2018. Als u wilt opzeggen moet u dit aangeven voor 1 april 2018. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot 1 mei 2019. 

De hoogte van de jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Lees verder: algemene voorwaarden lidmaatschap

Deelname aan KNW Events

De kosten voor deelname aan een congres, symposium, workshop of andere verenigingsactiviteit zijn inclusief documentatie, verfrissingen en lunch, tenzij anders aangegeven.

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, sturen wij u een factuur. Het deelnamebedrag dient binnen 14 dagen en altijd voor aanvang van het congres betaald te zijn. Voor annuleringsvoorwaarden en wijze van annulering, zie de algemene voorwaarden.

Lees verder: algemene voorwaarden deelname aan events

 

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het