Colors: Blue Color

Waterschap Rivierenland is in december jl. begonnen met een andere, meer duurzame aanbestedingsformule voor groenonderhoud. De bedoeling is om de aannemerij te betrekken bij een hoogwaardige herbenutting van het vrijkomende materiaal. De eerste resultaten zijn hoopgevend.
Lees meer...

Brabant Water heeft de drinkwaterlevering in het gebied Breda geoptimaliseerd door gebruik te maken van een nieuwe centrale besturing: de pompstations die leveren in dit gebied worden allemaal op druk gestuurd. Met deze centrale besturing op druk is een optimale leveringsdruk verzekerd én gebruikt het waterbedrijf minder energie. De besturing blijkt zeer stabiel en ook bij storingen is de levering gegarandeerd. De implementatie van deze centrale besturing is binnen Brabant Water uitgevoerd onder de projectnaam HOST.
Lees meer...

Temperatuurveranderingen van grondwater zijn geschikt om de stroming van het grondwater te bepalen. Met glasvezelkabels is de temperatuur zeer nauwkeurig te bepalen. Een sondeerwagen kan de glasvezelkabels in direct contact met de ondergrond aanbrengen tot een diepte van tientallen meters. Deze nieuwe methode veroorzaakt slechts een geringe verstoring van de ondergrond en is relatief goedkoop. Experimenten met het actief opwarmen van grondwater met een speciale opwarmkabel laten een duidelijk temperatuursignaal zien in nabijgelegen meetpunten.
Lees meer...

Van de overheid wordt een actieve houding verwacht in het beschikbaar stellen van haar data. Het (open) beschikbaar stellen van waterbeheergegevens staat echter nog in de kinderschoenen. Daarbij komt dat deze gegevens vaak niet eenvoudig te interpreteren zijn. Waternet wil zijn waterbeheergegevens graag online beschikbaar stellen. Maar wélke gegevens moet Waternet toegankelijk maken en hóe? Zit de burger hier wel op te wachten? Wat is zijn behoefte eigenlijk? Genoeg vragen voor Waternet om te onderzoeken in het project ‘Open waterbeheer polders Waternet’.

Lees meer...Adaptief vermogen wordt steeds belangrijker voor het waterbeheer in Nederland. Bij alle betrokken partijen is vertrouwen in elkaar, lerend vermogen en toegang tot informatie daarvoor essentieel. Participatieve monitoring draagt bij aan het adaptief vermogen doordat belanghebbenden actief worden betrokken bij het ontwerpen van monitoringprogramma’s, het verzamelen van data en/of het interpreteren en gebruiken van de resultaten. 
In dit artikel gaan we in op de ervaringen met participatieve monitoring in het project Flexpeil en staan we stil bij de mogelijkheden en valkuilen van een dergelijke benadering.

Lees meer...

In de zomer van 2013 kwam de drinkwatervoorziening van Texel in het nieuws door een breuk in één van de twee voedende leidingen van het eiland. Met verschillende maatregelen heeft PWN de drinkwatervoorziening gedurende de zomer overeind kunnen houden. Tegelijkertijd is er een onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaken van de breuk. Hieruit komt een keten van gebeurtenissen naar voren die allemaal samen hebben geleid tot breuk. De basis voor de breuk ligt in het uit de bodem vrijkomen van de leiding waardoor deze in de eb- en vloedstroom is gaan ‘kwispelen’. Hierbij raakte de wand afgesleten en zijn de materiaalspanningen te hoog geworden.
Lees meer...
Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!