secundair logo knw 1

Nu het kabinet op het bordes staat, ligt het beleid voor de komende 4 jaar vast. Er kan worden geconcludeerd dat het klimaatbeleid niet door de shredder wordt gehaald, zoals PVV voor ogen had. Er wordt ‘stevig ingezet’ op klimaatadaptatie. Ruimte voor de Rivier wordt geactualiseerd en het Hoogwaterbeschermingsprogramma herijkt, blijkt uit het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB.


door Bert Westenbrink


H2O no 5 juni cover 220 H2O juni Deltacommissaris Co Verdaas kan voort met beleid voor de langere termijn. En dat is al lastig genoeg. “Ik verwacht niet dat we een plan voor Nederland kunnen maken waarbij iedereen in z’n handen staat te klappen”, zegt hij in deze H2O.

Dat is voor later, nu schuurt het met andere watervraagstukken. Zoals met de beleidsrichtlijn ‘water en bodem sturend’, het principe dat het natuurlijke bodem- en watersysteem leidend moeten zijn bij de ruimtelijke inrichting. Het wil nog niet echt vlotten met de implementatie. Op H2O online zegt Jan Jaap de Graeff, voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, in een uitgebreid interview: “Op papier kan mooi worden gesproken over ‘water en bodem sturend’, maar je moet het toch wel doen. Dat bespeuren we niet altijd, zal ik maar een beetje vriendelijk zeggen.”

Wij zeggen het zo: op provinciaal niveau wordt niet serieus doorgepakt met de invoering. Dat blijkt uit de provinciale invulling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). In deze planprocessen moet de vertaalslag van water en bodem sturend worden gemaakt. Het haperde al, maar nu komt de trein tot stilstand. In Friesland hebben Gedeputeerde Staten, onder wie Femke Wiersma, nu BBB-minister van Landbouw, de ontwikkeling van het Friese programma landelijk gebied (FPLG) vorige maand ‘on hold’ gezet. Het hoofdlijnenakkoord zorgt voor te veel onzekerheid, schrijven GS.

Met de boer aan het roer loopt ‘water en bodem sturend’ in het NPLG vast en is waterkwaliteit weer ‘een belang’ dat ondergeschikt is aan een goed renderende boerenpraktijk

Die onzekerheid is gevoed door het besluit van het beoogde kabinet om het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur (24,3 miljard euro) te schrappen. Het is simpel: zonder geoormerkte middelen heeft het weinig zin om de plannen verder te ontwikkelen. Het transitiegeld wordt doorgeschoven naar de begroting van het ministerie van Landbouw en daarmee krijgt het een andere bestemming, want op dat departement staat de komende jaren het ondernemersbelang van boer en tuinder centraal.

En dat boerenbelang staat op gespannen voet met beleid om water ruimte te geven of om waterkwaliteit te verbeteren, blijkt uit de landbouwparagraaf van BBB in het hoofdlijnenakkoord. Het nieuwe kabinet zet ‘alles op alles’ om de Nitraatrichtlijn aan te passen, de afbouw van de derogatie van tafel te krijgen, het areaal ‘nutriënten verontreinigde gebieden’ terug te dringen, de bufferstroken te verkleinen, de Natura 2000-gebieden te herijken en ‘hoogwaardige landbouwgrond’ te beschermen.

Met de boer aan het roer loopt de richtlijn ‘water en bodem sturend’ in het NPLG vast en is waterkwaliteit weer ‘een belang’ dat ondergeschikt is aan een goed renderende boerenpraktijk. Hoe hoog de nood ook is onder boeren, het is haast amoreel, want water is geen belang maar een basisvoorwaarde voor een leefbare samenleving. Of om het in de geest van het nieuwe kabinet te zeggen: verontreinigd water of afnemende biodiversiteit bedreigt de bestaanszekerheid, ook die van boeren en hun bedrijven.


Bert Westenbrink is hoofdredacteur van H2O media en schrijft het redactioneel in het vakblad

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
    Mir Groen · 9 days ago
    De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet. 

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs en door waterprofessionals geschreven artikelen (Uitgelicht). H2O draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze bijdragen, maar bepaalt wel of een bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.