secundair logo knw 1

De uitdagingen voor de waterschappen worden almaar complexer. Er liggen grote maatschappelijke opgaven in het verschiet. Nederland moet in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn. Om daar te komen worden nieuwe bestuursinstrumenten opgetuigd, zoals de Omgevingswet.

Logo H2O redactioneel vk 180

door Bert Westenbrink

Waterschappen belanden in een nieuwe bestuurlijke werkelijkheid, er moet intensief worden samengewerkt met andere overheden, bedrijven en organisaties om invulling te kunnen geven aan de grote opgaven als energietransitie en klimaatadaptatie. 

Samen
Die samenwerking is begin dit jaar vastgelegd in het Interbestuurlijk Programma (IBP), een kabinetsdocument medeondertekend door de Unie van Waterschappen, provincies en gemeenten. In de eerste zin van het IBP staat: ‘Alleen ga je sneller, maar samen bereik je meer’. ‘Samen’ is dan ook het credo in de aanpak van genoemde thema’s.

Deze ontwikkeling dwingt waterschappen de eigen bestuurlijke aansturing kritisch tegen het licht te houden, zegt organisatieadviesbureau Twynstra Gudde in deze uitgave van H2O (september 2018). Er is behoefte aan ‘een proactief en integraal’ werkend waterschap dat op basis van visie en politieke afwegingen de wateropgaven realiseert.

De observatie is nu dat in het bestuur van het waterschap weinig ruimte is voor politiek denken. Het dagelijks bestuur gesteund door een sterke ambtelijke organisatie is bepalend, het algemeen bestuur volgend. Dat legt zich vooral toe op het controleren van het dagelijks bestuur. Aan de tweede rol, visie ontwikkelen en kaders stellen, geeft het doorgaans beperkt invulling. Het ‘bestuurlijk samenspel’ is al met al onevenwichtig.

Visie en keuzes
Dat moet dus anders. Neem de Omgevingswet. De ruimte die de wet gaat bieden om met initiatieven uit de samenleving te komen, vraagt om visie en keuzes van het waterschap. Zoals het ook vroegtijdig en op strategisch niveau het waterbelang moet borgen in de aanpak van de veranderingsopgaven. Borgen en verbinden met andere belangen, dat is politiek. 

Het is niet toevallig dat het bureau er nu voor pleit serieus werk te maken van de kaderstellende rol van het algemeen bestuur; over zes maanden zijn de waterschapsverkiezingen. Dit is het moment om na te denken over het functioneren van het bestuur. Bovendien, een waterschapsbestuur met een sterk politiek profiel past in de opdracht om de lokale democratie te versterken.

Bert Westenbrink is hoofdredacteur van H2O en schrijft het redactioneel in het vakblad

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs en door waterprofessionals geschreven artikelen (Uitgelicht). H2O draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze bijdragen, maar bepaalt wel of een bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Afbreekbaarheid moet in de toekomst als eerste beoordelingsparameter voor toelating van stoffen worden ingevoerd. Er ontstaan anders onomkeerbare problemen in de toekomst.
In aanvulling hierop: Wij hebben voor terrein- en rivierbeheerders (VNBE) nog meer maatregelen in kaart gebracht om deze problemen te mitigeren (zie ook bijlage):
 
@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.