secundair logo knw 1

Ruim vijftienhonderd bezorgde medewerkers van de waterschappen willen dat hun pensioenfonds ABP stopt met investeren in fossiele brandstoffen. Ze roepen het pensioenfonds op het vermogen te gebruiken voor 'een rechtvaardige en duurzame transitie'.

door Mirjam Jochemsen

DEF Arjan vanden Hoogen 180 vk Arjan van den Hoogen Op 26 april werd de petitie ‘Waterschappers willen een klimaatneutraal ABP’ aangeboden aan Menno Snel, bestuurslid van pensioenfonds ABP en belangrijke bepaler van het beleggingsbeleid ervan. Ruim 1.500 ambtenaren bij de waterschappen roepen hiermee het ABP op om de €17,4 miljard ‘fossiele investeringen’ in te zetten voor een rechtvaardige en duurzame transitie. 

Arjan van den Hoogen, senior-adviseur duurzaamheid bij Wetterskip Fryslân, is een van de initiatiefnemers van de petitie: “Wij werken dagelijks met de gevolgen van de klimaatcrisis zoals zeespiegelstijging, toenemende droogte en extremere buien. Tegelijkertijd investeert ons eigen pensioenfonds in het verergeren van deze crisis. Dweilen doe je met de kraan dícht!”

Initiatief van waterschappers
“De ene na de andere overheidssector sluit zich aan bij de campagne ‘ABP, stop nu met fossiel’ van Fossielvrij.nl. Wij werden op het spoor gezet door een soortgelijke petitie van werknemers van de gemeente Amsterdam. Met drie collega’s, Wim van Vilsteren, Ilja Frenken en ik, hebben we via ons netwerk het balletje aan het rollen gebracht binnen de waterschappen. Uiteindelijk hadden we in bijna elk waterschap een trekker, die in het betrokken waterschap de petitie verspreidde. Niet iedereen was hierover te spreken. Mensen zijn bang voor hun pensioen, of hebben geen probleem met ‘fossiel’.

Maar steun en positieve reacties waren ruim in de meerderheid, ze kwamen uit vrijwel alle waterschappen en ook vanuit de Unie (van Waterschappen -red.). Natuurlijk hadden we gehoopt op nog meer handtekeningen. Maar ik weet ook dat het voor mijn waterschapscollega’s een hele stap is om je zo uit te spreken, en dat er medestanders zijn die dat niet openlijk willen of durven doen. Met dat in het achterhoofd denk ik dat 1.500 een heel mooi aantal is: circa 12 procent van alle waterschappers in Nederland spreekt zich hiermee wél uit. Als een behoudend volkje als de waterschappers van zich laat horen, dan is het de hoogste tijd om daarnaar te luisteren en in actie te komen!”

Privé en werk zijn op dit vlak één
“Heel veel waterschappers zijn intrinsiek gemotiveerd op het vlak van duurzaamheid. Wat we in ons werk doen, doen we ook thuis, en andersom. Waterschappers zijn bij uitstek een groep die elke dag te maken heeft met klimaatverandering, in ons werk zijn we voortdurend bezig te bedenken hoe we klimaatverandering kunnen beperken. Met je werk bouw je pensioen op en zo gaat het straks over je privé-leven na pensionering. Het is mij wat waard te weten dat mijn ingelegde pensioengeld duurzame projecten en industrieën steunt. Ik vind dat we daar juist als waterschappers een extra verantwoordelijkheid in hebben.

Wat gaan wij later tegen onze kleinkinderen zeggen: “We wisten het al veertig jaar, maar we deden niets”? We lijken gevangen te zitten in het systeem van de homo-economicus. 

Maar het besef groeit dat het anders moet. We merken dat er steeds meer aandacht komt voor bijvoorbeeld verandering in de landbouw, voedselvoorziening, energievoorziening, en voor klimaat en biodiversiteit. Ik hoop dat we snel genoeg de goede kant op bewegen, want het smelten van de ijskappen gaat in een hoog tempo voort. Grote investeerders als het ABP en banken kunnen het verschil maken, met rugdekking door een sterke overheid die eerlijke groei in een breed perspectief bevordert: scholing, gelijke kansen, eerlijke verdeling van welvaart…”

Pensioenen veiligstellen
“Onze pensioenen veiligstellen doen we juist door groen te investeren! Diverse onderzoeken tonen aan dat investeringen in fossiel verminderen en dat de waarde van die investeringen ook flink onder druk staat. Er is het nodige gepubliceerd over de zogenaamde ‘stranded assets’: investeringen van olie-bedrijven die niets of te weinig opbrengen vanwege een lage olieprijs. En de olieprijs gaat verder omlaag naarmate er meer duurzame energie wordt opgewekt en er minder fossiele energie nodig is.

Het ABP investeert daarnaast ook in bedrijven die roofbouw plegen op mensen, natuur en grondstoffen; bedrijven die regenwoud kappen voor de verbouw van veevoedergewassen voor de Nederlandse koeien en varkens, beleggingen in grote Braziliaanse vleesbedrijven, et cetera. Dat moet ook stoppen!

Het is krom dat het ABP met ons pensioengeld ons waterschapswerk tegenwerkt. Wat het moet doen, in ons beider belang, is zorgen voor voldoende investeringen in duurzame bedrijven (portefeuillemanagement) en heel goed opletten of de risicovolle bedrijven hun risicovolle en klimaatverpestende activiteiten afbouwen. Met andere woorden: serieus doen wat ze (soms al jaren) zeggen, de koers met investeringen verleggen in duurzame richting. Dat doen ze, maar het gaat lang niet snel genoeg.

Met de petitie vragen wij het ABP daarom dringend om – naast de ongetwijfeld goedbedoelde stille diplomatie – activistischer te gaan handelen. Dweilen doe je met de kraan dícht!”


 

ABP waterschappers 900


• De petitie van de waterschappen is afgesloten, maar kan nog ondertekend worden op gofossilfree.org. (‘ABP, stop nu met fossiel’).
• Meer achtergrondinformatie over dalende waarde van fossiele investeringen op: https://carbontracker.org. Lees ook het ABP-verslag Duurzaam en verantwoord beleggen 2019 op de website van ABP.


Deze bijdrage verscheen in de printuitgave van H2O mei

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs, het redactioneel en door waterprofessionals geschreven artikelen. Deze bijdragen (UITGELICHT) zijn voor rekening van de auteurs.
H2O heeft voor Uitgelicht geen bemoeienis met de inhoud, behoudens de beoordeling of de bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.