secundair logo knw 1

Om de huidige kwaliteit van onze infrastructuur en openbare ruimte in stand te houden, moeten er radicale keuzes worden gemaakt. Dat stelt Co Verdaas, de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Rivierenland, die gisteren zijn inaugurele rede hield als hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.

Co Verdaas 2 180 vk Co Verdaas Volgens Verdaas, die in maart werd beëdigd als dijkgraaf van Rivierenland, behoren onze infrastructuur en openbare ruimte tot de beste van de wereld. “Ik durf daarom te zeggen dat we in een planologisch paradijs wonen én dat we ons paradijs zelf gemaakt hebben”, stelt Verdaas in een artikel op het platform Gebiedsontwikkeling.nu, waarin hij in het kader van zijn oratie een samenvatting geeft van zijn eigen agenda voor de komende vijf jaar. 

Om het paradijs te behouden, moet er wel onderhoud worden gepleegd, aldus de hoogleraar. Daarbij pleit hij voor een radicale agenda. “Het huidige beleid gaat te veel uit van meer van hetzelfde.” Ook vraagt het onderhoud ‘om kennis, kunde, richting en samenwerking tussen overheid, markt en samenleving’. 

Moeilijke opgave
Verdaas waarschuwt dat ruimtelijke ordening in een dynamische omgeving geen exacte wetenschap is ‘waarbij oorzaak en gevolg altijd logisch op elkaar volgen’. Dat maakt behoud van het ‘planologische paradijs’ tot een moeilijke opgave. 

Daarbij wacht ons ook nog eens een aantal urgente maatschappelijke opgaven, schetst Verdaas, die alle hun weerslag hebben op de inrichting van ons land, zoals: veel woningen bouwen (1 miljoen), verbeteren van de mobiliteit en bereikbaarheid, verminderen CO2-uitstoot, omgaan met de gevolgen van klimaatverandering én werken aan sociale duurzaamheid.

Aannames
Verdaas bepleit om een aantal aannames te doen die direct effect hebben op onze keuzes, zoals: de zeespiegel stijgt, warmtebronnen beïnvloeden ruimtelijke keuzes, altijd mobiel zijn. Verder vragen de gevolgen van klimaatverandering op alle schaalniveaus om een andere inrichting en past de energietransitie niet in onze ruimtelijke inrichting en dat vereist ‘offers’, schrijft de hoogleraar. Ook stelt hij dat grondgebonden landbouw onmogelijk wordt als de verzilting toeslaat.

Om met al deze opgaven het ‘planologische paradijs’ in stand te houden moeten er radicale keuzes worden gemaakt, aldus Verdaas. “Momenteel laten we die gedachten nog niet (voldoende) toe, want dat vinden we eng.”

Toch zal dat moeten, want het onderhoud vraagt om andere perspectieven, aldus de hoogleraar en dijkgraaf. “Laten we daarom werk maken van een gedeelde empirische basis, een verhaal dat klopt, nieuwe allianties en het bundelen van het publieke en private investeringen.”

 

MEER INFORMATIE
Artikel Verdaas: Ook het paradijs vergt onderhoud
Co Verdaas beëdigd als dijkgraaf Rivierenland

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs en door waterprofessionals geschreven artikelen (Uitgelicht). H2O draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze bijdragen, maar bepaalt wel of een bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/