secundair logo knw 1

Om de huidige kwaliteit van onze infrastructuur en openbare ruimte in stand te houden, moeten er radicale keuzes worden gemaakt. Dat stelt Co Verdaas, de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Rivierenland, die gisteren zijn inaugurele rede hield als hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.

Co Verdaas 2 180 vk Co Verdaas Volgens Verdaas, die in maart werd beëdigd als dijkgraaf van Rivierenland, behoren onze infrastructuur en openbare ruimte tot de beste van de wereld. “Ik durf daarom te zeggen dat we in een planologisch paradijs wonen én dat we ons paradijs zelf gemaakt hebben”, stelt Verdaas in een artikel op het platform Gebiedsontwikkeling.nu, waarin hij in het kader van zijn oratie een samenvatting geeft van zijn eigen agenda voor de komende vijf jaar. 

Om het paradijs te behouden, moet er wel onderhoud worden gepleegd, aldus de hoogleraar. Daarbij pleit hij voor een radicale agenda. “Het huidige beleid gaat te veel uit van meer van hetzelfde.” Ook vraagt het onderhoud ‘om kennis, kunde, richting en samenwerking tussen overheid, markt en samenleving’. 

Moeilijke opgave
Verdaas waarschuwt dat ruimtelijke ordening in een dynamische omgeving geen exacte wetenschap is ‘waarbij oorzaak en gevolg altijd logisch op elkaar volgen’. Dat maakt behoud van het ‘planologische paradijs’ tot een moeilijke opgave. 

Daarbij wacht ons ook nog eens een aantal urgente maatschappelijke opgaven, schetst Verdaas, die alle hun weerslag hebben op de inrichting van ons land, zoals: veel woningen bouwen (1 miljoen), verbeteren van de mobiliteit en bereikbaarheid, verminderen CO2-uitstoot, omgaan met de gevolgen van klimaatverandering én werken aan sociale duurzaamheid.

Aannames
Verdaas bepleit om een aantal aannames te doen die direct effect hebben op onze keuzes, zoals: de zeespiegel stijgt, warmtebronnen beïnvloeden ruimtelijke keuzes, altijd mobiel zijn. Verder vragen de gevolgen van klimaatverandering op alle schaalniveaus om een andere inrichting en past de energietransitie niet in onze ruimtelijke inrichting en dat vereist ‘offers’, schrijft de hoogleraar. Ook stelt hij dat grondgebonden landbouw onmogelijk wordt als de verzilting toeslaat.

Om met al deze opgaven het ‘planologische paradijs’ in stand te houden moeten er radicale keuzes worden gemaakt, aldus Verdaas. “Momenteel laten we die gedachten nog niet (voldoende) toe, want dat vinden we eng.”

Toch zal dat moeten, want het onderhoud vraagt om andere perspectieven, aldus de hoogleraar en dijkgraaf. “Laten we daarom werk maken van een gedeelde empirische basis, een verhaal dat klopt, nieuwe allianties en het bundelen van het publieke en private investeringen.”

 

MEER INFORMATIE
Artikel Verdaas: Ook het paradijs vergt onderhoud
Co Verdaas beëdigd als dijkgraaf Rivierenland

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs, het redactioneel en door waterprofessionals geschreven artikelen. Deze bijdragen (UITGELICHT) zijn voor rekening van de auteurs.
H2O heeft voor Uitgelicht geen bemoeienis met de inhoud, behoudens de beoordeling of de bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.