secundair logo knw 1

Stel: je hebt de opdracht om een dijkentalud te maaien maar ziet dat niet zitten omdat de klaprozen in bloei staan. Je verdedigt een ontwerp dat rivierverruiming met natuur-ontwikkeling combineert. Of je schrijft een visie om het verdrinken van 500 vierkante kilometer intergetijdengebied te voorkomen. Welke argumenten gebruik je?

door Ties Rijcken

Ties Rijcken vk 180 Ties RijckenDit zijn voorbeelden van wat ik noem het natuurvraagstuk, in mijn optiek momenteel het meest complexe en meest politiek gevoelige vraagstuk in de waterwereld. 

Je kan je beroepen op wetgeving. Wetgeving werkt. In de VS stopte de Endangered Species Act de aanleg van nieuwe stuwdammen. In Nederland is er de Wet Natuurbescherming. Een diersoort die uitsterft stemt mij intens droevig: goed dat er wetgeving voor is. Soortbescherming dekt echter maar een klein deel van de dagelijkse afwegingen. Bovendien, je moet ook zelf nadenken.

Je kan natuur in een kosten-baten beschouwing opnemen. Een mooie tak van sport. Ecosystem Services drukken natuurdiensten uit in euro’s, een natuurpuntensysteem vergelijkt waarde van natuurplannen met elkaar, de saldobenadering rekent uit wat natuur kost. Nuttig, maar ‘the purpose of mathematical programming is insight, not numbers’, schreef David Geoffrion in 1976. Het natuurvraagstuk is een ethisch vraagstuk dat zich niet laat uitrekenen.

Schrik niet van een vergelijking tussen natuurherstel en het afschaffen van de slavernij

Een inmiddels onbetwist ethisch vraagstuk is de afschaffing van de slavernij. Schrik niet: ik ga dit vraagstuk vergelijken met het natuurvraagstuk om twee punten te maken.

Veel argumenten vóór slavernij waren net zo economisch als nu veel argumenten tégen natuurontwikkeling. De weerstand zit in verschuivende verhoudingen. In 1850 was in de VS de marktwaarde van slaven 150 procent van het Amerikaanse nationale inkomen: het verdampen daarvan gaf vanzelfsprekend frictie, maar de economie is er uiteindelijk beter van geworden. Als we, bijvoorbeeld, in Nederland al het buitendijks landbouwgebied tot natuur maken, gaat er 1 procent van het landbouwareaal verloren. Ook dat geeft frictie, en ook dat zal de economie op lange termijn juist verbeteren. Buitendijks is landbouw laagproductief en buitendijkse natuur is juist hoogwaardig.

Iets heeft alleen duurzame waarde als ikzelf én mijn nageslacht erin blijven geloven. Een slaaf kostte in 1850 zo’n 20.000 hedendaagse euro’s, maar als ik nu een slaaf cadeau krijg voel ik me geen cent rijker. 

Er kan best ooit een moment komen dat we niet alleen slavernij verwerpelijk achten maar ook het eten van vlees: veeteelt is energieverslindend, milieubelastend, ruimtevragend, CO2-uitstotend en dierenleedberokkenend. Dit zijn serieuze bezwaren die jonge mensen steeds belangrijker vinden. Als veeteeltlandbouw vervalt komt meer dan de helft van de landbouwgrond vrij en dit zal dan vooral natuur worden. 

Een wereld met minder landbouw en meer natuur is geen utopie, zoals een wereld zonder slavernij dat in de middeleeuwen achteraf ook niet was.  

Als je je als natuurminnende waterprofessional moet verantwoorden, laat je niet gek maken door utilitaire argumenten zoals verloren landbouwopbrengsten. Denk verder.

Ties Rijcken is innovator en publicist

 

LEES OOK

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs, het redactioneel en door waterprofessionals geschreven artikelen. Deze bijdragen (UITGELICHT) zijn voor rekening van de auteurs.
H2O heeft voor Uitgelicht geen bemoeienis met de inhoud, behoudens de beoordeling of de bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.
Wat ik vooral interessant vind in dit artikel, is de min of meer terloopse opmerking dat het verlagen van de druk leidt tot een lager watergebruik. Ik ben erg benieuwd om hoeveel water het kan gaan als de waterdruk in heel Nederland wordt teruggebracht. 

Nu hopen dat het niet bij een oproep blijft, maar er ook gehoor aan wordt gegeven, duidelijk, ZO duidelijk een goede zaak.