h2ologoprimair


knw uitgever h2o

H2O nieuws

lauwersmeer rietproef noorderzijlvest
De sluizen bij het Lauwersmeer.

Rietproef Lauwersmeer uitgesteld tot volgend jaar

De omstreden rietproef in het Lauwersmeer is voor dit jaar van de baan. Volgens de opdrachtgevers, de provincies Groningen en Fryslân, resteert er als gevolg van verschillende rechtszaken dit voorjaar te weinig tijd.

Zij willen het komende jaar opnieuw in gesprek met de boeren, die zich evenals omwonenden en recreatieondernemers hevig verzetten tegen het experiment.

De proef met een tijdelijke verhoging van het waterpeil werd al eerder uitgesteld, maar zou uiteindelijk dit jaar plaatsvinden tussen 15 februari en 1 april. Dat lukte tot nu toe niet, omdat boeren en omwonenden naar de rechtbank in Groningen en de voorzieningenrechter van de Raad van State waren gestapt.

De rechtbank oordeelde begin februari dat de watervergunning van waterschap Noorderzijlvest in orde was, de Raad van State wees het verzoek om een voorlopige voorziening deze week af.

Bodemprocedure

Later dit jaar volgt nog een bodemprocedure; pas dan doet de Raad van State definitief uitspraak over de juridische toelaatbaarheid van de verhoging van het waterpeil. De tegenstanders wilden dat de proef zo lang werd uitgesteld, maar de voorzieningenrechter ging daar niet in mee.

Toch achten de verantwoordelijk bestuurders het niet verstandig om hun plan nu nog door te zetten. Volgens hen blijft er te weinig tijd over om een proef uit te voeren ''die zinvol is op ecologisch vlak’’.

‘’Bij de provincies heeft zorgvuldigheid in het hele proces voorop gestaan en dat wordt bevestigd door de gerechtelijke uitspraken’’, schrijven ze in een persbericht. ''Dit geeft alle vertrouwen om de rietproef volgend jaar uit te kunnen voeren.’’

Verzilting

Ondanks dat uit voorstudies en het oordeel van de rechtbank is gebleken dat het risico op extra verzilting door de rietproef niet waarschijnlijk is, begrijpen de provincies de zorg van de boeren ‘’als het gaat om verzilting die nu al in het gebied aan de gang is’’. Daarover willen zij nu in gesprek met de sector.

Staatsbosbeheer en de provincies Friesland en Groningen willen het waterpeil in het voorjaar tijdens een periode van zes tot acht weken met maximaal 41 centimeter hoger vasthouden dan het huidige streefpeil van 0.93 meter onder NAP. De maatregel, die deel uitmaakt van het beheerplan Natura 2000, moet zorgen voor meer waterriet en minder verbossing. Daardoor wordt het gebied aantrekkelijker voor vogels als de grauwe kiekendief en de porseleinhoen, is de verwachting. Na twee jaar wordt de proef geëvalueerd.

Meer informatie

Bericht over uitspraak Raad van State

Bericht over het verzet tegen de rietproef

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het