0
0
0
s2smodern

De omstreden rietproef in het Lauwersmeer is voor dit jaar van de baan. Volgens de opdrachtgevers, de provincies Groningen en Fryslân, resteert er als gevolg van verschillende rechtszaken dit voorjaar te weinig tijd.

Zij willen het komende jaar opnieuw in gesprek met de boeren, die zich evenals omwonenden en recreatieondernemers hevig verzetten tegen het experiment.

De proef met een tijdelijke verhoging van het waterpeil werd al eerder uitgesteld, maar zou uiteindelijk dit jaar plaatsvinden tussen 15 februari en 1 april. Dat lukte tot nu toe niet, omdat boeren en omwonenden naar de rechtbank in Groningen en de voorzieningenrechter van de Raad van State waren gestapt.

De rechtbank oordeelde begin februari dat de watervergunning van waterschap Noorderzijlvest in orde was, de Raad van State wees het verzoek om een voorlopige voorziening deze week af.

Bodemprocedure

Later dit jaar volgt nog een bodemprocedure; pas dan doet de Raad van State definitief uitspraak over de juridische toelaatbaarheid van de verhoging van het waterpeil. De tegenstanders wilden dat de proef zo lang werd uitgesteld, maar de voorzieningenrechter ging daar niet in mee.

Toch achten de verantwoordelijk bestuurders het niet verstandig om hun plan nu nog door te zetten. Volgens hen blijft er te weinig tijd over om een proef uit te voeren ''die zinvol is op ecologisch vlak’’.

‘’Bij de provincies heeft zorgvuldigheid in het hele proces voorop gestaan en dat wordt bevestigd door de gerechtelijke uitspraken’’, schrijven ze in een persbericht. ''Dit geeft alle vertrouwen om de rietproef volgend jaar uit te kunnen voeren.’’

Verzilting

Ondanks dat uit voorstudies en het oordeel van de rechtbank is gebleken dat het risico op extra verzilting door de rietproef niet waarschijnlijk is, begrijpen de provincies de zorg van de boeren ‘’als het gaat om verzilting die nu al in het gebied aan de gang is’’. Daarover willen zij nu in gesprek met de sector.

Staatsbosbeheer en de provincies Friesland en Groningen willen het waterpeil in het voorjaar tijdens een periode van zes tot acht weken met maximaal 41 centimeter hoger vasthouden dan het huidige streefpeil van 0.93 meter onder NAP. De maatregel, die deel uitmaakt van het beheerplan Natura 2000, moet zorgen voor meer waterriet en minder verbossing. Daardoor wordt het gebied aantrekkelijker voor vogels als de grauwe kiekendief en de porseleinhoen, is de verwachting. Na twee jaar wordt de proef geëvalueerd.

Meer informatie

Bericht over uitspraak Raad van State

Bericht over het verzet tegen de rietproef

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?
@Ton BresserDank Ton. Belangrijk om na te denken over hoe we de watertransitie op gang krijgen. Ik ben wel bang dat een overstroming eerder aanzet tot actie dan droogte.
Spijker kop weer Jos. Het probleem treffend beschreven. En naam misschien Ministerie WaKeRo (Min. Water, Klimaat en Ruimtelijke ordening?) Is een soort waakfunctie ;-)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.