Margo van der Kooi heeft de Willem Koerselman-prijs 2019 gewonnen. De prijs wordt jaarlijks door KWR Watercycle Research uitgereikt aan de meest geciteerde wetenschapper verbonden aan het onderzoeksinstituut.

Margo van der Kooi 180 vk Margo van der KooiVan der Kooi die al meer dan 30 jaar als analist is verbonden aan KWR, is co-auteur van de publicatie ‘Toxicologische relevantie van opkomende verontreinigingen voor de drinkwaterkwaliteit’, gepubliceerd in Water Research in 2010.

Het onderzoek is gericht op het bereiken van een indicatieve drinkwaternorm voor verbindingen die mogelijk een risico vormen voor de volksgezondheid en waarvoor nog geen richtwaarden bestaan.

De publicatie werd in 2019 32 keer geciteerd. Van der Kooi verrichtte een deel van de literatuurstudie. De collega’s met wie ze het artikel schreef werken niet meer bij KWR.

Van der Kooi kreeg de prijs uitgereikt door Dragan Savic, de CEO van KWR. De prijs bestaat uit een trofee, een oorkonde en een financiële beloning.

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.