Wim Drossaert, algemeen directeur van drinkwaterbedrijf Dunea, is een van de negen bestuurders die zich gaan inzetten om de natuur te integreren in de samenleving. De negen gaan als ‘domeinleiders’ bijdragen aan een ‘natuurinclusieve samenleving’.

Wim Drossaert vk 180 Wim DrossaertHet initiatief vloeit voort uit de Agenda Natuurinclusief, een actie van vijf partijen: het Interprovinciaal Overleg, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschappen NL en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Het idee daarbij is dat werken vanuit de natuur helpt ook bij het oplossen van grote opgaves in onze leefomgeving als het gaat om klimaat, water en voedsel.

De agenda richt zich dit jaar op de ontwikkeling van een gezamenlijke investeringsagenda voor een natuurinclusieve samenleving. “Natuurinclusief werken vraagt een omslag in ons denken. Gelukkig zijn er in alle sectoren al koplopers die het goede voorbeeld geven”, zegt André van der Zande, ambassadeur van het nieuwe Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO).

Het gaat om negen sectoren: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs en bewustwording, vrijetijdseconomie en water. De bestuurders zijn koplopers in natuurinclusief denken en werken in hun eigen werkveld, schrijft het ministerie van LNV. Ze zullen als zogeheten domeinleiders de natuurinclusieve samenleving stimuleren door hun ervaring en expertise vanuit verschillende werkvelden te combineren.

Het werk van de domeinleiders is onderdeel van de uitvoering van de eerste Agenda Natuurinclusief. Dit jaar wordt een tweede versie van de Agenda ontwikkeld inclusief investeringsagenda.

Drossaert doet voor de sector water mee als domeinleider. De andere bestuurders zijn: Onno Dwars (Bouw, Ballast Nedam), Marjolein de Gorter-Manhoudt (Energie, TenneT), Alex Datema (Landbouw, BoerenNatuur), Lidwin van Velden (Financiële sector, Nederlandse Waterschapsbank), Renske Visscher (Gezondheid, Instituut voor Natuureducatie), Eveline Buter (Infrastructuur, Witteveen+Bos), Noëlle Aarts (Onderwijs & Bewustwording, Radboud Universiteit), Geert Dijks (Vrijetijdseconomie, HISWA-RECRON).

Laatste reacties op onze artikelen

Ambitie 100 MW. Als ik het goed begrijp: per MW wordt 1 m3/s zoet IJsselmeerwater gevraagd (en daarna geloosd op Waddenzee). Ergo: 100 m3/s bij 100 MW. Dat is minder dan de aanvoer via IJssel minus de verdamping op het IJsselmeer tijdens droogte...
op de site staat:
De nieuwe Blue Energie-installatie moet 16,5 kW produceren, genoeg voor ‘een klein dorp’
ik denk dat 16.5KW niet juist is
gr Klaas Knot
“De waterkwaliteit is op orde”, dat is een hele geruststelling. Al ben ik bang dat hier een verkeerd zinnetje in het artikel geslopen is.
deed de PvdA ook nog ergens mee of wordt deze partij door de schrijver van dit artikel geboycot???
H. Laros H2O/Waternetwerk
Leuk om aan te haken. Waar wordt de win-win gerealiseerd??

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!