secundair logo knw 1

Wim Drossaert, algemeen directeur van drinkwaterbedrijf Dunea, is een van de negen bestuurders die zich gaan inzetten om de natuur te integreren in de samenleving. De negen gaan als ‘domeinleiders’ bijdragen aan een ‘natuurinclusieve samenleving’.

Wim Drossaert vk 180 Wim DrossaertHet initiatief vloeit voort uit de Agenda Natuurinclusief, een actie van vijf partijen: het Interprovinciaal Overleg, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschappen NL en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Het idee daarbij is dat werken vanuit de natuur helpt ook bij het oplossen van grote opgaves in onze leefomgeving als het gaat om klimaat, water en voedsel.

De agenda richt zich dit jaar op de ontwikkeling van een gezamenlijke investeringsagenda voor een natuurinclusieve samenleving. “Natuurinclusief werken vraagt een omslag in ons denken. Gelukkig zijn er in alle sectoren al koplopers die het goede voorbeeld geven”, zegt André van der Zande, ambassadeur van het nieuwe Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO).

Het gaat om negen sectoren: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs en bewustwording, vrijetijdseconomie en water. De bestuurders zijn koplopers in natuurinclusief denken en werken in hun eigen werkveld, schrijft het ministerie van LNV. Ze zullen als zogeheten domeinleiders de natuurinclusieve samenleving stimuleren door hun ervaring en expertise vanuit verschillende werkvelden te combineren.

Het werk van de domeinleiders is onderdeel van de uitvoering van de eerste Agenda Natuurinclusief. Dit jaar wordt een tweede versie van de Agenda ontwikkeld inclusief investeringsagenda.

Drossaert doet voor de sector water mee als domeinleider. De andere bestuurders zijn: Onno Dwars (Bouw, Ballast Nedam), Marjolein de Gorter-Manhoudt (Energie, TenneT), Alex Datema (Landbouw, BoerenNatuur), Lidwin van Velden (Financiële sector, Nederlandse Waterschapsbank), Renske Visscher (Gezondheid, Instituut voor Natuureducatie), Eveline Buter (Infrastructuur, Witteveen+Bos), Noëlle Aarts (Onderwijs & Bewustwording, Radboud Universiteit), Geert Dijks (Vrijetijdseconomie, HISWA-RECRON).

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.