Peter Vonk, namens de AWP jarenlang lid van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, heeft de Waterschapspenning gekregen. Dijkgraaf Remco Bosma overhandigde de penning tijdens vergadering van het Algemeen Bestuur van HHNK.

Peter Vonk 180 vk Peter VonkBosma roemde de niet aflatende inzet en betrokkenheid van Vonk bij het waterbeheer in het Hollands Noorderkwartier.

Vonk, jarenlang huis- en studentenarts in Amsterdam, stond aan de basis van de in 2007 opgerichte Algemene Waterschapspartij (AWP) en was vanaf 1998 tot de laatste waterschapsverkiezingen onafgebroken lid van het algemeen bestuur van HHNK en zijn rechtsvoorgangers. Daarnaast bekleedde hij nog diverse openbare functies.

Binnen het hoogheemraadschap was Vonk de laatste jaren ook plaatsvervangend voorzitter van de Rekenkamercommissie. In de vergadering van het algemeen bestuur stond het laatste rapport van de Rekenkamercommissie op de agenda. Na de bespreking van het rapport kreeg de verraste Vonk de Waterschapspenning uitgereikt. "Voor een tomeloze inzet en 25 jaar als bestuurder. We gaan je kritische en humoristische bijdragen missen", zei Bosma.

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.