Mark Fletcher is benoemd als nieuwe voorzitter van British Water, de brancheorganisatie voor water- en afvalwater in Groot-Brittannië.

Mark Fletcher 180 Mark FletcherFletcher is vorige week in de jaarlijkse algemene ledenvergadering gekozen als opvolger van Chris Loughlin die terugtreedt als voorzitter.

Fletcher, global water leader bij dienstverlener en ingenieursbureau Arup, heeft meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van water in het Verenigd Koninkrijk en wereldwijd. Hij is in 2020 toegetreden tot de niet-uitvoerende raad van British Water en is voormalig voorzitter van het Water Industry Forum, dat in april 2022 met de organisatie is gefuseerd.

Het zogeheten UK Forum van British Water ondersteunt leden met een belang in de Britse gemeentelijke en industriële markt. Het forum houdt twee keer per jaar bijeenkomst om de watermarkt te evalueren, updates van toonaangevende figuren uit de sector te horen en de belangrijkste uitdagingen voor British Water in kaart te brengen.

Het International Forum van de organisatie stelt leden in staat in contact te komen met toonaangevende spelers in de mondiale waterindustrie. De diensten omvatten toegang tot bedrijfsmentoren, marktbriefings en bijeenkomsten voor bedrijfsontwikkeling met belangrijke afnemers.

Deze beide initiatieven kregen ook nieuwe voorzitter in respectievelijk Rachel Lewis (UK Forum) en Tom Williams (International Forum). Lewis is mede-eigenaar en directeur van IQ Engineers, Williams is chief executive van Enebio.

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!