Helle van der Roest, voormalig business developer, senior consultant en senior specialist bij Royal HaskoningDHV, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ook Aaf Verkade, Jan van den Berg, Ria van der Burg en Jan Leentvaar zijn onderscheiden.

Helle van der Roest 180 vk Helle van der RoestVan der Roest krijgt de onderscheiding ‘voor zijn bijgedrage aan het verbeteren van de afvalwaterzuivering in Nederland, het ontwikkelen van lesmateriaal als docent bij Wateropleidingen en het voorzitterschap van de Bijenhoudersvereniging Schouwen-Duiveland’.

Van der Roest werkte ruim dertig jaar in de watersector en was betrokken bij de ontwikkeling van vele innovaties in de sector, zoals de Nereda-technologie. In 2018 werd hij gekozen tot Docent van het Jaar van Wateropleidingen, het opleidingsinstituut voor de watersector.

Aaf Verkade adviseur Aaf VerkadeAaf Verkade, adviseur stadsgrachten, ontving vandaag ook een lintje. Zij is eveneens benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgt de onderscheiding voor haar inzet voor de waterkwaliteit in de grachten van Leiden, waaronder vismonitoring. Ook legt ze veel energie in voorlichting met workshops excursies voor kinderen en volwassenen en grofvuilvisacties met wijkbewoners uit heel Leiden.

“Vele mensen zijn door haar bewust gemaakt geraakt van het bijzondere onderwaterleven én zijn daardoor bewuster met water omgegaan,” schrijft hoogheemraad van Delfland Marcel Belt op Twitter met daarbij zijn felicitaties. Hij kent Verkade nog uit de tijd dat hij watercoördinator was in de gemeente Leiden.

Ria van der Burg 180 vk Ria van der BurgBelt kan in zijn eigen algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland ook de felicitaties uitbrengen, want dat heeft sinds vandaag twee gedecoreerden in de gelederen. Ria van der Burg en Jan van den Berg kregen beiden de versierselen opgesteld die horen bij de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan van den berg 180 vk Jan van den BergDe twee leden van het algemeen bestuur behoren allebei tot de fractie Ongebouwd en krijgen de onderscheiding als blijk van waardering voor hun inzet en verdiensten, zo schrijft het hoogheemraadschap.

In totaal kregen dit jaar 3026 mensen een lintje. 1093 vrouwen zijn gedecoreerd, tegen 1933 mannen.

 

UPDATE 30 april
Jan Leentvaar 180 vkb Jan LeentvaarJan Leentvaar is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Leentvaar was onder meer oud-directeur bij het Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater (RIZA), de voorganger van Rijkswaterstaat. Ook was hij senior-adviseur bij de Verenigde Naties, bijzonder hoogleraar Integraal Waterbeheer aan IHE Delft en bekleedde hij topfuncties bij Rijkswaterstaat en de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Leentvaar kreeg de versierselen van de onderscheiding opgespeld door burgemeester Mieke Baltus van Lelystad.

Laatste reacties op onze artikelen

Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)
Het dillema van de duivelse delta.
Nu nog inversteren in een delta, waarvan! Door de klimaatverandering zijn de spelregels veranderd.
De houdbaarheid is ten einde.
Wie investeert er nog met zijn volle verstand in iets! Waarvan je nu al weet, dat je dit nooit terugkrijgt.
West laag Nederland wordt een piramide spel. Wie verkoopt, en heeft zijn spulletje op het droge.. En welke grote groep blijft met de gebakken peren zitten..
Nu aangeven dat er niet meer geïnvesteerd gaat worden in kwetsbare gebieden, kan ook niet. Dan zou het hele systeem instorten.
Hoeveel leningen en hypotheken lopen er niet! Op percelen, die eenmaal afbetaald, geen enkele waarde meer hebben..
Dus de mythe nog maar een tijdje vol houden.
We zijn tenslotte dijkenbouwers.
Naast het gevecht tegen het water, is er nog een typisch Neerlandse traditie..
Gaat u maar lekker slapen, uw regering waakt over u...
En loopt het mis.
Dan achter in de rij aansluiting aub.
Groeten uit...
Buitengewoon interessant artikel. Moet nodig aan de grote klok gehangen worden. Moet een grote rol spelen bij de waterschaps- en provinciale verkiezingen

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!