Helle van der Roest, voormalig business developer, senior consultant en senior specialist bij Royal HaskoningDHV, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ook Aaf Verkade, Jan van den Berg, Ria van der Burg en Jan Leentvaar zijn onderscheiden.

Helle van der Roest 180 vk Helle van der RoestVan der Roest krijgt de onderscheiding ‘voor zijn bijgedrage aan het verbeteren van de afvalwaterzuivering in Nederland, het ontwikkelen van lesmateriaal als docent bij Wateropleidingen en het voorzitterschap van de Bijenhoudersvereniging Schouwen-Duiveland’.

Van der Roest werkte ruim dertig jaar in de watersector en was betrokken bij de ontwikkeling van vele innovaties in de sector, zoals de Nereda-technologie. In 2018 werd hij gekozen tot Docent van het Jaar van Wateropleidingen, het opleidingsinstituut voor de watersector.

Aaf Verkade adviseur Aaf VerkadeAaf Verkade, adviseur stadsgrachten, ontving vandaag ook een lintje. Zij is eveneens benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgt de onderscheiding voor haar inzet voor de waterkwaliteit in de grachten van Leiden, waaronder vismonitoring. Ook legt ze veel energie in voorlichting met workshops excursies voor kinderen en volwassenen en grofvuilvisacties met wijkbewoners uit heel Leiden.

“Vele mensen zijn door haar bewust gemaakt geraakt van het bijzondere onderwaterleven én zijn daardoor bewuster met water omgegaan,” schrijft hoogheemraad van Delfland Marcel Belt op Twitter met daarbij zijn felicitaties. Hij kent Verkade nog uit de tijd dat hij watercoördinator was in de gemeente Leiden.

Ria van der Burg 180 vk Ria van der BurgBelt kan in zijn eigen algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland ook de felicitaties uitbrengen, want dat heeft sinds vandaag twee gedecoreerden in de gelederen. Ria van der Burg en Jan van den Berg kregen beiden de versierselen opgesteld die horen bij de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan van den berg 180 vk Jan van den BergDe twee leden van het algemeen bestuur behoren allebei tot de fractie Ongebouwd en krijgen de onderscheiding als blijk van waardering voor hun inzet en verdiensten, zo schrijft het hoogheemraadschap.

In totaal kregen dit jaar 3026 mensen een lintje. 1093 vrouwen zijn gedecoreerd, tegen 1933 mannen.

 

UPDATE 30 april
Jan Leentvaar 180 vkb Jan LeentvaarJan Leentvaar werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Leentvaar was onder meer oud-directeur bij het Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater (RIZA), de voorganger van Rijkswaterstaat. Ook was hij senior-adviseur bij de Verenigde Naties, bijzonder hoogleraar Integraal Waterbeheer aan IHE Delft en bekleedde hij topfuncties bij Rijkswaterstaat en de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Leentvaar kreeg de versierselen van de onderscheiding opgespeld door burgemeester Mieke Baltus van Lelystad.

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi onderzoek. Met de hete zomers van nu is het fijn om vlakbij zwemwater te hebben en het water op de hoek van de straat ( in mijn geval) kan dan een enorme aantrekkingskracht hebben. Mooie aanvulling op het onderzoek, zou een vergelijking met nabijgelegen “ officiële zwemwaterlocaties” kunnen zijn: op welke punten scoren deze beter ( en waar minder) als zwemlocatie… , wat is de capaciteit … en hoe nabijgelegen zijn deze locaties.
Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.
Je sommetje klopt niet, Hans, want de lozing van N was altijd al veel groter dan van P. Stel in 1990 was de lozing van N 5 keer zo groot als P, dus 5:1. N is afgenomen met 64%, er is dus nog over 0,36*5 = 1,8. Van P is 74% verwijderd, dus nog over 0,26*1 = 0,26. De verhouding N:P is dan nu geworden 1,8:0,26 oftewel (afgerond) 7:1. Er is dus nu meer stikstof ten opzichte van fosfor in de lozing, dan het geval was in 1990.
"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!