Harry Wagemakers stopt bij waterschap Hollandse Delta als lid van het dagelijks bestuur. De heemraad treedt om gezondheidsredenen terug.

Harry Wagemakers 180 vk. Harry Wagemakers Wagemakers maakt deel uit van de Groep Wagemakers-Kweekel en nam in september vorig jaar zitting in het dagelijks bestuur van het waterschap, dat kampte met een langdurige bestuurlijke crisis. Wagemakers kreeg de kleinst mogelijke meerderheid voor zijn benoeming in het dagelijks bestuur in een roerige vergadering van de Verenigde Vergadering.

In een brief aan het algemeen bestuur laat Wagemakers nu weten dat hij per direct terugtreedt als heemraad, maar nog wel lid blijft van de Verenigde Vergadering tot de waterschapverkiezingen in maart 2023.

Het dagelijks bestuur van Hollandse Delta bestaat nu uit de heemraden Henk van der Drift, Dorenda Gerts en Joke Geldhof en dijkgraaf Jan Bonjer. Het is aan de Verenigde Vergadering om te bepalen of en hoe de ontstane vacature wordt ingevuld tot aan de verkiezingen in 2023, schrijft het waterschap.


UPDATE 1 JULI
De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta heeft in een extra vergadering besloten het aantal heemraden van het college van dijkgraaf en heemraden voor de resterende bestuursperiode vast te stellen op drie.

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!