Harry Wagemakers stopt bij waterschap Hollandse Delta als lid van het dagelijks bestuur. De heemraad treedt om gezondheidsredenen terug.

Harry Wagemakers 180 vk. Harry Wagemakers Wagemakers maakt deel uit van de Groep Wagemakers-Kweekel en nam in september vorig jaar zitting in het dagelijks bestuur van het waterschap, dat kampte met een langdurige bestuurlijke crisis. Wagemakers kreeg de kleinst mogelijke meerderheid voor zijn benoeming in het dagelijks bestuur in een roerige vergadering van de Verenigde Vergadering.

In een brief aan het algemeen bestuur laat Wagemakers nu weten dat hij per direct terugtreedt als heemraad, maar nog wel lid blijft van de Verenigde Vergadering tot de waterschapverkiezingen in maart 2023.

Het dagelijks bestuur van Hollandse Delta bestaat nu uit de heemraden Henk van der Drift, Dorenda Gerts en Joke Geldhof en dijkgraaf Jan Bonjer. Het is aan de Verenigde Vergadering om te bepalen of en hoe de ontstane vacature wordt ingevuld tot aan de verkiezingen in 2023, schrijft het waterschap.


UPDATE 1 JULI
De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta heeft in een extra vergadering besloten het aantal heemraden van het college van dijkgraaf en heemraden voor de resterende bestuursperiode vast te stellen op drie.

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.