0
0
0
s2sdefault

Henk van der Drift (bedrijven) en Harry Wagemakers (Groep Wagemakers-Kweekel) zijn in een extra vergadering van de Verenigde Vergadering benoemd tot heemraad van waterschap Hollandse Delta. De andere kandidaten Leo Stehouwer (CDA) en Jantiene Fröling (ChristenUnie) kregen niet voldoende stemmen in een sterk verdeeld algemeen bestuur.

Vooralsnog vormen Van der Drift en Wagemakers met dijkgraaf Jan Bonjer het interim-college van het waterschap. Het bureau dat door het waterschap is ingehuurd voor de selectie gaat nu op zoek naar externe kandidaten die het dagelijks bestuur van het waterschap moeten aanvullen, conform de afspraken over de benoemingsprocedure die eerder zijn gemaakt in de Verenigde Vergadering.

Het afwijzen van Stehouwer en Fröling is een nieuw hoofdstuk in de bestuurlijke crisis die al lang gaande is in Zuid-Holland. In de vergadering over de nieuwe kandidaten voor het dagelijks bestuur bleek dat tegenstellingen en onderling wantrouwen onverminderd voortduren en dat het algemeen bestuur er niet in slaagt ‘om over de eigen schaduw heen te stappen’ om zo 'bestuurlijke rust' te creëren.

Goed genoeg
De beide afgewezen kandidaten waren in de selectieprocedure met een uitgebreid assessment goed genoeg bevonden. “Zij worden - op basis van de kwaliteiten die zij hebben laten zien - capabel geacht om de functie van heemraad uit te oefenen”, schrijft het bureau PublicSpirit dat de selectie en voordracht deed.

Er deden tien interne kandidaten mee aan de procedure, van wie drie zich terugtrokken. In de selectie werd gekeken naar individuele kwaliteiten en de wil om samen te werken. De kandidaten werden bovendien uitgebreid getest op persoonlijkheidskenmerken die van belang zijn om invulling te geven aan goed bestuur. De vier voorgedragen kandidaten werden geschikt geacht om als team aan de slag te gaan en de verstoorde samenwerking tussen het dagelijks bestuur en de Verenigde Vergadering te herstellen, aldus het bureau.

Geslachtofferd
De Verenigde Vergadering dacht daar dus anders over. Stehouwer en Fröling kregen niet voldoende steun, Wagemakers kreeg de kleinst mogelijke meerderheid, Van der Drift scoorde 19 stemmen voor en 10 tegen. Stehouwer, die in maart opstapte als heemraad, kreeg met 17 stemmen tegen en 12 voor niet de vereiste steun in het algemeen bestuur. “Ik denk dat ik geslachtofferd ben, omdat ik in het vorige college zat'', stelde de bestuurder vast.

Piet Kome vk vrij Piet KomePiet Kome (Waterschapspartij Hollandse Delta), die evenals Stehouwer eerder dit jaar aftrad als heemraad, noemde de gang van zaken 'een fantastische soap' en 'gratis cabaret', want ‘veel verder zijn we met z’n allen niet gekomen’. Waarbij hij voorrekenende wat de bestuurscrisis het waterschap sinds september vorig jaar heeft gekost aan extra bestuurlijke uitgaven: "Dat is anderhalf miljoen euro. Tjonge, jonge, wat zijn we belangrijk."

 

MEER INFORMATIE
Hollandse Delta zet volgende stap om uit bestuurlijke crisis te komen

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
groet, Fokke
Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan
Citaat: 'De Unie wijst erop dat de waterschappen komend jaar meer dan ooit tevoren investeren in veilige dijken en in schoon en voldoende water: 1,8 miljard euro.' Maar de Unie 'vergeet' te melden dat deze 1,8 miljard de opbrengst is van de Watersysteemheffing voor alle waterschappen samen. Dat is dus niet *extra* geld, maar reguliere financiering van droge voeten en schoon water. Het is mooi om dit geld voor de kerntaken van de waterschappen te labelen als een klimaatbeheer, maar er blijft dus extra geld nodig om, zoals de Unie stelt: "Er is wel extra rijksgeld voor decentrale overheden nodig om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen."
Het pleidooi van VNG, IPO en Unie voor 1,8 miljard euro voor uitvoering van het Klimaatakkoord (2022-2024) is niet gehonoreerd. Maar als het Rijk de kosten voor klimaatadaptatie niet wil betalen, dan zit er voor de waterschappen niets anders op om naast de watersysteemheffing een aparte klimaatadaptatie-heffing in te voeren. Een heffing van 2 tientjes voor alle tien miljoen huishoudens in Nederland levert 200 miljoen per jaar op. Over drie jaar is dat 600 miljoen en dat is precies één-derde van het bedrag van 1,8 miljard dat VNG, IPO en Unie samen vragen. Zo eenvoudig kan het zijn.
Er wordt 6,7 miljard euro uitgetrokken voor klimaat en het deltaprogramma zoetwater krijgt 100 miljoen. Dat is dus ongeveer 1,5% van dit enorme bedrag. Verder is in 2018 besloten om het Deltafonds uit te breiden van het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van dijken naar wateroverlast door klimaatverandering. En nu moet er volgens de deltacommissaris 800 miljoen bij. Wie kan dit balletje-balletje nog volgen? Volgens mij komt het deltaprogramma dus nog steeds structureel geld tekort. Enige journalistieke duiding is wel op z'n plaats!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.