secundair logo knw 1

Jantienne van der Meij-Kranendonk en Anne Hummelen vervullen sinds een maand in duo de rol van directeur voor het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Watertechnologie. Beiden zijn 1 januari begonnen.

Jantienne van der Meij 180 2Jantienne van der MeijVan der Meij-Kranendonk en Hummelen blijven naast hun nieuwe functie actief voor hun werkgevers, respectievelijk WaterCampus en KWR Water Research Institute.

Eerstgenoemde werkt als Liaison officer bij WaterCampus in Leeuwarden. Ze coördineert de werkzaamheden van de Water Alliance binnen de WaterCoalitie NL voor TKI Watertechnologie en is daarnaast bestuurslid van de stichting Wetskills.

Hummelen is bij KWR programmamanager van het Bedrijfstakonderzoek, het collectieve onderzoeksprogramma van de Nederlandse drinkwaterbedrijven en het Vlaamse De Watergroep. Sinds 2014 is ze ambtelijk secretaris van het bestuur van TKI Watertechnologie.

Anna Hummelen vk 180 Anne HummelenTKI Watertechnologie is een van de drie TKI’s binnen de Topsector Water & Maritiem. In 2019 stelde de overheid op vier maatschappelijke thema’s concrete missies vast voor 'een klimaatbestendig, waterrobuust, duurzaam, gezond en veilig Nederland'. Realiseren van die missies vraagt om samenwerking. Het bestuur van TKI Watertechnologie besloot daarop om - naar voorbeeld van andere TKI’s – een directeur aan te stellen.

Het werd een duobaan. Van der Meij en Hummelen richten zich op coördinatie en representeren de TKI in de contacten met de Topsector Water & Maritiem, departementen, kennisinstellingen, bedrijven, eindgebruikers, andere topsectoren en TKI’s. Daarnaast organiseren zij cross-sectorale activiteiten en zijn ze aanspreekpunt voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met de Programmaraad van het TKI brengen ze het werkveld en onderzoeksactiviteiten gerelateerd aan watertechnologie in beeld.

Hummelen stelt vast dat de watertechnologiesector al veel samenwerkt: “Ons speerpunt voor 2020 is om die cross-sectorale samenwerking naar fase 2.0 te brengen door zowel in de kennisontwikkeling als de toepassing samen op te trekken.” Concreet: de watertechnologiesector laten meedoen aan verschillende relevante Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s, vooral op het gebied van landbouw, water en voedsel, circulaire economie en energie.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.