Afgelopen 3 december is onze zeer gewaardeerde bedrijfstakcollega Erik Koreman overleden. Wij herinneren hem als deskundig, gedreven en gepassioneerd.

Erik Koreman 180 vk zw Erik Koreman Erik studeerde af op afvalwater als Civiel Engineer aan de TU Delft in 1983. Na een korte periode verdiepend onderzoek aan de TU Delft, startte hij zijn carrière bij kennisonderneming KWR. Hier werd hij al snel expert op het gebied van coagulatieprocessen en slib karakteristieken.

Alle grote oppervlaktewaterzuiveringen in Nederland zijn eerdere jaren onderzocht door Erik. Zo was hij van 2007 tot 2012 werkzaam bij Noord-Hollands drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN waar hij veel onderzoek heeft verricht alsook optimalisatie aan het waterwinstation Prinses Juliana. Ook stond Erik aan de wieg van de conceptuele ontwikkeling en uiteindelijke realisatie van het ionenwisselingsproces dat bij PWN wordt toegepast.

Wij missen in Erik een collega en grote vraagbaak op het gebied van conventionele processen en ook als de persoon die de verbinding kon maken tussen drinkwater, afvalwater en reststromen. Ook missen wij zeker zijn gedegen, altijd onderbouwde en inhoudelijke werkadviezen. Erik was een autoriteit op zijn vakgebied. 

Erik zat nog boordevol onderzoek ideeën en had veel passie voor het maken van muziek. 

Hij is 61 jaar geworden.

Bram Martijn

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.