secundair logo knw 1

Eveline Buter en Wouter Bijman gaan de directie van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos versterken. Het directieteam dat bestaat uit Stephan van der Biezen en Karin Sluis, wordt daarmee verdubbeld. Sluis treedt evenwel in april terug, waarmee de nieuwe directie uit drie leden zal gaan bestaan.

Eveline Buter 180 vk Eveline ButerEen verbreding van de top past bij de groei die het bedrijf doormaakt, licht het bureau toe. Bij het aantreden van Sluis in 2013 telde het bureau 900 medewerkers, nu zijn dat er 1.250. “Verbreden van de directie is goed voor de algehele robuustheid en zorgt voor extra ruimte voor proactiviteit, waaronder meer deelname aan het maatschappelijke debat op kennisintensieve dossiers zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en circulair bouwen.”

Wouter Bijman 180 vk cWouter BijmanBijman krijgt de rol van algemeen directeur, de functie die Sluis nu nog bekleedt. Buter wordt directeur. Van der Biezen behoudt zijn rol als directeur. 

Sluis stopt in april met haar directiewerk, conform de regel bij het bureau dat directeuren op hun 55ste terugtreden. Ze blijft werkzaam bij het bureau en zal zich onder andere richten op het ontwikkelen van belegbare proposities, bijvoorbeeld op het gebied van energie, infrastructuur en water. 

De twee nieuwe directieleden hebben beiden civiele techniek gestudeerd aan de TU Delft. Buter (1975) was vijf jaar vestigingshoofd in Jakarta en leidde de afgelopen jaren de Product-Markt-Combinatie (PMC) Industrie en Energie.

Bijman (1976) is sinds 2018 business line manager Infrastructuur en Mobiliteit en leidde kantoren van Witteveen+ Bos in Rotterdam, Kazachstan en Dubai.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.