0
0
0
s2smodern

Duurzame energie opwekken en natuurwaarden een kwaliteitsimpuls geven, dat kan tegelijkertijd. Zo blijkt uit een verkenning van onderzoeksinstituut Deltares en adviesbureau Bureau Waardenburg.

In opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeente Medemblik onderzochten Deltares en Bureau Waardenburg of het mogelijk is zowel de natuur op te waarderen als zonnepanelen op water te plaatsen en zo duurzame energie op te wekken.

Energie en natuur combineren
De onderzoekers keken naar de huidige Wieringerhoek, en dat is niet toevallig. In het kader van de Programmatische Aanpak Grote Wateren is het de bedoeling dat de ecologische kwaliteit van het IJsselmeer verbeterd. Tegelijkertijd zijn gemeenten en provincie bezig met de duurzame energietransitie. Sacha de Rijk van Deltares: “De vraag die aan ons werd gesteld, was daarom of het mogelijk was die twee elementen te combineren. De gedachte daarachter is natuurlijk logisch. Ruimte in Nederland is schaars en zowel het opwekken van duurzame energie als de natuur hebben ruimte nodig.”

Zonne-atollen
Volgens de onderzoekers van Deltares en Bureau Waardenburg zijn die mogelijkheden er dus wel degelijk. Ze kwamen tot de conclusie dat de aanleg van vier zonne-atollen voor de Noord-Hollandse kust van het IJsselmeer in de Wieringerhoek zal leiden tot positieve ecologische effecten en het opwekken van duurzame energie om aan de behoeften te voldoen.

Ringdijk met ondiep water in het midden
Door een ringdijk aan te leggen en in het midden van die ringdijk ruimte te maken voor ondiep water, wordt volgens De Rijk ruimte gecreëerd voor de zonnepanelen en voor de natuur. De atollen staan in open verbinding met het IJsselmeer. “Op het IJsselmeer kan het behoorlijk spoken. De aanleg van ringdijken zorgt voor een luwe omgeving, waarin zonnepanelen veilig hun werk kunnen doen.”

Op en rond de atollen
In het model van Deltares en Bureau Waardenburg zou genoeg energie opgewekt worden als 50% van het water met zonnepanelen bedekt wordt. De rest is dan ruimte voor de natuur. “Overigens is ook tussen de Wieringermeerdijk en de atollen, en in de luwte van de ringdijken aan de oostzijde, ruimte voor ondieptes met oevervegetatie, waterplanten en mosselen, waarop watervogels van diverse soorten voedsel kunnen vinden.”

Vegetatie en vissen
Het idee van De Rijk en haar collega’s is nog nergens in de praktijk getest. Dat betekent niet dat de onderzoekers over een nacht ijs zijn gegaan. “Omdat het water ondiep is gemaakt, dringt het licht er tot de bodem door. We weten dat dit goed is voor de vegetatie. Dat maakt het gebied vervolgens weer aantrekkelijk voor bijvoorbeeld jonge vissen en overwinterende vis. Of vissen de atollen vervolgens weten te vinden, dat zou je in de praktijk uit moeten testen. Maar we weten dat zonne-atollen ruimte geven om energie op te wekken en we weten welke positieve effecten luwe en ondiepe wateren hebben op planten en dieren.”

 

MEER INFORMATIE
Zonne-atollen geven ruimte aan natuur en duurzame energie - een verkenning

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • This commment is unpublished.
  Pieter den Besten · 20 days ago
  Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?
 • This commment is unpublished.
  Mandy · 1 months ago
  Ach ach....wat een idioterie 'op het IJsselmeer kan t behoorlijk spoken', dus dempen we de boel????
  Duizenden en duizenden watersporters weten alles van het IJsselmeer, vissers die er dagelijks hun brood verdienen, weten alles van het IJsselmeer.
  Deze flauwekul is gewoon bedoeld om de boel tzt dicht te gooien!!!!
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de invoering van de WACC was destijds al bekend dat deze niet voldoende ruimte zou bieden bij een toename van de investeringsomvang. Dus de nu voorgestelde correctie is niet meer dan logisch. De noodzaak van een goede openbare drinkwatervoorziening voor de volksgezondheid staat immers niet ter discussie!
Op zichzelf zegt de overschrijding van risicogrenzen nog niets over de werkelijke risico's. Ook niet over cumulatie van risico's en wat voor effecten deze hebben op het aquatisch milieu. In zijn algemeenheid wordt verwezen naar onderzoek in het buitenland waaruit blijkt dat er effecten zijn op vissen (geslachtsverandering) en macrofaunagemeenschappen gerelateerd aan de aanwezigheid van effluent met medicijnresten. "Gezien de vergelijkbare gehalten van medicijnresten die in het Nederlandse oppervlaktewater worden gevonden, zijn die effecten ook in Nederland niet uit te sluiten". Zou juist daar niet meer onderzoek naar moeten worden gedaan?
In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.