secundair logo knw 1

Storm bij Vlissingen. Foto Rijkswaterstaat/Harry van Reeken

Ook langs de Nederlandse kust is nu een versnelde stijging van de zeespiegel te zien. Dat blijkt uit de nieuwe Zeespiegelmonitor van Deltares en het KNMI, waarvoor verbeterde analysetechnieken zijn gebruikt. Vier jaar geleden leek de zeespiegel voor onze kust nog minder snel te stijgen dan in de rest van de wereld.

In 2018 was zelfs sprake van een daling vergeleken met het jaar ervoor, aldus de vorige Zeespiegelmonitor. Maar die had vooral te maken met de relatief hoge stand van het water in 2017 vanwege enkele stormen. "Het gaat om de ontwikkeling op langere termijn", zegt Marcel Taal van onderzoeksinstituut Deltares. "Die zegt ons iets over wat de Noordzee doet."

Sinds 2014 houdt Deltares in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de stand en de ontwikkeling van de zeespiegel bij ter ondersteuning van het waterveiligheidsbeleid. De Zeespiegelmonitor vormt het uitgangspunt voor onder andere de jaarlijkse zandsuppleties en de beoordeling van de primaire waterkeringen.

Was in de twee voorgaande rapportages nog sprake van een constante trend sinds het begin van de metingen in 1890, de nieuwste waarnemingen veranderen dit beeld. Tot dertig jaar geleden ging het om een stijging van 1,8 millimeter per jaar, de afgelopen dertig jaar was dat 2,9 millimeter per jaar, zo blijkt nu.

Weinig ruis
Deltares noemt de nieuwe conclusies ‘robuuster’, omdat met de verbeterde analysetechnieken de invloed van de wind op de jaarlijkse gemiddelde waterstand nauwkeuriger bepaald kan worden voor de jaren na 1979.

"Vier jaar geleden zagen we wel dat de zeespiegel gestaag steeg, alleen konden we niet aantonen dat het om een versnelling ging", verklaart Taal. "Nu blijkt uit de data dat dit wel het geval is, daar zit weinig ruis meer in. Daarmee sluit Nederland aan bij wereldwijde ontwikkelingen."

De resultaten betekenen dat we ook voor de komende tien tot vijftien jaar moeten uitgaan van een zeespiegelstijging van 2,9 millimeter per jaar, aldus de kustexpert. "Wat er in die periode gaat gebeuren, weten we niet. Maar voor bijvoorbeeld zandsuppleties is het veilig om met dit getal te rekenen."

Met sprongen vooruit
Als de versnelling op de langere termijn net zo hard doorzet als in de afgelopen dertig jaar, wordt het een ander verhaal. Taal: "In de eerste 130 jaar (sinds het begin van de metingen, red.) ging het om zo’n 18 centimeter per eeuw, de laatste dertig jaar was dat al 29 centimeter per eeuw. Als het bij die 29 centimeter blijft, kunnen we er prima mee dealen. Maar als het met vergelijkbare sprongen vooruit blijft gaan, dan zullen waterwerken zoals de Oosterscheldekering minder lang meegaan als dat we tijdens het ontwerp verwachtten."

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.