secundair logo knw 1

Sinds een aantal maanden kent Wetterskip Fryslân een nieuwe manier van informatie delen met bestuursleden en het grote publiek. Na enkele try-outs voor de zomer, kondigde het Wetterskip nu definitief aan voorafgaand aan de vergaderingen een informatiemarkt te organiseren voor bestuurders en publiek.

Arjan Erkens, bestuursadviseur bij Wetterskip Fryslân, is betrokken bij dit initiatief. Hij vertelt dat er enkele jaren geleden een werkgroep is geformeerd om na te denken over het verbeteren van de informatievoorziening vanuit het waterschap. “Daarbij ging het er met name over hoe we beeldvormende informatie beter kunnen presenteren. De informatiemarkt als idee is daar niet letterlijk benoemd, maar volgt wel uit datzelfde gedachtengoed.”

Arjan ErkensArjan ErkensHet Wetterskip wilde zorgen voor meer ontmoetingen tussen bestuurders, zowel onderling als met de deskundigen. Ook wilde het algemeen bestuur volgens Erkens minder presentaties en technische vragen in de commissievergadering zelf. “Voor dit laatste was het technisch vragenuurtje voorafgaand aan elke commissie bedoeld, maar dat werd maar door een enkeling gebruikt. Medewerkers van Wetterskip Fryslân stonden dan klaar om vragen van bestuurders te beantwoorden. “Die momenten waren erg besloten en gericht op bestuurders.”

Informatiemarkt
Om te zorgen voor meer informatie en meer openbaarheid, begon het Wetterskip voor de zomer met een aantal try-outs met het concept informatiemarkt. “Er zijn drie elementen: de tafeltjesmarkt waar mensen vragen kunnen stellen aan ambtenaren, de plenaire presentaties over onderwerpen die op de vergadering zullen worden besproken en de gelegenheid tot ontmoetingen en het vrije gesprek tussen medewerkers van het Wetterskip, bestuurders en andere geïnteresseerden.”

De eerste reacties op de informatiemarkten waren positief. Volgens Erkens steeg het percentage deelnemende bestuursleden ten opzichte van de eerdere Technische Vragenronde. “Er waren veel deelnemers en die waren ook actief. Ook kwamen ze met voorstellen om de praktische indeling van de informatiemarkt te veranderen. Ze lieten bijvoorbeeld weten graag te beginnen met de presentaties om daarna vragen te kunnen stellen aan de tafeltjes. Zo hebben we het concept steeds verder verfijnd.”

Enorme mooie stap
Dijkgraaf Luzette Kroon is actief betrokken bij de vernieuwing en laat weten tevreden te zijn over het initiatief. “Vanuit de werkgroep hebben we een enorm mooie stap gezet in het beter bedienen van onze bestuurders en het versterken van het contact met de inwoners.”

Een andere innovatie die de komende maanden nog zijn beslag zou kunnen krijgen, is een meer actieve inbreng van de fracties bij de inhoud van het programma van de informatiemarkt. Erkens kan zich voorstellen dat de fracties ook de gelegenheid krijgen om onderwerpen te agenderen of een paneldiscussie te organiseren. “Zo kunnen we nog beter inspelen op de informatiebehoefte van de fracties zelf.”

Maar de informatiemarkt is niet exclusief voor bestuurders. Sterker nog, het is uitdrukkelijk de bedoeling dat ook andere geïnteresseerden aanwezig kunnen zijn en ook vragen kunnen stellen. “Dat is eigenlijk vanzelfsprekend. We werken vanuit het idee van de open overheid. Tijdens de informatiemarkt wordt informatie gedeeld die voor iedereen relevant is. Dan is het toch ook logisch dat we die informatie open en transparant delen met iedereen.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.